LN-OPU

Airbus Helicopters AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3563
Max TO weight: 2250 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Førde lufthamn
6977 BYGSTAD
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2019-12-05
Aircraft Deleted
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2006-11-01
Owner changed
Airlift Helicopter AS
2006-07-11
Aircraft Added
SG Finans AS

Related Youtube videos (1)

LN-OPU data-toggle=

HeliJumping @ Skydive Voss November 2010

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-10 Airlift AS     retur av skjøte
2019-12-09 Airlift AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPP, LN-OPU, LN-OPZ og LN-OPG
2019-12-06 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelse
2019-12-06 Airlift AS     sletting av luftfartøy
2019-12-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     Effektuering - sletting av heftelser
2019-12-05 Airlift AS     Begjæring om sletting fra Norsk Luftfartøy register, melding om effektuering.
2019-12-04 Airlift AS     Bill of Sale - avvent videre behandling
2019-12-03 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelser
2019-11-04 Airlift AS     LN-OPP, LN-OPU, LN-OPG og attesterte kopier av Bill of Sale.
2019-11-01 Airlift AS     LN-OPP, LN-OPU, LN-OPG og bestilling av attesterte kopier av Bill of Sale.
2019-07-09 Airlift AS     10/00718-28 - S/No. 3563 - Bekreftelse mottak Extension T-inspection
2019-07-03 Airlift AS     S/No. 3563 - Extension T-inspection
2019-06-24 Airlift AS     Utstedelse Airworthiness Review Certificate OPU20190624a
2019-06-21 Airlift AS     Oppdatert ARC Reccomendation til utstedelse av Form 15a for AS350 LN-OPU
2019-06-14 Airlift AS     Recomendation til utstedelse av Form 15a for AS350
2019-02-26 Airlift AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåteutvidelse for LN-OPU
2019-02-23 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPU
2019-02-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OPU- kopi av dokument om tillatelse
2019-02-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-02-20 Airlift AS     Airlift AS - Søknad Rush Revision 32A - Fleet variation LN-OPU
2019-02-19 Airlift AS     ICAO ID ("Aircraft 24 bit Address")
2019-02-18 Airlift AS     ICAO ID ("Aircraft 24 bit Address")
2019-02-15 Helitrans AS     LN-OPU flåtereduksjon
2018-06-21 Airlift AS     Korrigert arc recommendation rapport
2018-06-21 Helitrans AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OPU20180621a
2018-06-18 Airlift AS     Recommendation for utstedelse av ARC
2018-04-13 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OPU
2018-04-13 Airlift AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPU og LN-OPZ
2018-04-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-11 Helitrans AS     Helitrans AS - Reviderte innleieavtaler - LN-OPU og LN-OPZ
2017-06-26 Airlift AS   ARC
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-06-15 Airlift AS   2nd extension ARC
2015-06-15 Airlift AS   1st ARC extension
2015-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-09-19 Airlift AS   Utvidelse av TBO for Module 01, 02, 04 og FWS i Arriel 2B motor SN: 22383
2014-07-14 Airlift AS   Report og ARC
2013-06-19 Airlift AS   2 ext ARC 2011-06
2012-11-22 Airlift AS   Godkjennelse av engangs TBO utvidelse fra 3500 til 3675 timer for Module 03 - serienummer 00700 - Pga kapasitetshensyn hos Turbomeca
2012-11-08 Airlift AS   Søknad om utvidelse av levetid Module 3
2012-11-06 Airlift AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale
2012-10-22 Airlift AS   søknad om forlengelse av leieavtalen
2012-06-27 Airlift AS   ARC Ext
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektuering
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-05-21 SEB Finans   sletting pantedokument i luftfartøy
2011-06-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-08 Airlift AS   Application for Part 21 Permit to Fly
2011-06-07 Airlift AS   Application for Part 21 Permit to Fly
2011-05-26 Airlift AS   ARC
2010-07-05 Airlift AS   ARC extension
2010-07-05 Airlift AS     ARC extension
2010-06-24 Airlift AS   ARC
2009-08-04 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-15 Airlift AS   kopier av utsedt ARC
2008-09-19 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T-inspeksjon
2008-09-17 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3
2008-07-18 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-18 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registrert panterett
2008-07-11 Leif Olstad   Status MOD/REP, W&B, Insp. history
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-06-12 Airlift AS   Svar: søknad permit to fly
2008-06-12 Airlift AS   Søknad om Permit to fly
2008-05-29 Airlift AS   søknad permit to fly
2008-04-17 Airlift AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-06-18 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW og LN-OCO
2007-05-16 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD liste
2006-11-06 Helicopter Rental Group AS   retur at registrert skjøte
2006-11-06 Airlift Helicopter AS   Registerhjemmel som eier overført til Airlift Helicopter AS
2006-11-06 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Retur av registrert pantedokument
2006-10-31 Helicopter Rental Group AS   Flyskjøte
2006-10-31 SG Finans AS Norge, Sverige Filial   ordre fra SG Finans om å iverksette registrering av eierskifte
2006-07-14 Airlift AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-07-11 Airlift AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2007
2006-07-05 SG Finans AS   Søknad om registrering av luftfartøy samt bekreftelse på at SG Finans er eiere av angitte luftfartøy
2006-07-03 Airlift AS   Innleie av luftfartøy og utvidelse av fartøyflåten
2006-06-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-06-13 Airlift AS   leaseavtale mellom Elcon og HRG
2006-06-13 Airlift AS   Airlift - Dispensasjon fra kravene i JAR-OPS 3.820 ICAO Annex 10 for sende frekvens på 406 Mhz for ELT - LN-OPU
2006-05-24 Airlift AS   søknad om og bekreftelse på reservert regisrtreringsmerke - e-postkorrespondanse
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: