Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920032
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2006
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: ERA Helicopters, LLC
Adress: 3151 Briarpark Dr., Suite 700, Huston
77042 Texas
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-09-08
Owner changed
ERA Helicopters, LLC
2006-08-18
Aircraft Added
Knut Axel Ugland Holding AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-17 BRISTOW NORWAY AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-ONQ
2022-03-17 BRISTOW NORWAY AS     Bristow Norway AS - Application for lease extension approval LN-ONQ (920032)
2021-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektuering - Bill of Sale - MSN 920032
2021-09-08 Bristow Norway AS     oversendelse av registreringsbevis
2021-09-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bill of Sale - Vedrørende
2021-09-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleie - MSN 920032
2021-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av eierskifte
2021-09-01 Bristow Norway AS     request for one month extended lease extension - MSN 920032
2021-09-01 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONQ
2021-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bill of Sale - Declaration regarding Company and ownership of an aircraft
2021-08-24 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-08-23 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjenning av unntak for nasjonalitetsvilkår THOMMESSEN-LIVE.FID433464
2021-08-23 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-ONQ
2021-08-23 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjenning av innleie - MSN 920032
2021-08-18 Nordea Bank Abp, filial i Norge     Sletting av heftelse
2021-08-16 Nordea Bank Abp, filial i Norge     Panterett i luftfartøy - Avlysning
2021-07-22 Advokatfirmaet Thommessen AS     attestert registerutskrift
2021-07-07 Bristow Norway AS     Update for Issuance of EASA Form 15b issue 6 for S/N 920032
2021-07-05 Bristow Norway AS     Issuance of EASA Form 15b for S/N 920032
2021-02-24 Nordea Bank AB (publ), filial i Norge     sletting av heftelse
2021-02-19 Nordea Bank Abp, filial i Norge     skipspanterett
2020-07-06 Bristow Norway AS     ARC Extension S92A - msn. 920032
2020-05-12 Bristow Norway AS     Godkjenning av variation - engangsutsettelse av SLL på Tail Rotor Pylon
2020-05-11 Bristow Norway AS     TRP SLL - FTR Case no. C0151366 - Tail Rotor Pylon PN 92070-20058-042, SN B444-00079 SLL extension
2020-05-11 Bristow Norway AS     Application of approval to deviate from BNAS S92 AMP due to Sikorsky- Case Number C0151366
2019-11-06 Nordea Bank ABP, filial i Norge     Registrering av panterett i luftfartøy
2019-11-05 Nordea Bank Norge ASA     Retinglysning av pantedokument - bekreftelse av dato
2019-11-04 Nordea Bank ABP, filial i Norge     registrering av panterett
2019-06-25 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920032
2018-07-06 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ONQ20180705a
2018-06-21 Bristow Helicopters Ltd     ARC
2017-06-23 Bristow Norway AS   ARC
2016-07-18 Bristow Norway AS   ARC Extension
2016-06-24 Nordea Bank Norge ASA   Registrering av heftelse
2016-06-20 Nordea Bank Norge ASA   Registrering av panterett
2015-06-30 Bristow Norway AS   tstedelse av Airworthiness Review Certficate (ARC) - Sikorsky S92A S/N 920032
2015-06-15 Bristow Norway AS   ARC - Sikorsky S92A S/N 920032
2014-12-16 Bristow Norway AS   Søknad godkjennelse - Maintenance contract ifm 1500H-check
2014-12-11 Bristow Norway AS   Søknad godkjennelse - maintenance contract ifm 1500H-check
2014-08-08 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av dry lease for LN-ONQ
2014-08-07 Bristow Norway AS   Søknader om forlengelse av dry lease, S-92A helikopter LN-ONQ
2014-07-31 Bristow Norway AS   S-92A, S/N 920032 2nd. ARC Extension
2014-04-14 Post- og teletilsynet   LN-ONQ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-07-04 Bristow Norway AS   ARC
2013-04-05 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - S-92A - LN-ONQ
2012-07-12 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2012-06-28 Bristow Norway AS   Airworthiness Review - Sikorsky S92A Serial No. 920032
2011-10-12 Bristow Norway AS     Endelig rapport
2011-10-12 Bristow Norway AS   Endelig rapport
2011-08-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Lufttrafikkhendelse Stavanger lufthavn Sola 09.06.2011 - tilbakemelding på innrapportering
2011-06-28 Bristow Norway AS   1st ARC Extension
2011-06-27 Bristow Norway AS   Godkjent søknad om forlenget Dry Lease
2011-06-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-15 Bristow Norway AS   Søknad om forlenget Dry Lease innleie
2011-04-11 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - ACAM rapport 2011AC-004 - LN-ONQ
2011-02-23 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring LN-ONQ
2010-07-08 Bristow Norway AS   ARC på S-92A
2010-07-08 Bristow Norway AS   ARC på S-92A LN-ONQ og -ONR
2010-07-08 Bristow Norway AS   ARC på S-92A, LN-ONQ og -ONR
2010-07-08 Bristow Norway AS     ARC på S-92A
2010-06-29 Bristow Norway AS     Form 15(B) - inclusive of the Non Conformity Report and Aircraft Inspection Sheets
2010-06-29 Bristow Norway AS   Form 15(B) - inclusive of the Non Conformity Report and Aircraft Inspection Sheets
2010-06-29 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-06-29 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-08-04 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 09-0254
2009-07-24 Bristow Norway AS   ARC Recommendation
2009-06-29 Bristow Norway AS   Søknad om fornyelse av ARC
2009-06-29 Bristow Norway AS   vedrørende søknad om ARC
2009-04-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-31 Norsk Helikopter AS   Godkjenning av flåteutvidelse og innleie
2009-03-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-08 Nordea Bank Norge ASA   Påtegning på pantobligasjon og registrering av pantobligasjon
2008-12-04 Nordea Bank Norge ASA   panterett i luftfartøy - firmaattest
2008-12-03 Nordea Bank Norge ASA   pantobligasjon i luftfartøy
2008-08-25 Norsk Helikopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC)
2008-08-25 Norsk Helikopter AS   Svar: Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-06-23 Norsk Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-05 Norsk Helikopter AS   innvilget søknad om operasjon med Yoke Forcemate Bushings utenfor toleranse
2007-11-02 Norsk Helikopter AS   Søknad om godkjennelse av Sikorsky autorisasjon av S-92A Yoke Forcemate Bushings ID Out of Tolerance" for S-92A, S/N 920032
2007-10-09 Norsk Helikopter AS   innvilget søknad om operasjon med Yoke Forcemate Bushings utenfor toleranse
2007-08-21 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2008
2007-04-25 Norsk Helikopter AS   bekrefter AD statusliste som tilfredsstillende ivaretatt
2007-04-25 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD liste
2007-04-23 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD liste inkludert komponentstatus
2007-01-18 Norsk Helikopter AS   overtemp indikasjon på høyre input modul på hoved girboks
2007-01-18 Norsk Helikopter AS   overtemp indikasjon på høyre input modul på hoved girboks
2006-08-31 Norsk Helikopter AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-08-07 Nordea Bank Norge ASA   Vedrørende pantedokument
2006-08-04 Nordea Bank Norge AS   Pantedokument for tinlysning
2006-08-02 Civilair   Slettesesattest fra amerikansk register
2006-07-25 Norsk Helikopter AS   Søknad om Dry Lease innleie
2006-07-25 Norsk Helikopter AS   Eiendomsoverdragelse - Bill of Sale
2006-07-21 Norsk Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-07-21 Norsk Helikopter AS   Vedlikeholdsrapport
2006-06-22 Norsk Helikopter AS   Retur av for mye innbetalt gebyr
2006-06-20 Norsk Helikopter AS   Kvitteringer for dobbelbetaling gebyr for registrering og pant
2006-05-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-05-19 Norsk Helikopter AS   søknad om registrering av nytt luftfartøy - Sikorsky S-92A
2006-01-20 Norsk Helikopter AS   Ber om å allokert ICAO-id 24 aircraft address
source: caa.no