LN-OOE

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 P2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2
MSN: 357
Mode-S Hex: 4783BB
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ministry of Defence Electronics, Logistics
Adress: and Pro
Salgotarjani ut 20
1100 Budapest
HUNGARY
Airbus Helicopters Deutschland
Operator: Norsk Luftambulanse AS
Postboks 39
1441 DRØBAK
Tlf. 6490 4450/ Fax 6490 4451

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-04-25
Aircraft Deleted
Ministry of Defence Electronics, Logistics and Pro
2018-10-03
Owner changed
Ministry of Defence Electronics, Logistics
2011-11-30
Owner changed
SG Finans AS
2011-10-01
Adress
GE Capital AS
2011-10-01
Name
GE Capital AS
2005-06-23
Owner changed
GE Equipment Finance AS
2004-12-13
Aircraft Added
GE Capital Equipment Finance AB
2004-11-11
Aircraft Added
GE Capital Equipment Finance AB

More aircraft operated by Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-25 Ministry of Defence Electronics     Confirmation of deregistration
2019-04-16 Ministry of Defence Electronics     sletting av luftfartøy
2019-01-08 Norsk Luftambulanse AS (1)     Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 28 etter flåtereduksjon for LN-OOD LN-OOE, LN-OOF, LN-OOH, LN-OOJ og LN-OOK
2017-12-15 Ingar Fuglevåg   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-12-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, attesterte registerutskrifter
2017-03-31 Norsk Luftambulanse ATO c/o Operative Administrator   Forlengelse av ARC
2016-04-23 Norsk Luftambulanse AS   Oppdatering / Ny ARC
2015-06-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OOE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-13 Norsk Luftambulanse AS   ARC
2015-02-23 Norsk Luftambulanse AS   ARC
2013-03-21 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Airworthiness Review
2012-05-10 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-03-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   forlengelse av ARC
2011-12-21 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - forlengelse av TBO_motor SN PCE-BJ0175
2011-12-12 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Application for a Contingency Extension Engine PCE-BJ0175 IAW Norwegian Air Ambulance Approve Maintenance Program
2011-12-01 Norsk Luftambulanse AS   Power of Attorney - Flyskjøte - Bill of Sale
2011-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2011-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2011-11-30 Arntzen de Besche   effektueringsmelding (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-30 Arntzen de Besche   effetueringsmeldingLN-OOC (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-30 Arntzen de Besche   effektueringsmelding LN-OOC (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-28 Arntzen de Besche Advokatfirma   Power of Attorney - Flyskjøte - Bill of Sale
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOC i forbindelse med eierskifte
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOD i forbindelse med eierskifte ierskifte
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOE i forbindelse med eierskifte
2011-11-24 SG Finans   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-OOD
2011-11-21 SG Equipment Finance   SG Equipment Finance - Godkjennelse av innleie - eierskifte - LN-OOE
2011-11-11 SG Finans AS   Nye innleieavtaler Eierskifte
2011-03-03 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Forlengelse av ARC - Korrigert
2011-03-02 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Forlengelse av ARC
2010-03-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Airworthiness Review Certificate
2009-03-13 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2009-02-16 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport
2008-03-28 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOC, LN-OOG og utstedelse av miljøbevis EASA Form 45
2008-03-25 Norsk Luftambulanse AS   retur av tilsynsrapport
2008-03-14 Norsk Luftambulanse AS   Recommendation Report M.A. Subpart G Approval - EASA Form 13 - 2008AR-043
2008-03-13 Norsk Luftambulanse AS   fornyelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-03-13 Thorkildsen, Inger   nytt registreringsbevis
2008-03-12 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av nye fartøydokumenter
2008-03-10 Inge Kiedrowski   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-03-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-29 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-01-17 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om utstedelse av nye fartøydokumenter
2007-11-26 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2007-11-26 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-12 Torbiornsson Mats   Dokumentasjon ifm utstedelse av ARC 2007.
2007-11-12 Kiedrowski Inge   AD/SB/LDP - EC135
2007-10-31 Norsk Luftambulanse   Vedlikeholdsrapport
2006-10-11 Norsk Luftambulanse AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-09-21 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport
source: caa.no