LN-OOC

Eurocopter Deutschland GmbH EC 135 P2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2
MSN: 350
ICAO Hex: 4783B9
source: caa

Owner/Operator Details


Name: SG Finans AS
Adress: Postboks 105
1325 LYSAKER
Operator: Norsk Luftambulanse AS
Postboks 39
1441 DRØBAK
Tlf. 6490 4450/ Fax 6490 4451

source: caa

Aircraft event timeline

2019-01-11
Aircraft Deleted
Ministry of Defence Electronics, Logistics and Pro
2011-11-30
Owner changed
SG Finans AS
2011-10-01
Adress
GE Capital AS
2011-10-01
Name
GE Capital AS
2005-06-23
Owner changed
GE Equipment Finance AS
2004-10-27
Aircraft Added
GE Capital Equipment Finance AB
2004-09-29
Aircraft Added
GE Capital Equipment Finance AB

Related Youtube videos (1)

LN-OOC data-toggle=

Helicopter Rescues Injured Hiker at Pulpit Rock Norway (FULL VIDEO)

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

2017-05-01

LNOOC

2017-04-30

LNOOC

2017-04-29

LNOOC

2017-04-28

LNOOC

2017-04-27

LNOOC

2017-04-26

LNOOC

2017-04-25

LNOOC

2017-04-22

LNOOC

2017-04-19

LNOOC

2017-04-18

LNOOC

2017-04-17

LNOOC

2017-04-16

LNOOC

2017-04-14

LNOOC

2017-04-13

LNOOC

2017-04-12

LNOOC

2017-04-11

LNOOC

2017-04-09

LNOOC

2017-04-08

LNOOC

2017-04-07

LNOOC

2017-04-06

LNOOC

2017-04-05

LNOOC

2017-04-04

LNOOC

2017-04-03

LNOOC

2017-03-31

LNOOC

2017-03-30

LNOOC

2017-03-28

LNOOC

2017-03-27

LNOOC

2017-03-23

LNOOC

2017-03-22

LNOOC

2017-03-21

LNOOC

2017-03-20

LNOOC

2017-03-19

LNOOC

2017-03-18

LNOOC

2017-03-16

LNOOC

2017-03-15

LNOOC

2017-03-14

LNOOC

2017-03-12

LNOOC

2017-03-07

LNOOC

2016-12-08

LNOOC

2016-12-05

LNOOC

2016-12-02

LNOOC

2016-11-22

LNOOC

2016-11-15

LNOOC

2016-11-06

LNOOC

2016-10-31

LNOOC

2016-10-25

LNOOC

2016-10-24

LNOOC

2016-10-23

LNOOC

2016-10-15

LNOOC

2016-10-11

LNOOC

2016-10-07

LNOOC

2016-10-04

LNOOC

2016-09-30

LNOOC

2016-09-29

LNOOC

2016-09-27

LNOOC

2016-09-26

LNOOC

2016-09-21

LNOOC

2016-09-18

LNOOC

2016-09-17

LNOOC

2016-09-12

LNOOC

2016-09-04

LNOOC

2016-09-02

LNOOC

2016-08-30

LNOOC

2016-08-29

LNOOC

2016-07-10

LNOOC

2016-06-26

LNOOC

2016-06-10

LNOOC

2016-06-04

LNOOC

2016-06-02

LNOOC

2016-05-30

LNOOC

2016-05-29

LNOOC

2016-05-06

LNOOC

2016-05-02

LNOOC

2016-05-01

LNOOC

2016-04-28

LNOOC

2016-04-26

LNOOC

2016-04-12

LNOOC

2016-03-31

LNOOC

2016-03-25

LNOOC

2016-03-23

LNOOC

2016-03-11

LNOOC

2016-03-08

LNOOC

2016-03-05

LNOOC

2016-03-04

LNOOC

2016-02-24

LNOOC

2016-02-03

LNOOC

2016-01-31

LNOOC

2016-01-29

LNOOC

2016-01-25

LNOOC

2015-12-30

LNOOC

2015-12-29

LNOOC

2015-12-16

LNOOC

2015-12-15

LNOOC

2015-12-03

LNOOC

2015-12-01

LNOOC

2015-11-30

LNOOC

2015-11-25

LNOOC

2015-11-18

LNOOC

2015-11-13

LNOOC

2015-10-26

LNOOC

2015-10-14

LNOOC

2015-10-08

LNOOC

2015-10-01

LNOOC

2015-09-18

LNOOC

2015-09-13

LNOOC

2015-09-09

LNOOC

2015-08-28

LNOOC

2015-08-21

LNOOC

2015-08-11

LNOOC

2015-08-10

LNOOC

2015-08-09

LNOOC

2015-08-06

LNOOC

2015-07-24

LNOOC

2015-07-23

LNOOC

2015-07-14

LNOOC

2015-07-13

LNOOC

2015-07-08

LNOOC

2015-07-07

LNOOC

2015-07-03

LNOOC

2015-06-28

LNOOC

2015-06-21

LNOOC

2015-06-20

LNOOC

2015-06-10

LNOOC

2015-06-09

LNOOC

2015-06-08

LNOOC

2015-05-28

LNOOC

2015-05-24

LNOOC

2015-05-20

LNOOC

2015-05-18

LNOOC

2015-05-16

LNOOC

2015-05-15

LNOOC

2015-05-13

LNOOC

2015-04-21

LNOOC

2015-04-19

LNOOC

2015-04-17

LNOOC

2015-04-14

LNOOC

2015-04-08

LNOOC

2015-04-04

LNOOC

2014-09-13

LNOOC

More aircraft operated by Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-15 Ingar Fuglevåg   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-12-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, attesterte registerutskrifter
2017-10-20 Norsk Luftambulanse AS   Forlengelse ARC
2017-10-09 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Forlengelse ARC
2016-10-19 Norsk Luftambulanse AS   Forlenget ARC NLA CAMO NO.MG.0025
2015-10-17 Norsk Luftambulanse AS   ARC
2015-01-09 Norsk Luftambulanse   Utstedelse av Permit to Fly for å utprøve NVG installasjon i forbindelse med sertifisering
2015-01-02 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 12.01.2015
