LN-OPG

Airbus Helicopters AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3712
Max TO weight: 2250 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Førde lufthamn
6977 BYGSTAD
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2019-12-05
Aircraft Deleted
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2006-11-01
Owner changed
Airlift Helicopter AS
2003-07-04
Aircraft Added
SEB Finans AB
2003-06-11
Aircraft Added
SEB Finans AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     oversendelse av originaldokumenter
2019-12-10 Airlift AS     retur av skjøte
2019-12-09 Airlift AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPP, LN-OPU, LN-OPZ og LN-OPG
2019-12-06 Advokatfirmaet Mageli ANS     sletting av heftelse
2019-12-06 Airlift AS     sletting av luftfartøy
2019-12-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     Effektuering - sletting av heftelser
2019-12-05 Airlift AS     Begjæring om sletting fra Norsk Luftfartøy register, melding om effektuering.
2019-12-04 Airlift AS     Bill of Sale - avvent videre behandling
2019-12-03 Advokatfirmaet Mageli ANS     sletting av heftelser
2019-11-25 Airlift AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2019-11-04 Airlift AS     LN-OPP, LN-OPU, LN-OPG og attesterte kopier av Bill of Sale.
2019-11-01 Airlift AS     LN-OPP, LN-OPU, LN-OPG og bestilling av attesterte kopier av Bill of Sale.
2019-06-16 Airlift AS     Airlift- 2nd extension ARC
2019-02-14 Airlift AS     Angående 1st ARC extension
2019-02-14 Airlift AS     1st ARC extension
2017-05-26 Airlift AS   ARC and report
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-06-22 Airlift AS   ARC Extension report
2015-06-18 Airlift AS   ARC Extension report
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-06-23 Airlift AS   Fornyelse av ARC
2014-06-20 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til radioutstyr
2014-06-20 Post- og teletilsynet   LN-OPG- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-06-06 Airlift AS   2nd extension ARC
2012-11-06 Airlift AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale
2012-10-22 Airlift AS   Søknad om forlengelse av leieavtalen
2012-06-15 Airlift AS   kopi av ARC
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektuering
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-05-21 SEB Finans   sletting pantedokument i luftfartøy
2012-05-11 Samferdselsdepartementet   Vedrørende oppfølging av åpne sikkerhetstilrådinger i rapport 47/2001
2012-03-28 CHC Helikopter Service AS   Åpen tilråding 41/2001
2011-07-06 Airlift AS   ARC 15b
2011-06-20 Samferdselsdepartementet   Rapport ( Rap 47/2001 ) om luftfartsulykke i Norskehavet ( Norne-ulykken ) ca 100 NM Vest-Nordvest av Brønnøysund - 08.09.1997 med Eurocopter AS 332L1 Super Puma
2011-05-06 Samferdselsdepartementet   Rapport ( Rap 47/2001 ) om luftfartsulykke i Norskehavet ( Norne-ulykken ) ca 100 NM Vest-Nordvest av Brønnøysund - 08.09.1997 med Eurocopter AS 332L1 Super Puma
2011-03-03 Airlift AS   svar på søknad om Permit to Fly
2011-03-02 Airlift AS   Søknad om Permit to Fly
2010-10-13 Airlift AS   søknad om Permit to fly - flight condition
2010-10-11 Airlift AS   søknad om Permit to fly
2010-07-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-05 Airlift AS   ARC extension
2010-07-05 Airlift AS     ARC extension
2010-04-16 Statens havarikommisjon for transport     Oppfølging av tilråding i rapport (Rap 47/2001) om luftfartsulykke i Norskehavet, (Norne-ulykken) ca 100 NM Vest-Nordvest av Brønnøysund, 080997 med Eurocopter AS 332L1 Super Puma, LN-OPG
2009-08-04 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-15 Airlift AS   kopier av utsedt ARC
2008-10-31 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T-inspeksjon
2008-10-23 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3 S/N 3712
2008-10-20 Samferdselsdepartementet   Rapport (Rap 47/2001) om luftfartsulykke i Norskehavet, (Norne-ulykken) ca 100 NM Vest-Nordvest av Brønnøysund, 08.09.1997 med Eurocopter AS 332L1 Super Puma - LN-OPG
2008-07-18 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-18 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-14 SEB Finans   retur av slettet og registrert pantedokument
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-05-27 Airlift AS   Modrepairstatus Due liste DDL- OPG
2008-04-26 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-11 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av rapport 47/2001 om luftfartsulykke med LN-OPG i Norskehavet 08.09.1997
2008-03-04 Samferdselsdepartementet   Ber om status i oppfølging av rapport 47/2001 om luftfartsulykke med LN-OPG i Norskehavet 08.09.1997
2008-02-08 Samferdselsdepartementet   Ber om status i oppfølging av rapport 47/2001 om luftfartsulykke med LN-OPG i Norskehavet 08.09.1997
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-06-18 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW og LN-OCO
2007-05-15 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD lister
2006-11-06 Airlift Helicopter AS   Registerhjemmel som eier overført til Airlift Helicopter AS
2006-11-06 SEB Finans AB Oslofilialen   Retur av slettet pantedokument
2006-11-06 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Retur av registrert pantedokument
2006-10-31 SEB Finans AB, Oslofilialen   ordre fra SEB Finans AB om å iverksette slettelse av pantedokument
2006-10-26 Aviation Management AS   Flyskjøte
2006-07-05 Airlift AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2007
2006-06-14 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD liste
2006-05-08 SEB Finans Oslo branch   Egenerklæring og panterett - Bekreftet underskrift
2006-05-05 Adv. Erling Amundsen   Retur av egenerklæring og panterett
2006-05-03 SEB Merchant Banking   Registrering av luftfartøy
2006-03-01 Airlift AS   Airlift - søknad om forlengelse av overhalingstid
2006-03-01 Airlift AS   Godkjennelse av forlenget TBO-Bevel Reduction Gear på LN-OPG
2006-03-01 Airlift AS   Airlift - Søknad om forlengelse av overhalingstid for Bevel Reduction gir
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: