LN-OPW

Airbus Helicopters AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4117
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2006 (18 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 478453
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Flyplassvegen 93
6977 BYGSTAD
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2023-04-17
Adress
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2006-11-01
Owner changed
Airlift Helicopter AS
2006-07-19
Aircraft Added
Offshore Helicopters AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-03-15 Airlift AS     ARC Form 15b
2023-12-13 Airlift AS     Extension
2023-09-25 Airlift AS     Airlift AS - RIE Form 2023-002 - LN-OPW
2023-03-10 AIRLIFT AS     ARC extension
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelser
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     sletting av IDERA
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     registrering av panterett
2022-03-01 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelse - registrering av ny heftelse
2022-02-24 AIRLIFT AS     Airlift - ARC extension
2022-02-09 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     permanent tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2022-02-09 AIRLIFT AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-02-03 AIRLIFT AS     registrering av portabel AIS transponder på helikopter
2021-12-08 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelser i luftfartøy eiet av Airlift AS
2021-10-12 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-06 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed - retur etter avtale
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-09-27 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysing av 2. pr. pant - retting av innsendt pantedokument
2021-07-28 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed
2021-03-16 Airlift AS     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Attesterte registerutskrifter
2021-03-15 Stian Hårklau     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Bestilling av attestert registerutskrift
2021-02-12 Airlift AS     Airlift AS - angående svar på spørsmål om Airworthiness Review Report 2021-AL-01
2021-02-12 Airlift AS     Airlift AS - svar på spørsmål angående Airworthiness Review Report 2021-AL-01
2021-02-12 Airlift AS     Airlift AS - spørsmål angående Airworthiness Review Report 2021-AL-01
2021-02-10 Airlift AS     ARC
2021-01-15 Airlift AS     Airlift AS - angående hendelse med LN-OPW_Opscom ID 200722-001
2020-12-08 Airlift AS     Airlift AS - Avskjermet
2020-02-20 Airlift AS     ARC extension AS350 B3
2019-03-15 Airlift AS     ARC extension AS350 B3
2018-03-15 Airlift AS     ARC 15b
2017-09-15 Airlift AS   Airlift AS - Part-M VT - Innsendt dokumentasjon ifm sample of Aircraft LN-OPW
2017-03-09 Airlift AS   ARC extension report
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-04-12 Airlift AS   Godkjenning av forlengelse av leiekontrakt
2016-04-08 Airlift AS   Søknad forlengelse av leiekontrakt
2016-02-23 Airlift AS   1st ext ARC
2015-04-10 Airlift AS   ARC - justert continuation pattern
2015-04-10 Airlift AS   rettelse av innsendte ARC
2015-04-10 Airlift AS   Rettelse til innsendt ARC 15b
2015-03-13 Airlift AS   ARC
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-03-05 Airlift AS   LN-OPW- 2nd extension ARC
2013-12-17 Post- og teletilsynet   LN-OPW- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-04-10 Airlift AS   Levetids utvidelse Hydraulik slanger
2013-04-04 Airlift AS   vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2013-04-02 Airlift AS   søknad om forlengelse av innleieavtale
2013-02-18 Airlift AS   extension ARC 2012
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektuering
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-05-21 SEB Finans   sletting pantedokument i luftfartøy
2012-03-20 Airlift AS   ARC
2011-06-27 Airlift AS   ARC
2011-03-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2010-06-08 Airlift AS   ARC
2009-08-04 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-03 Airlift AS   LN-OPW - kopi av ARC utstedt siste uken
2008-09-01 Arild Ryland   SV: Retur av signerte EASA form 13
2008-08-27 Airlift AS   retur av signerte EASA form 13 - 2008AR-177
2008-08-21 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T-inspeksion
2008-07-31 Airlift AS   søknad om utstedelse av T-inpeksjon på AS350 B3
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registert panterett
2008-07-04 Airlift AS   unntak iht Artikkel 10.3 1592/2002 ifm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 2008AR-177
2008-07-04 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-05-27 Airlift AS   AMF supplements - AFM Frontpage AMF supplements INDEX Flight Manual LOPW Modrepairstatus Subpart K LPDF Weight&Bal 0PW
2008-04-24 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-07-16 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3;S/N 4117
2007-07-12 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3;S/N 4117
2007-06-18 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW og LN-OCO
2007-05-16 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD liste
2006-11-06 Airlift Helicopter AS   Registerhjemmel som eier overført til Airlift Helicopter AS
2006-11-06 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Retur av registrert pantedokument
2006-11-06 Sparebanken Vest   Retur av slettet pantedokument
2006-10-31 Sparebanken Vest   ordre fra Sparebanken Vest om å iverksette sletting av pant
2006-10-26 Offshore Helicopters AS   Flyskjøte
2006-10-26 Sparebanken Vest   Sletting av pant på luftfartøy
2006-07-20 Simonsen Advokatfirma DA   Innføring av luftfartøyet i Norges luftfartøyregister m.m
2006-07-14 Airlift AS   Permit to Fly - ferryflight fra Marignane, Marseille til Førde lufthavn
2006-07-13 Simonsen advokatfirma   Registrering av luftfartøy - Registrering av panteobligasjon
2006-07-07 Airlift AS   søknad om Permit to Fly - hjemflyging fra Frankrike
2006-07-06 Det norske konsulatet i Marseille   Necessary documentation for registration in the Norwegian Civil Aircraft Register
2006-07-03 Airlift AS   LN-OPN og odkjent innleie
2006-06-30 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy i Marseille, Frankrike
2006-06-23 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Det norske konsulatet i Marseille, Frankrike
2006-06-20 Post- og Teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-06-16 Airlift AS   LN-OPN og Søknad om innleie av luftfartøy
2006-06-13 Airlift AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2006-06-13 Airlift AS   Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2006-06-13 Airlift AS   Airlift - LN-OPN og Søknad om utvidelse / fornyelse av fartøyflåten
2006-03-24 Airlift AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-03-22 Airlift AS   søknad om tildeling av ICAO-ID 24-bits aircraft address
2006-03-06 Airlift AS   Søknad om reservasjon av registreringsmerke
2006-03-06 Airlift AS   Svar på søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: