LN-OOD

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 P2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2
MSN: 356
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ministry of Defence Electronics, Logistics
Adress: and Pro
Salgotarjani ut 20
1100 Budapest
HUNGARY
Airbus Helicopters Deutschland
Operator: Norsk Luftambulanse AS
Postboks 39
1441 DRØBAK
Tlf. 6490 4450/ Fax 6490 4451

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-04-25
Aircraft Deleted
Ministry of Defence Electronics, Logistics and Pro
2018-10-03
Owner changed
Ministry of Defence Electronics, Logistics
2011-11-30
Owner changed
SG Finans AS
2011-10-01
Adress
GE Capital AS
2011-10-01
Name
GE Capital AS
2005-06-23
Owner changed
GE Equipment Finance AS
2004-12-13
Aircraft Added
GE Capital Equipment Finance AB
2004-11-11
Aircraft Added
GE Capital Equipment Finance AB

More aircraft operated by Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-04-16 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm fra ELT - Norsk Luftambulanse AS
2021-04-16 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm fra ELT - Norsk Luftambulanse AS
2019-04-25 Ministry of Defence Electronics     Confirmation of deregistration
2019-04-16 Ministry of Defence Electronics     sletting av luftfartøy
2019-03-27 Zoller Aviation Services GmbH     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate OOD20190327a
2019-03-26 Norsk Luftambulanse AS     MSN 0356, Private Owned EC135 P2+, Perfomed Airworthiness Review and submitting a recommendation for a issue of EASA ARC Form 15A
2019-01-08 Norsk Luftambulanse AS (1)     Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 28 etter flåtereduksjon for LN-OOD LN-OOE, LN-OOF, LN-OOH, LN-OOJ og LN-OOK
2018-10-03 SEB Finans     registrering av eierskifte
2018-10-03 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     effektueringsmelding
2018-10-03 Norsk Luftambulanse AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-10-03 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av eierskifte
2018-10-03 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte for LN-OOD
2018-10-02 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av eierskifte 3. eller 4. oktober 2018
2018-08-31 SG Finans AS     utvidelse av fullmakt
2018-08-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     øknad om godkjennelse innleie for luftfartøy med MSN 0356 - SVW-SAKER.FID478318
2018-08-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av eierskifte
2018-08-14 SG Finans AS     Registrering av eierskifte - Bill of sale
2018-06-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2018-06-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2018-06-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse innleie for luftfartøy med MSN 0356
2018-02-22 Norsk Luftambulanse AS     10/00598-16 - EC135P2 + SN 0356 Forlenget ARC
2017-12-15 Ingar Fuglevåg   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-12-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, attesterte registerutskrifter
2017-01-30 Norsk Luftambulanse AS   forlengelse av ARC
2016-02-04 Norsk Luftambulanse AS   ARR
2015-04-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-01-15 Norsk Luftambulanse AS   Forlenget ARC
2013-01-29 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Utstedt ARC - Eurocopter EC135 P2+
2012-03-20 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-01-12 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   ARC Extended EC135 SN 0356
2011-12-13 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Permit to Fly for EC 135 P2 S/N 0356
2011-12-07 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Permit to Fly for EC 135 P2 S/N 0356
2011-12-01 Norsk Luftambulanse AS   Registrering av eierskifte
2011-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2011-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2011-11-30 Arntzen de Besche   effektueringsmelding (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-30 Arntzen de Besche   effetueringsmeldingLN-OOC (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-30 Arntzen de Besche   effektueringsmelding LN-OOC (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-28 Arntzen de Besche Advokatfirma   Power of Attorney - Flyskjøte - Bill of Sale
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOC i forbindelse med eierskifte
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOD i forbindelse med eierskifte ierskifte
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOE i forbindelse med eierskifte
2011-11-24 SG Finans   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-OOD
2011-11-21 SG Equipment Finance   SG Equipment Finance - Godkjennelse av innleie - eierskifte - LN-OOE
2011-11-11 SG Finans AS   Nye innleieavtaler Eierskifte
2011-11-02 Norsk Luftambulanse AS   Test Flight approval
2011-10-28 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Test Flight approval
2011-03-03 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   NVIS Approved
2011-01-14 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   forlenget ARC
2009-04-14 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 2007/35) om luftfartsulykke Liagardene, Ål i Buskerud 13.04.2006 med Eurocopter EC 135
2009-02-03 Norsk Luftambulanse AS   godkjenning på utsettelse av kalenderrestriksjoner i ASB EC135-53A-018
2009-01-28 Norsk Luftambulanse AS   utsettelse av kalendertid - Alert Service Bulleting EC135-53A-018
2009-01-26 Norsk Luftambulanse AS   fornyelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-06 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-08-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse 13.04.2006 ved Liagardene - lack of cooperation in accident investigation - eurocopter Deutschland
2008-03-28 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOC, LN-OOG og utstedelse av miljøbevis EASA Form 45
2008-03-13 Thorkildsen, Inger   nytt registreringsbevis
2008-03-10 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 2007/35) om luftfartsulykke Liagardene, Ål i Buskerud 13.04.2006 med Eurocopter EC 135
2008-03-10 Inge Kiedrowski   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-02-18 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOD Tilbakemelding - fornyelse av ARC
2008-02-15 Norsk Luftambulanse AS   Fornyelse av Airworthiness Review Certificate - Retrofit to version EC135 P2+
2008-02-01 Inge Kiedrowski   versendelse av nytt registreringsbevis etter endret typebetegnelse
2008-01-31 Norsk Luftambulanse AS   oversendelse av fartøysdokumenter for Eurocopter EC 135 P2+, S/N 0356
2008-01-31 Norsk Luftambulanse AS   fornyelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-01-31 Norsk Luftambulanse AS   tilsynsrapport
2008-01-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-17 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 2007/35) om luftfartsulykke Liagardene, Ål i Buskerud 13.04.2006 med Eurocopter EC 135
2008-01-17 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om utstedelse av nye fartøydokumenter
2007-12-20 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport (SL RAP 2007/35) om luftfartsulykke Liagardene, Ål i Buskerud 13.04.2006 med eurocopter EC 135
2007-12-10 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke Ål i Buskerud - 13.04.2006
2007-11-27 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-26 Torbiornsson Mats   EASA Godkjennelse og FLM Supplement
2007-11-26 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-11-12 Torbiornsson Mats   Dokumentasjon ifm utstedelse av ARC
2007-11-05 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke Ål i Buskerud - 13.04.2006
2007-10-10 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-27 Mats Torbjørnsson   Norsk Luftambulanse AS - EC135 S/N 0356
2007-09-24 Mats Torbjørnsson   Norsk Luftambulanse AS - EC135 S/N 0356
2007-09-24 Mats Torbjørnsson   Norsk Luftambulanse AS - EC135 S/N 0356
2007-09-24 Mats Torbjørnsson   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200703471 - 1 DEN 27092007 AV AKN: EC135 S/N 0356
2007-06-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-11-02 Norsk Luftambulanse AS   innvilget søknad om utsettelse av LDP 2000-074 - Transponder sjekk
2006-10-11 Norsk Luftambulanse AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-09-21 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport
source: caa.no