LN-OOM

Eurocopter Deutschland GmbH MBB-BK 117 C-2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: MBB-BK 117 C-2
MSN: 9074
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa

Aircraft event timeline

2021-02-02
Aircraft Deleted
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2014-01-07
Owner changed
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2005-11-09
Aircraft Added
SG Finans AS

Related Youtube videos (1)

LN-OOM data-toggle=

Rygge AirShow 2009 Ec 145 Take-off

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

More aircraft operated by Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-02-12 NORSK LUFTAMBULANSE AS     bekreftet oppsigelse
2021-02-05 NORSK LUFTAMBULANSE AS     oppsigelse - luftfartøy solgt
2021-02-02 Lasse Dahl - Norsk Luftambulanse AS     effektuering - flåtereduksjon
2021-02-02 Norsk Luftambulanse AS     10/00514-2 - VS: Avregistrering
2021-02-02 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     sletting av luftfartøy
2021-02-02 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-OOM
2021-02-01 SEB Finans     sletting - effektueringsmelding
2021-02-01 Norsk Luftambulanse AS     VS: Avregistrering
2021-01-25 Internal Document     NLA AS - Sjekkliste - flåtereduksjon
2021-01-21 Norsk Luftambulanse AS     Begjæring om endring av opr.spec. - flåtereduksjon
2021-01-12 SEB Finans     begjæring om avregistrering og sletting av luftfartøy
2020-12-22 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OOM
2020-12-21 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Endringsavtale - leieperioden forlenges til 31.03.2021
2020-10-05 Norsk Luftambulanse AS     Endringsavtale - dry lease
2020-10-05 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - søknad om forlenget innleieavtale for LN-OOM
2020-10-05 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OOM
2020-09-30 Norsk Luftambulanse AS     BK117 C-2 MSN 9074 - Forlenget ARC
2020-03-31 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OOM
2020-03-30 Norsk Luftambulanse AS     utvidelse av leieavtale med Skandinaviska Enskilda Banken AB
2019-12-17 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OOM
2019-09-16 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2019-09-13 SEB Finans     Forlengelse av innleieavtale mellom Skandinaviska Enskilda banken AB (publ) og Norsk Luftambulanse AS
2019-05-29 Norsk Luftambulanse AS     10/00651-35 - BK117 C-2 MSN 9074 - Airworthiness Review Report
2019-05-16 Norsk Luftambulanse AS     BK117 C-2 MSN 9074 - Airworthiness Review Report
2019-03-07 Norsk Luftambulanse AS     Forlengelse av innleieavtale.
2019-03-07 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OOM
2018-06-28 Norsk Luftambulanse AS     Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale
2017-12-15 Ingar Fuglevåg   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-12-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, attesterte registerutskrifter
2017-10-06 Norsk Luftambulanse AS   10/00651-33 - Vedr.: Forlengelse ARC
2017-09-12 Norsk Luftambulanse AS   Forlengelse ARC
2016-09-21 Norsk Luftambulanse AS   CAMO NO.MG.0025, Forlengelse av ARC
2015-11-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-10-01 Norsk Luftambulanse   Review Report
2015-02-03 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - akseptering lukking av avvik - 0001-5051
2015-01-28 Norsk Luftambulanse   Norsk Luftambulanse - ACAM - Svar på rapport 0001-5051
2014-12-23 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Plan for lukking av avvik - Rapport 0001-5051 etter ACAM - LN-OOM
2014-12-09 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - ACAM rapport 0001-5051 - LN-OOM
2014-11-11 Norsk Luftambulanse AS   ARC
2014-11-04 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - varsel om ACAM In Depth Survey LN-OOM
2014-01-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2014-01-08 Skandinaviska Enskilda Banken AB   registrering av eierskifte
2014-01-08 Norsk Luftambulanse AS   oversendelse av registreringsbevis
2014-01-07 SG Finans AS   LN-OOM-effektueringsmelding
2013-12-19 SG Finans   s/n 9074 - forlengelsesavtale - Signert avtale.
2013-12-19 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om forlengelse av innleieavtale på LN-OOM
2013-12-18 SG Equipment Finance   Eierskifte - Flyskjøte
2013-12-18 SG Equipment Finance   forlengelse av leieavtale
2013-12-12 SEB Finans   ny leieavtale
2013-12-11 Skandinaviska Enskilda Banken AB   Søknad om registrering av luftfartøy
2013-10-14 Norsk Luftambulanse   ARC - forlengelse
2013-05-29 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad om godkjennelse av revisjon 3 til Vedlikeholdsprogram for EC145
2012-09-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   rapport fra Airworthiness Review
2012-09-19 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 34 etter sertifisering med NVIS på MMB-BK 117 C-2, LN-OOM
2012-09-17 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   NVIS sertifisering
2012-08-28 Norsk Luftambulanse AS   MSN 9074 - Exemption under Article 10.3 of (EC) No.1592/2002 for the use of Night Vision Imaging System
2012-08-21 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Exemption under Article 10.3 of EC No.1592/2002 flights by the use of Night Vision Goggles
2012-07-25 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-04-26 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-03-14 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Permit to Fly - LVIS test
2012-03-13 Norsk Luftambulanse AS   Permit to Fly - NVIS test
2012-01-31 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillegg til permanent tillatelse
2012-01-25 Airlift AS   Endring av flyplass for testflyging til Rygge Flyplass
2012-01-25 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om Permit to Fly
2012-01-19 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad om Permit to Fly
2012-01-19 Airlift AS   Endring av flyplass for testflyging til Rygge Flyplass
2012-01-18 Airlift AS   Application for Part 21 Permit to Fly
2012-01-13 Airlift AS   Application for Part 21 Permit to Fly
2012-01-12 Airlift AS   Permit to Fly
2012-01-12 Airlift AS   Permit to Fly
2011-11-15 Airlift AS   Søknad om Part 21 Permit to Fly
2011-11-14 Airlift AS   NVIS Testing Eurocopter BK117 C-2 - S/N 9074
2011-11-14 Airlift AS   NVIS Testing Eurocopter BK117 C-2 - S/N 9074
2011-11-02 Airlift AS   Søknad om Part 21 Permit to Fly
2011-10-02 Norsk Luftambulanse AS   forlenget ARC
2010-09-19 Norsk Luftambulanse AS   innsendelse av ARC etter forlengelse i henhold til vår CAMOE
2010-05-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-23 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse - Forlengelse av MEL 85-2 Double Hook system for External Human Cargo
2009-09-18 Norsk Luftambulanse AS   oversendelse av Airworthiness Review Certificate
2009-09-18 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om forlengelse av MEL 85-2 Double Hook system for External Human Cargo
2008-09-25 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-09-25 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-29 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholdsrapport
2007-11-26 Norsk Luftambulanse AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-11-26 Norsk Luftambulanse   Tilsynsrapport
2007-08-15 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport
2007-06-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-12-01 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Forlengelse av frist for utbedring av MEL item 34-13 Navigation Systems GPS (P-RNAV equipment) - LN-OOM
2006-11-30 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse - søknad om forlengelse av MEL frist på GPS utstyr - LN-OOM
2006-11-15 Norsk Luftambulanse A/S   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-10-25 Norsk Luftambulanse A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-08-30 Norsk Luftambulanse AS   Findings Re Part-145 Compliance Status - Survey reference 2006T-054
2005-11-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: einnsyn.no