LN-OPP

Airbus Helicopters AS 350 B2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B2
MSN: 2020
Max TO weight: 2250 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Førde lufthamn
6977 BYGSTAD
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2019-12-05
Aircraft Deleted
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2006-11-01
Owner changed
Airlift Helicopter AS
2004-07-07
Owner changed
Offshore Helicopters AS
2004-05-03
Aircraft Added
Airlift AS
2002-11-06
Aircraft Deleted
ABB Credit Finans AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-10 Airlift AS     retur av skjøte
2019-12-09 Airlift AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPP, LN-OPU, LN-OPZ og LN-OPG
2019-12-06 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelse
2019-12-06 Airlift AS     sletting av luftfartøy
2019-12-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     Effektuering - sletting av heftelser
2019-12-05 Airlift AS     Begjæring om sletting fra Norsk Luftfartøy register, melding om effektuering.
2019-12-04 Airlift AS     Bill of Sale - avvent videre behandling
2019-12-03 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelser
2019-11-04 Airlift AS     LN-OPP, LN-OPU, LN-OPG og attesterte kopier av Bill of Sale.
2019-11-01 Airlift AS     LN-OPP, LN-OPU, LN-OPG og bestilling av attesterte kopier av Bill of Sale.
2017-10-09 Airlift AS   ARC
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-09-16 Airlift AS   kopi av rapport 2016-AL-15 for 2nd extension ARC
2015-11-16 Airlift AS   Airlift AS - Report Loss of Control Event of 26th June 2015, AS350 B2 reg'n LN-OPP
2015-09-30 Airlift AS   1st ARC extension
2015-07-01 Airlift AS   Utvidelse av TBO for Module 04 i Arriel 1D1 motor SN: 9539
2015-02-17 Firmapost Airlift   Utvidelse av TBO for Module 04 i Arriel 1D1 motor SN: 9539
2015-02-09 Airlift AS   Utvidelse av OTL for Swashplate - 4 contacts bearing
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pant
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-10-20 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pant
2014-10-13 Airlift AS   Recommendation og ARC
2013-11-27 Airlift AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2013-11-20 Airlift AS   Airlift - søknad om forlenget innleie LN-OPP
2013-09-12 Airlift AS   extension ARC
2013-08-19 Airlift AS   Rectification Interval Extension report -06
2013-02-20 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-02-20 Post- og teletilsynet   permanent tilllatelse - følgebrev
2012-10-16 Airlift AS   ARC - Validation report
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektuering
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-05-21 SEB Finans   sletting pantedokument i luftfartøy
2011-09-14 Airlift AS   ARC
2011-08-25 Airlift AS   Godkjenning utvidelse av overhalings tid Tail Gear Box S/N M2490
2011-08-11 Airlift AS   Søknad utvidelse av overhalings tid TGB M2490
2010-10-10 Airlift AS   ARC Extension
2009-10-18 Airlift AS   kopi av utstedt ARC
2009-09-28 Airlift AS   Søknad om revidert Authorization Page
2009-08-04 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-06-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-14 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-28 Leif Olstad   Dokumentasjon ifm fornying av ARC LN-OPP
2008-10-27 Airlift AS   fornying av luftdyktighetsbevis
2008-09-17 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registrert panterett
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2007-11-27 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-26 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-11-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-19 Airlift AS   Component Status og kopi av PMV
2007-11-14 Airlift AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-14 Airlift AS   Vedlikeholdsrapport
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-06-18 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW og LN-OCO
2006-11-22 Airlift AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.11.2007
2006-11-13 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport og AD liste
2006-11-06 Sparebanken Vest   Retur av slettet pantedokument
2006-11-06 Airlift Helicopter AS   Registerhjemmel som eier overført til Airlift Helicopter AS
2006-11-06 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Retur av registrert pantedokument
2006-10-31 Sparebanken Vest   ordre fra Sparebanken Vest om å iverksette sletting av pant
2006-10-26 Sparebanken Vest   Sletting av pant på luftfartøy
2006-10-26 Offshore Helicopter AS   Flyskjøte
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: