LN-OOG

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 P2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2
MSN: 393
Mode-S Hex: 4783CA
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SEB Finans AB (publ)
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-01-11
Aircraft Deleted
Ministry of Defence Electronics, Logistics and Pro
2005-05-03
Aircraft Added
SEB Finans AB (publ)

Related Youtube videos

LN-OOG data-toggle=

Westland Sea King and EC135. Part two. Liftoff.

LN-OOG data-toggle=

Westland Sea King and EC135. Part one. Startup.

More aircraft operated by Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-16 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - ACAM rapport 0002-4539
2018-01-03 Norsk Luftambulanse AS   17/16737-9 - Vedr.: Norsk Luftambulanse AS - ACAM rapport 0002-4539
2018-01-02 Norsk Luftambulanse AS   17/16737-10 - Avviksformular etter virksomhetstilsyn 0002-4539 i Word format
2017-12-29 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - ACAM rapport 0002-4539
2017-12-15 Norsk Luftambulanse AS   Avviksformular etter virksomhetstilsyn 0002-4539 i Word format
2017-12-15 Ingar Fuglevåg   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-12-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, attesterte registerutskrifter
2017-12-14 Norsk Luftambulanse AS   Avviksformular etter virksomhetstilsyn 0002-4539 i Word format
2017-12-14 Norsk Luftambulanse AS   NLA - Norsk Luftambulanse AS - ACAM rapport 0002-4539 - LN-OOG
2017-11-28 Norsk Luftambulanse AS   17/16737-5 - Norsk Luftambulanse AS - Vedr. ACAM in Depth, LN-OOG
2017-11-15 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Lister for ACAM - varsel om ACAM in Depth, LN-OOG
2017-11-03 Norsk Luftambulanse AS   Selskapets dokumentasjon ifm. kommende ACAM, LN-OOG
2017-10-11 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - varsel om ACAM in Depth, LN-OOG
2017-10-06 Norsk Luftambulanse AS   ACAM in Depth, LN-OOG
2017-10-06 Norsk Luftambulanse AS   ACAM in Depth - LN-OOG
2017-05-12 Norsk Luftambulanse AS   Forlengelse ARC
2016-06-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Utstedelse av ARC
2015-05-27 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   ARC
2015-02-23 Norsk Luftambulanse AS   ARC og ARR rapport
2014-12-17 Post- og teletilsynet   LN-OOG- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-12-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   FW: Søknad om forlengelse av innleieavtaler OOF, OOG og OOH
2013-12-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtaler LN-OOF
2013-12-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale på LN-OOG
2013-12-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale på LN-OOH
2013-12-12 SEB Finans   LN-OOG og tillegg til avtaler - leieperioden forlenges til 30. juni 2018
2012-09-05 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-08-14 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av vedlikeholdskontrakt
2012-04-30 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Forlenget ARC
2011-05-07 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   ARC
2010-08-01 Malmskogens Aerocenter AB   överenskommelse avseende fortsatt Luftvärdighet
2010-05-10 Norsk Luftambulanse AS   oversendelse av Airworthiness Review Certificate
2009-06-25 Helikopterdrift AS   Søknad om ARC
2009-06-15 Norsk Lufambulanse   Recommendation Report - M A Subpart G Approval - EASA Form 13 - 2009AR-132
2009-06-12 Norsk Luftambulanse AS   avviksrapport 2009AR-132
2009-06-04 Norsk Luftambulanse   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-16 Norsk Luftambulanse   vedlikeholdsrapport
2008-06-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse ved Stavanger lufthavn Sola 26.05.2008 med EC135
2008-05-22 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-16 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter Physical Survey
2008-04-30 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport
2008-03-28 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOC, LN-OOG og utstedelse av miljøbevis EASA Form 45
2008-03-13 Thorkildsen, Inger   nytt registreringsbevis
2008-03-10 Inge Kiedrowski   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-01-09 Norsk Luftambulanse AS   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-01-08 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOG, Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2007-12-19 Inge Kiedrowski   LN-OOG- Oversendelse av nytt registreringsbevis etter endret typebetegnelse
2007-12-19 Norsk Luftambulanse   Oversendelse av fartøydokumenter for EC 135 P2
2007-12-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-16 Norsk Luftambulanse   Permit to fly
2007-11-14 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-10-23 Norsk Luftambulanse   Søknad om Permit to fly
2007-05-21 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - fornyelse av luftdyktighetsbevis - LN-OOG
2007-05-10 Norsk Luftambulanse   AD liste
2007-05-08 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-03-30 Norsk Luftambulanse   Eurocopters svar - Application for escaltion intermediate inspection - Norsk Luftambulanse
2007-03-30 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - godkjenning av extension på 400 Hrs intermideate inspection - LN-OOG
2007-03-29 Norsk Luftambulanse AS   Extension 400 Hrs intermideate inspection - SN 0393
2006-05-18 Norsk Luftambulanse AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007
2006-05-15 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no