LN-OOI

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 P2+

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2+
MSN: 580
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norsk Luftambulanse AS
Adress: Postboks 6770, St. Olavs plass
0130 OSLO
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-01-15
Aircraft Deleted
Norsk Luftambulanse AS
2015-12-01
Aircraft Deleted
SG Finans AS
2007-08-02
Aircraft Added
SG Finans AS
2007-07-31
Aircraft Added
SG Finans AS

More aircraft operated by Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-23 Internal Document   Forslag om lukking av sikkerhetstilrådning SL nr. 2015/06T ifm luftfartsulykke med LN-OOI
2017-08-10 Samferdselsdepartementet   Sikkerhetstilråding i SL rapport nr. 2015/05T - Rapport om luftfartsulykke ved Sollihøgda i Hole i Buskerud 14.01.2014 med Airbus Helicopters EC 135 P2+ - LN-OOI
2015-12-01 SG Finans AS (1)   sletting av luftfartøy
2015-11-24 SG Finans AS   Begjæring om sletting av luftfartøy
2015-10-02 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport om luftfartsulykke ved Sollihøgda i Hole i Buskerud 14. januar 2014 med LN-OOI
2014-04-08 Norsk Luftambulanse   NLA - Melding om at LN-OOI skal fjernes fra AOC
2014-04-08 Norsk Luftambulanse   Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-OOI
2014-01-15 Øyvind Bye Skille   Klage på begjæring om innsyn
2014-01-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Notification LN-OOI
2013-06-30 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   ARC
2012-10-08 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-07-16 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Airworthiness Review Report
2011-06-27 Norsk Luftambulanse   forlenget ARC
2011-02-25 Norsk Luftambulanse AS   Interim Inspection Main Transmission
2011-02-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Application of withdrawal of Component Inspection Main Transmission 1573
2010-07-15 Norsk Luftambulanse AS   kopi på forlenget ARC
2010-02-23 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - interim inspection av Main Transmission
2009-07-23 Norsk Luftambulanse AS   Airworthiness Review Certificate - ARC
2008-07-30 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-30 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-06-24 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-12-18 Inge Kiedrowski   Oversendelse av nytt registreringsbevis etter endret typebetegnelse
2007-11-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-02 SG Finans AS   Innføring av luftfartøy i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-08-02 Norsk luftambulanse AS   Registreringsbevis
2007-08-02 SG Finans AS   SG Finans AS - godkjenning av avtale om leie av helikopter - LN-OOI
2007-08-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutsyt i luftfartøy
2007-07-31 Det norsk konsulat i München   midlertidig registrering av luftfartøy
2007-07-31 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2008
2007-07-23 Norsk Luftambulanse   midlertidig godkjennelse iht Regulation (EC) 1592/2002 § 10.3
2007-07-23 Norsk Luftambulanse AS   midlertidig godkjennelse iht Regulation (EC) 1592/2002 § 10.3
2007-07-23 Norsk Luftambulanse AS   midlertidig godkjennelse iht Regulation (EC) 1592/2002 § 10.3
2007-07-20 Norsk Luftambulanse AS   Permit to Fly Eurocopter EC 135 P2+, S/N 0580
2007-07-17 Norsk Luftambulanse   Oversender form 52 for utstedelse av permit to fly
2007-07-17 Norsk Luftambulanse   Oversender technical visa
2007-07-17 Norsk Luftambulanse AS   letter ECD GPS1/GPS2 - statement vedrørende Garmin switch
2007-07-13 Norsk Luftambulanse AS   Update EC135 Nolas STC
2007-06-19 Eurocopter Deutschland Gmbh   Bill of Sale
2007-06-06 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 06.09.2007
2007-05-31 Norsk Luftambulanse AS   søknad om Permit to Fly
2007-05-30 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-04-13 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy.
2007-01-31 SG Finans AS   Vedr. dry lease av LN-OOI og LN-OOJ
2007-01-11 SG Finans AS   SG Finans AS - Avtale om leie av helikopter - Norsk Luftambulanse AS - leietaker og SG Finans - Utleier
2007-01-10 SG Finans AS   Vedrørende registrering av helikopter
2007-01-10 SG Finans AS   Søknad om foreløpig registrering
2006-12-05 Norsk Luftambulanse AS   søknad om tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no