LN-ONP

Sikorsky Aircraft Corporation S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920025
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2005 (19 years old)
Max TO weight: 12020 kg
ICAO Hex: 47843C
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Bristow Equipment Leasing Ltd.
Operator: Bristow Norway AS

source: caa

Aircraft event timeline

2017-09-11
Owner changed
Bristow Equipment Leasing Ltd.
2017-06-02
Owner changed
BriLog Leasing Ltd.
2009-03-01
Name
Bristow Norway AS
2005-12-13
Aircraft Added
Norsk Helikopter AS

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

🟢
2024-07-12

NOR223

🟢
2024-07-12

NOR210

🟢
2024-07-12

NOR205

🟢
2024-07-11

NOR292

🟢
2024-07-10

NOR207

🟢
2024-07-09

NOR222

🟢
2024-07-09

NOR210

🟢
2024-07-09

NOR205

🟢
2024-07-08

NOR205

🟢
2024-07-08

NOR216

🟢
2024-07-08

NOR210

🟢
2024-07-07

NOR212

🟢
2024-07-05

NOR210

🟢
2024-07-05

NOR205

🟢
2024-07-04

NOR210

🟢
2024-07-04

NOR205

🟢
2024-07-03

NOR216

🟢
2024-07-03

NOR207

🟢
2024-07-02

NOR205

🟢
2024-07-02

NOR210

🟢
2024-07-01

NOR216

🟢
2024-07-01

NOR210

🟢
2024-07-01

NOR205

🟢
2024-06-30

NOR212

🟢
2024-06-29

NOR212

🟢
2024-06-28

NOR210

🟢
2024-06-28

NOR205

🟢
2024-06-27

NOR205

🟢
2024-06-27

NOR210

🟢
2024-06-26

NOR216

🟢
2024-06-26

NOR210

🟢
2024-06-26

NOR203

🟢
2024-06-25

NOR213

🟢
2024-06-25

NOR207

🟢
2024-06-24

NOR213

🟢
2024-06-24

NOR207

🟢
2024-06-23

NOR212

🟢
2024-06-22

NOR212

🟢
2024-06-21

NOR214

🟢
2024-06-21

NOR205

🟢
2024-06-21

NOR210

🟢
2024-06-21

NOR183

🟢
2024-06-20

NOR214

🟢
2024-06-20

NOR207

🟢
2024-06-20

NOR201

🟢
2024-06-19

NOR216

🟢
2024-06-19

NOR205

🟢
2024-06-18

NOR210

🟢
2024-06-18

NOR205

🟢
2024-06-18

NOR216

🟢
2024-06-17

NOR213

🟢
2024-06-17

NOR207

🟢
2024-06-17

NOR221

🟢
2024-06-16

NOR212

🟢
2024-06-15

NOR212

🟢
2024-06-14

NOR210

🟢
2024-06-14

NOR205

2024-06-13

NOR214

2024-06-13

NOR208

2024-06-13

NOR221

2024-06-12

NOR203

2024-06-12

NOR214

2024-06-12

NOR207

2024-06-11

NOR214

2024-06-11

NOR208

2024-06-11

NOR205

2024-06-10

NOR291

2024-06-10

NOR213

2024-06-10

NOR207

2024-06-09

NOR212

2024-06-08

NOR212

2024-06-07

NOR183

2024-06-07

NOR213

2024-06-06

NOR210

2024-06-06

NOR205

2024-06-05

NOR216

2024-06-05

NOR208

2024-06-05

NOR203

2024-06-04

NOR216

2024-06-04

NOR210

2024-06-04

NOR205

2024-06-03

NOR81T

2024-06-03

NOR207

2024-06-03

NOR213

2024-06-02

NOR81T

2024-05-30

NOR183

2024-05-30

NOR210

2024-05-30

NOR205

2024-05-29

NOR183

2024-05-29

NOR207

2024-05-28

NOR205

2024-05-28

NOR210

2024-05-27

NOR216

2024-05-27

NOR210

2024-05-27

NOR205

2024-05-26

NOR212

2024-05-25

NOR212

2024-05-24

NOR210

2024-05-24

NOR205

2024-05-23

NOR210

2024-05-23

NOR205

2024-05-23

NOR183

2024-05-23

NOR185

2024-05-22

NOR207

2024-05-22

NOR183

2024-05-21

NOR216

2024-05-21

NOR210

2024-05-21

NOR205

2024-05-20

NOR208

2024-05-20

NOR205

2024-05-18

NOR212

2024-05-17

NOR81T

2024-05-16

NOR183

2024-05-16

NOR210

2024-05-16

NOR205

2024-05-15

NOR183

2024-05-15

NOR207

2024-05-14

NOR205

2024-05-14

NOR210

2024-05-13

NOR210

2024-05-13

NOR205

2024-05-13

NOR216

2024-05-11

NOR291

2024-05-11

NOR185

2024-05-10

NOR210

2024-05-09

NOR214

2024-05-09

NOR208

2024-05-09

NOR205

2024-05-08

NOR214

2024-05-08

NOR210

2024-05-08

NOR207

2024-05-08

NOR291

2024-05-07

NOR207

2024-05-06

NOR214

2024-05-06

NOR208

2024-05-03

NOR210

2024-05-03

NOR205

2024-05-02

NOR81T

2024-04-26

NOR291

2024-04-26

NOR210

2024-04-26

NOR213

2024-04-25

NOR205

2024-04-25

NOR210

2024-04-24

NOR213

2024-04-24

NOR207

2024-04-24

NOR216

2024-04-23

NOR210

2024-04-23

NOR203

2024-04-22

NOR207

2024-04-22

NOR216

2024-04-22

NOR213

2024-04-21

NOR212

2024-04-21

NOR221

2024-04-20

NOR212

2024-04-19

NOR203

2024-04-19

NOR221

2024-04-19

NOR208

2024-04-18

NOR205

2024-04-18

NOR222

2024-04-18

NOR210

2024-04-17

NOR207

2024-04-17

NOR81T

2024-04-17

NOR213

2024-04-16

NOR205

2024-04-16

NOR210

2024-04-15

NOR210

2024-04-15

NOR205

2024-04-15

NOR214

2024-04-12

NOR210

2024-04-11

NOR222

2024-04-11

NOR210

2024-04-11

NOR205

2024-04-10

NOR213

2024-04-10

NOR207

2024-04-10

NOR205

2024-04-09

NOR205

2024-04-09

NOR292

2024-04-09

NOR210

2024-04-08

NOR214

2024-04-08

NOR208

2024-04-07

NOR291

2024-04-07

NOR212

2024-04-07

NOR221

2024-04-06

NOR212

2024-04-06

NOR292

2024-04-06

NOR295

2024-04-05

NOR205

2024-04-05

NOR293

2024-04-05

NOR221

2024-04-03

NOR213

2024-04-03

NOR207

2024-04-02

NOR210

2024-04-02

NOR205

2024-04-01

NOR207

2024-03-28

NOR205

2024-03-28

NOR216

2024-03-28

NOR222

2024-03-27

NOR216

2024-03-27

NOR208

2024-03-27

NOR213

2024-03-26

NOR213

2024-03-26

NOR207

2024-03-26

NOR201

2024-03-25

NOR221

2024-03-25

NOR222

2024-03-25

NOR213

2024-03-25

NOR208

2024-03-23

NOR212

2024-03-22

NOR205

2024-03-22

NOR210

2024-03-21

NOR210

2024-03-21

NOR205

2024-03-20

NOR213

2024-03-20

NOR207

2024-03-19

NOR210

2024-03-19

NOR205

2024-03-18

NOR214

2024-03-18

NOR207

2024-03-18

NOR212

2024-03-17

NOR212

2024-03-16

NOR212

2024-03-15

NOR210

2024-03-14

NOR210

2024-03-14

NOR205

2024-03-14

NOR292

2024-03-13

NOR291

2024-03-13

NOR207

2024-03-13

NOR213

2024-03-13

NOR292

2024-03-12

NOR293

2024-03-12

NOR210

2024-03-12

NOR205

2024-03-11

NOR214

2024-03-11

NOR208

2024-03-10

NOR212

2024-03-08

NOR205

2024-03-08

NOR210

2024-03-08

NOR291

2024-03-07

NOR214

2024-03-07

NOR210

2024-03-07

NOR205

2024-03-06

NOR214

2024-03-06

NOR207

2024-03-05

NOR295

2024-03-05

NOR292

2024-03-05

NOR210

2024-03-05

NOR205

2024-03-04

NOR291

2024-03-02

NOR291

2024-03-02

NOR212

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-12-27 BRISTOW NORWAY AS     ARC Extension. S92A, msn. 920025
2022-12-13 BRISTOW NORWAY AS     ARC Extension S92A msn.920025
2022-03-17 BRISTOW NORWAY AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-ONP
2022-03-17 BRISTOW NORWAY AS     Bristow Norway AS - Application for lease extension approval LN-ONP (920025)
2021-12-22 BRISTOW NORWAY AS     Issuance of EASA Form 15b issue 6 for
2021-07-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2021-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av heftelser
2021-02-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om sletting av pantobligasjoner og IDERA
2021-02-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og attesterte registerutskrifter
2021-02-04 Sander Kornelius Danielsen     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og bestilling av attesterte registerutskrifter
2020-12-22 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920025
2020-01-02 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920025
2018-12-19 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ONP20181219a
2018-11-28 Bristow Helicopters     ARC
2017-12-08 Bristow Norway AS   ARC Extension - S92A msn.920025
2017-09-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av heftelser
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av eierskifte
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   effektueringsmelding
2017-09-11 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleie
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eierskifte av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Skjema for oppsummering av innleieavtalen
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjenning av innleie
2017-08-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2017-06-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av eierskifte
2017-06-07 Bristow Norway AS   oversendelse av registreringsbevis
2017-06-02 Advokatfirmaet Thommessen AS   effektueringsmelding eierskifte
2017-06-02 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2017-06-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Bill of Sale
2017-05-22 Bristow Norway AS   dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2017-05-22 Bristow Norway AS   920025 - søknad om innleie av helikopter
2017-05-12 Bristow Norway AS   Apostille
2016-12-05 Bristow Norway AS   ARC Extension
2015-12-15 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2015-11-27 Irosh Peiris   ARC recommendation
2014-12-30 Bristow Norway AS   2nd. ARC Extension. S-92A
2014-02-28 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-12-11 Bristow Norway AS   1st. ARC Extension - S-92A, S/N 920025
2012-12-20 Tormod Veiby   LN-ONP- Concerning Airworthiness Review Certificate renewal Sikorsky S92A sn:920025
2012-12-20 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2012-12-12 Bristow Norway AS   ARC - Form 15B - Aircraft Inspection Report - Sikorsky S92A - Serial No 920025
2012-12-04 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension ( RIE ) Report Form - S-92A LN-ONP
2012-03-02 Handelsbanken   sletting av pant
2012-02-10 Handelsbanken   sletting av pant
2012-01-04 Bristow Norway AS   S-92A, S/N 920025 - 2nd. ARC Extension
2011-06-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfarshendelse ved Sola 12.05.2011 - Tilbakemelding på innrapportering
2011-05-13 Bristow Norway AS   hendelse med motorhavari
2010-12-30 Bristow Norway AS   ARC Extension - S-92A S/N 920025
2009-12-08 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 09-0446
2009-11-20 Bristow Norway AS   Confirmation of Continued Airworthiness Agreement
2009-03-25 Bristow   LN-OMI og Registrert nytt navn og utstedelse av nytt registreringsbevis
2009-03-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-05 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - 2009AR-003
2008-12-17 Norsk Helikopter AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-11-19 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av korrigert EASA Form 45 støybevis
2008-03-14 Statens Havarikommisjon for Transport   luftfartshendelse 120 NM sørvest av Sola 28.02.2008
2008-01-28 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighets bevis
2008-01-25 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-01-16 Norsk Helikopter AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-12-03 Norsk Helikopter AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-12-03 Tormod Veiby   Ber om tilleggsdokumentasjon
2007-04-25 Norsk Helikopter AS   bekrefter AD statusliste og tilsynsrapport som tilfredsstillende ivaretatt
2007-04-24 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD liste
2007-04-23 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD-liste inkludert komponentstatus
2007-03-30 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD status liste
2007-03-23 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - utkvittert tilsynsrapport LN-ONP
2007-03-19 Norsk Helikopter AS   utkvittert tilsynsrapport vedlagt oppdatert AD-liste
2007-01-19 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2008
2006-11-13 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-26 Norsl Helikopter AS   Dispensasjon fra bestemmelsene i BSL D 2-10 om krav til M-ADS i LN-ONP for tre enkeltflygninger i den sørlige delen av Nordsjøen 29.06.2006
2005-12-20 Handelsbanken   Registrering av panterett
2005-12-16 Norsk Helikopter AS   utkvittert tilsynsrapport
2005-12-13 Handelsbanken   Registrering av pant
2005-12-13 Norsk Helikopter AS   registrering av luftfartøy
2005-12-13 Norsk Helikopter AS   Firmaattest for Norsk Helikopter AS
2005-12-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2005-12-09 Norsk Helikopter AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2007
2005-12-09 Norsk Helikopter AS   Luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2007
2005-12-09 Norsk Helikopter AS   Kommenter til søknad om registrering
2005-11-30 Norsk Helikopter AS   Apostille - Bill of sale
2005-11-28 Norsk Helikopter AS   Aircraft bill of sale - Apostille
source: einnsyn.no