2014-10-29 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - engangsgodkjennelse for utførelse av vedlikehold - LN-OOC
2014-10-29 Post- og teletilsynet   LN-OOC- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-23 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - søknad om engangsgodkjennelse for utøvelse av vedlikehold - LN-OOC
2014-10-06 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   forlenget ARC
2013-11-20 Norsk Luftambulanse AS   Occurance report from MTU Maintenance Engine PCE-BJ0168, Missing fuel filter
2013-10-15 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Forlenget ARC
2012-11-16 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Utstedelse ARC
2012-10-29 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   utstedelse av ARC
2012-05-11 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for luftfartøy
2011-12-01 Norsk Luftambulanse AS   Power of Attorney - Flyskjøte - Bill of Sale
2011-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2011-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2011-11-30 Arntzen de Besche   effektueringsmelding (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-30 Arntzen de Besche   effetueringsmeldingLN-OOC (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-30 Arntzen de Besche   effektueringsmelding LN-OOC (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-28 Arntzen de Besche Advokatfirma   Power of Attorney - Flyskjøte - Bill of Sale
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOC i forbindelse med eierskifte
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOD i forbindelse med eierskifte ierskifte
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOE i forbindelse med eierskifte
2011-11-24 SG Finans   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-OOD
2011-11-21 SG Equipment Finance   SG Equipment Finance - Godkjennelse av innleie - eierskifte - LN-OOE
2011-11-11 SG Finans AS   Nye innleieavtaler Eierskifte
2011-10-10 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Forlenget ARC
2010-10-13 Norsk Luftambulanse AS   Forlengelse av ARC
2009-10-20 Norsk Luftambulanse AS   oversendelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2008-12-22 Norsk Luftambulanse   Tilbakemelding vedrørende fornyelse av ARC
2008-10-21 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2008-10-21 Mats Torbjørnsson   ARC - kommentarer til dokumentasjon
2008-10-21 Norsk Luftambulanse AS   dokumentasjon
2008-10-14 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av ARC til EC135
2008-10-14 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-28 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOC, LN-OOG og utstedelse av miljøbevis EASA Form 45
2008-03-13 Thorkildsen, Inger   nytt registreringsbevis
2008-03-10 Inge Kiedrowski   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-01-25 Norsk Luftambulanse AS   tilbakelevering av fartøydokumenter - ARC
2008-01-11 Norsk Luftambulanse AS   endring av ARC - Norsk Luftambulanse AS
2008-01-09 Norsk Luftambulanse AS   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-01-09 Norsk Luftambulanse AS   Oversendelse av fartøydokumenter
2008-01-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-09 Norsk Luftambulanse AS v/Inge Kiedrowski   nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-01-08 Norsk Luftambulanse AS   nytt registreringsbevis pga oppgradering
2007-11-21 Norsk Luftambulanse AS   tilbakemelding Form 13, Part 4 - Recommendation report M.A. subpart G Approval - EASA Form 13 - 2007AR-011
2007-11-14 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-10-30 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-10-30 Norsk Luftambulanse AS   Norsk luftambulanse - oppgradering av luftfartøy - LN-OOC til LN-OOH
2007-10-29 Torbiornsson Mats   SV: Repair status list LN-OOC
2007-10-29 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-10-10 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistert luftfartøy
2006-12-12 Norsk Luftambulanse   søknad vedrørende overføringsflygning
2006-09-19 Norsk Luftambulanse A/S   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-08-25 Norsk Luftambulanse A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: einnsyn.no

More information: