LN-OPF

Airbus Helicopters AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3679
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2003 (21 years old)
Max TO weight: 2250 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Førde Lufthavn
6977 BYGSTAD

source: caa

Aircraft event timeline

2022-08-27
Aircraft Deleted
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2006-11-01
Owner changed
Airlift Helicopter AS
2003-06-25
Aircraft Added
SEB Finans AB
2003-05-07
Aircraft Added
SEB Finans AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-08-26 AIRLIFT AS     sletting av luftfartøy
2022-08-26 Peter Midthun     Effektuering - Sletting luftfartøy
2022-08-22 AIRLIFT AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2022-08-19 Stian Hårklau     SV: Sletting luftfartøy - informasjon om mangler ved begjæringen
2022-08-19 Stian Hårklau     Sletting luftfartøy - effektuering
2022-08-15 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     bekreftet oppsigelse
2022-08-15 AIRLIFT AS     bekreftet oppsigelse
2022-08-03 AIRLIFT AS     oppsigelse -??luftfartøy solgt
2022-06-29 Internal Document     Airlift - flåtereduksjon for sjekkliste
2022-06-29 AIRLIFT AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPF
2022-06-24 AIRLIFT AS     Airlift AS - Søknad ny ops.spec etter flåtereduksjon for LN-OXL, LN-OPF og LN-OXE
2022-06-21 Sparebanken Sogn og Fjordane     sletting av heftelse
2022-06-15 Sparebanken Sogn og Fjordane     sletting av pant
2022-06-14 AIRLIFT AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     sletting av IDERA
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelser
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     registrering av panterett
2022-03-01 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelser - registrering av nye heftelser
2021-12-08 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelser i luftfartøy eiet av Airlift AS
2021-10-12 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-06 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed - retur etter avtale
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-09-27 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysing av 2. pr. pant - retting av innsendt pantedokument
2021-07-28 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed
2021-05-27 Airlift AS     1st extension ARC
2021-03-16 Airlift AS     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Attesterte registerutskrifter
2021-03-15 Stian Hårklau     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Bestilling av attestert registerutskrift
2020-06-17 Airlift AS     ARC AS350 B3
2019-05-26 Airlift AS     2nd extension ARC
2018-06-09 Airlift AS     1st ARC extension
2017-08-15 Airlift AS   opplysning om utvidelse av gangtid
2017-05-23 Airlift AS   ARC
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-05-27 Airlift AS   2nd extension ARC
2016-04-19 Airlift AS   RIE 007
2015-06-19 Airlift AS   ARC Extension
2015-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-10-17 Airlift AS   Bekreftelse på mottak av informasjon om utvidelse av TBO for Module 02 i Arriel 2B motor SN: 22060
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-10-16 Airlift AS   Utvidelse av TBO for Module 02 i Arriel 2B motor SN: 22060
2014-06-20 Airlift AS   Fornyet ARC
2013-05-29 Airlift AS   2nd extension ARC
2012-11-06 Airlift AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale
2012-10-22 Airlift AS   Søknad om forlengelse av leieavtalen
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektuering
2012-06-12 Airlift AS   kopi av ARC
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-05-21 SEB Finans   sletting pantedokument i luftfartøy
2011-09-23 Airlift AS   Godkjenning forlengelse av overhalingstid for Module 02
2011-09-08 Airlift AS   Søknad om forlengelse nr 2 av overhalingstid for Module 02
2011-07-14 Airlift AS   godkjenning forlengelse av TBO på Module 04
2011-07-13 Airlift AS   søknad om forlengelse av overhalingstid for Module 02
2011-06-05 Airlift AS   ARC
2011-03-16 Helifly Maintenance AS   Tildeling av ICAO 24 bits code
2010-06-13 Airlift AS   ARC
2009-10-06 Airlift AS   AFM front sheet not iaw latest EASA approval
2009-08-13 Airlift AS   AFM front sheet not iaw latest EASA approval
2009-08-04 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-25 Airlift AS   ARC
2008-09-01 Arild Ryland   SV: Retur av signerte EASA form 13
2008-08-27 Airlift AS   retur av signerte EASA Form 13 - 2008AR-167
2008-08-21 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T-inspeksion
2008-07-31 Airlift AS   søknad om T inspeksjon på AS350 B3
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registrert panterett
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-06-30 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 Airlift AS   unntak iht Artikkel 10.3 1592/2002 ifm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 2008AR-167
2008-05-27 Airlift AS   dokumenter - Workorder WB - Modrepairstatus OPF - Maintenance history
2008-04-24 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-24 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-06-18 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW og LN-OCO
2006-11-06 Helicopter Transportation Group AS   Retur av registrert skjøte
2006-11-06 Airlift Helicopter AS   Registerhjemmel som eier oveført til Airlift Helicopter AS
2006-11-06 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Retur av registrert pantedokument
2006-10-31 SEB Finans AB   Skjøter og pantedokument
2006-10-31 SEB Finans AS, Oslofilialen   ordre fra SEB Finans AB om å dagbokføre skjøte til Helicopter Transportation Group AS
2006-05-11 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR) og AD-note liste
2006-04-28 Airlift AS   søknad om forlengelse av overhalingstid for Bevel Reduction gear
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: