LN-OPN

Airbus Helicopters AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4116
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2006 (18 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 478452
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Flyplassvegen 93
6977 BYGSTAD
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2023-04-17
Adress
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2006-11-01
Owner changed
Airlift Helicopter AS
2006-07-19
Aircraft Added
Offshore Helicopters AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-04-27 Svein Ystaas     Airlift - ARC 1 st extension
2022-10-07 AIRLIFT AS     Airlift AS - Opplysning om utvidelse av gangtid
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelser
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     Sletting av IDERA
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     registrering av panterett
2022-03-01 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelse - registrering av ny
2022-02-28 AIRLIFT AS     Form 15b ARC - Airworthiness Review Certificate
2022-02-09 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     permanent tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2022-02-09 AIRLIFT AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-02-03 AIRLIFT AS     registrering av portabel AIS transponder på helikopter
2021-12-08 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelser i luftfartøy eiet av Airlift AS
2021-10-12 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-06 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed - retur etter avtale
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-09-27 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysing av 2. pr. pant - retting av innsendt pantedokument
2021-07-28 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed
2021-04-23 Airlift AS     ARC extension AS350 B3
2021-03-16 Airlift AS     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Attesterte registerutskrifter
2021-03-15 Stian Hårklau     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Bestilling av attestert registerutskrift
2020-04-28 Airlift AS     ARC extension AS350 B3
2020-04-25 Marco Pacagnella     ARC extension AS350 B3
2019-11-05 Airlift AS     Airlift AS - MEL RIE - LN-OPN
2019-04-16 Airlift AS     ARC AS350 B3
2018-10-18 Airlift AS     10/00699-19 - AS350 4116 - Respons CAA-N Calendar extension of hydraulic hoses replacement
2018-09-19 Airlift AS     AS350 4116 - Calendar extension of hydraulic hoses replacement
2018-04-20 Airlift AS     1st ARC extension
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-04-18 Airlift AS   2nd ext ARC
2016-04-12 Airlift AS   godkjenning av forlengelse av leiekontrakt
2016-04-08 Airlift AS   Søknad forlengelse leiekontrakt
2015-08-24 Airlift AS   Utvidelse av TBO for Module M01, M02, M04, M05 og FWS i Arriel 2B1 motor SN: 46310
2015-03-30 Airlift AS   - 1st extension ARC
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-11-28 Airlift AS   Airlift AS - ACAM rapport 0001-5020 - LN-OPN
2014-10-29 Airlift AS   Airlift AS- varsel om Aircfraft Continuing Airwothiness monitoring LN-OPN
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-04-25 Airlift AS   AR rapport - ARC kopi
2013-04-17 Airlift AS   ARC validation
2013-04-04 Airlift AS   søknad om forlengelse av leieavtale
2013-04-04 Airlift AS   søknad om forlengelse av leieavtale
2012-10-26 Airlift A/S   Utstedelse av Permit to Fly
2012-10-26 Airlift AS   Permit to Fly oversendt Equipment Approval Form (EAF)
2012-10-26 Airlift AS   Equipment Approval Form for Permit to Fly
2012-10-18 Airlift AS   Søknad om Permit to Fly
2012-10-18 Airlift AS   EASA Form 37 og 18B
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektuering
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-05-21 SEB Finans   sletting pantedokument i luftfartøy
2012-04-11 Airlift AS   ARC extension
2012-01-17 Airlift AS   Airlift AS - Godkjenning av søknad om utvidelse av OTL til lager TRDS
2012-01-16 Airlift AS   Søknad om utvidelse av OTL til lager TRDS
2011-05-18 Airlift AS   korrigert ARC
2011-04-28 Airlift AS   ARC
2010-06-14 Airlift AS   ARC
2010-03-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-10-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse Førde lufthavn Bringeland 14.10.2009
2009-08-04 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-03 Airlift AS   kopi av ARC utstedt siste uken
2008-10-31 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T-inspeksjon
2008-10-23 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3 - S/N 4116
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registert panterett
2008-07-14 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-11 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-05-26 Airlift AS   Modrepairstatus Maintenace history DDL LN-OPN
2008-04-24 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-07 Airlift AS   Midlertidig utvidelse av operasjonsområdet for LN-OPN ifm operasjoner januar 2007
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-06-18 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW og LN-OCO
2007-05-16 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD liste
2006-11-06 Airlift Helicopter AS   Registerhjemmel som eier overført til Airlift Helicopter AS
2006-11-06 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Retur av registrert pantedokument
2006-11-06 Sparebanken Vest   Retur av slettet pantedokument
2006-10-31 Sparebanken Vest   ordre fra Sparebanken Vest om å iverksette sletting av pant
2006-10-26 Offshore Helicopters AS   Flyskjøte
2006-10-26 Sparebanken Vest   Sletting av pant på luftfartøy
2006-08-08 Airlift AS   Tilsynsrapport
2006-07-20 Siomonsen advokatfirma   innføring av luftfartøyet i Norges luftfartøyregister m.m.
2006-07-14 Airlift AS   Permit to Fly - ferryflight fra Marignane, Marseille til Førde lufthavn
2006-07-13 Siomonsen advokatfirma   LN-OPN registrering av luftfartøy - Registrering av panteobligasjon
2006-07-04 Airlift AS   søknad om Permit to Fly - hjemflyging fra Frankrike
2006-07-03 Airlift AS   LN-OPN og odkjent innleie
2006-06-26 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Det norske konsulatet i Marseille, Frankrike
2006-06-20 Post- og Teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-06-16 Airlift AS   LN-OPN og Søknad om innleie av luftfartøy
2006-06-13 Airlift AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2006-06-13 Airlift AS   Airlift - LN-OPN og Søknad om utvidelse / fornyelse av fartøyflåten
2006-06-07 Airlift AS   Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2006-03-24 Airlift AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-03-22 Airlift AS   søknad om tildeling av ICAO-ID 24-bits aircraft address
2006-03-06 Airlift AS   Søknad om reservasjon av registreringsmerke
2006-03-06 Airlift AS   svar på søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: