LN-OPZ

Airbus Helicopters AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3064
Max TO weight: 2250 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Førde lufthamn
6977 BYGSTAD
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2019-12-05
Aircraft Deleted
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2006-11-01
Owner changed
Airlift Helicopter AS
2006-09-18
Owner changed
Skogstad Corporate AS
2002-08-16
Aircraft Added
Heli-Rent AB

Related Youtube videos (1)

LN-OPZ data-toggle=

Airlift AS350b3 2014

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-10 Airlift AS     retur av skjøte
2019-12-09 Airlift AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPP, LN-OPU, LN-OPZ og LN-OPG
2019-12-06 Advokatfirmaet Mageli ANS     sletting av heftelse
2019-12-06 Airlift AS     sletting av luftfartøy
2019-12-05 Airlift AS     sletting av heftelser
2019-12-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     Effektuering - sletting av heftelser
2019-12-05 Airlift AS     Begjæring om sletting fra Norsk Luftfartøy register, melding om effektuering.
2019-12-04 Airlift AS     Bill of Sale - avvent videre behandling
2019-11-04 Airlift AS     LN-OPP, LN-OPU, LN-OPG og attesterte kopier av Bill of Sale.
2019-11-01 Airlift AS     LN-OPP, LN-OPU, LN-OPG og bestilling av attesterte kopier av Bill of Sale.
2019-06-24 Airlift AS     Utstedelse Airworthiness Review Certificate OPZ20190624a
2019-06-21 Airlift AS     Oppdatert ARC Reccomendation til utstedelse av Form 15a for AS350 LN-OPZ
2019-06-17 Airlift AS     ARC - Reccomendation til utstedelse av Form 15a for AS350
2019-02-28 Airlift AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåteutvidelse for LN-OPZ
2019-02-28 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPZ
2019-02-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2019-02-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-02-19 Airlift AS     ICAO ID ("Aircraft 24 bit Address")
2019-02-18 Airlift AS     ICAO ID ("Aircraft 24 bit Address")
2018-06-21 Airlift AS     korrigert arc recommendation rapport
2018-06-21 Helitrans AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OPZ20180621a
2018-06-18 Airlift AS     Recommendation for utstedelse av ARC
2018-04-13 Airlift AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPU og LN-OPZ
2018-04-11 Helitrans AS     Helitrans AS - Reviderte innleieavtaler - LN-OPU og LN-OPZ
2017-08-07 Airlift AS   ARC
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-07-13 Airlift AS   2nd extension ARC
2015-08-04 Airlift AS   1st ARC extension
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-08-07 Airlift AS   ARC- report
2013-10-10 Airlift AS   Utstedelse av Permit to Fly for teste Digital Attitude Indicator i forbindelse med prosjekt i regi av DOA EASA.21J.315
2013-10-03 Airlift AS   Søknad om Part-21 Permit to Fly
2013-09-25 Airlift AS   ACAM 001-2459 - Bekreftelse på lukking av Avvik 1 av 1
2013-09-25 Airlift AS   Airlift AS - ACAM rapport 0001-2459 - LN-OPZ
2013-09-20 Airlift AS   lukking av avvik - rapport 0001-2459
2013-08-08 Airlift AS   Utvidelse av TBO Module 05 installert
2013-07-13 Airlift AS   ARC extension
2012-11-06 Airlift AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale
2012-10-22 Airlift AS   Søknad om forlengelse av leieavtalen
2012-07-16 Airlift AS   ARC Ext
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektuering
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-05-21 SEB Finans   sletting pantedokument i luftfartøy
2011-12-09 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-12-01 Post- og teletilsynet   kopi - permanent tillatelse - bruk av radioutstyr - norskregistrert luftfartøy
2011-11-28 Airlift AS   Airlift AS - godkjenning av søknad om OTL utvidelse på swashplate lager - LN-OPZ
2011-07-22 Airlift AS   ARC
2010-08-23 Airlift AS   Godkjenning forlengelse av overhalings tid på Module 02
2010-08-20 Airlift AS   Søknad om forlengelse av overhalings tid på Module 02
2010-07-11 Airlift AS   ARC
2009-08-12 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-08-04 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-08-03 Airlift AS   søknad ARC
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-30 Airlift AS   Airlift AS - Endring av Operations Specifications - opphør av sub-lease avtale og tilbakelevering til Airlift AS
2009-07-30 Svein Ystaas   Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications - Flåteutvidelse med LN-OPZ
2009-07-29 Svein Ystaas; Kjell Paulseth; Alf Tørrisplass   SV: SV: LN-OPZ forsikringsbevis
2009-07-29 Airlift AS   Avtale
2009-07-27 Airlift AS   opphør av sub-lease avtale til INAER
2009-06-26 Airlift AS   Godkjenning av utleie
2009-06-23 AESA Spanske luftfartsmyndigheter   Vedrørende innleie
2009-06-22 Svein Ystaas   Spørsmål om telefax
2009-06-22 hibrahim@fomento.es   Telefax for Spanish CAA
2009-06-19 Airlift AS   Spørsmål om bekreftelse fra Luftfartstilsynet
2009-06-19 Airlift   Orientering om saksgang
2009-06-19 Svein Ystaas   Re: Orientering om saksgang
2009-06-17 CAA - Spain   Transfer of Authority Responsibility for Technical and Operational Survey
2009-06-17 hibrahim@fomento.es   Dry-lease - Regarding telefax from Norwegian CAA
2009-06-17 Mr. Hussein Hibrahim   LN-OPZ, Airlift AS - Inaer Galicia, S.L. - Opprettelse av kontakt med spanske myndigheter
2009-06-17 Gonzalez Pascual, Javier (Inaer España)   RE: Dry-Lease LN-OPZ, Airlift AS - Inaer Galicia, S.L. - Orientering om faxnr.
2009-06-16 Airlift AS   Forsikringsbevis
2009-06-12 Airlift AS   Dry-lease utleie
2009-06-12 Airlift AS   Ber om ytterligere opplysninger/dokumentasjon
2009-06-12 Airlift AS   Bekreftelse fra eier
2009-06-05 Post- og teletilsynet   LN-OPZ - Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-11 Airlift AS   Godkjenning forlengelse av overhalingstid Module 02
2008-08-22 Airlift AS   Svar: søknad om luftdyktighetsbevis
2008-08-22 Airlift AS   luftdyktighetsbevis - AFM frontpage
2008-08-21 Førde lufthavn   søknad om forlengelse av overhalings tid Module 02
2008-08-19 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - 2008AR-292
2008-08-14 Airlift AS   Utstedelse av Permit to Fly
2008-08-14 Airlift AS   Søknad om forlengelse av overhalingstid Module 02
2008-08-14 Airlift AS   søknad om forlengelse av overhalingstid for Module 02
2008-08-01 Airlift AS   søknad om permit to fly - flight conditions
2008-07-15 Airlift AS   godkjenning forlengelse av overhalingstid for HMU
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registrert panterett
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-07-02 Airlift AS   Application for a Permit to Fly
2008-06-26 Airlift AS   Søknad om andre gangs forlengelse av overhalingstid for HMU
2008-05-27 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-05-19 Airlift AS   godkjenning forlengelse av overhalingstid HMU TBO extention
2008-04-29 Airlift AS   søknad om forlengelse av overhalingstid HMU TBO extention
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-09-03 Airlift AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-08-31 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport og AD og SB lister
2007-06-18 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW og LN-OCO
2006-11-07 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3 - S/N 3064
2006-11-06 Airlift Helicopter AS   Registerhjemmel som eier overført til Airlift Helicopter AS
2006-11-06 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Retur av registrert pantedokument
2006-10-26 Skogstad Corporate AS   Flyskjøte
2006-09-19 Simonsen Advokatfirma DA   Registerhjemmel som eier overført til Skogstad Corporate AS
2006-09-19 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3 - S/N 3064
2006-09-14 Advokatfirmaa Vinge KB   Flyskjøte
2006-09-06 Simonsen Advokatfirma DA   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Selger Heli-Rent AB - Kjøper Skogstad Corporate AS
2006-08-29 Airlift AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2007
2006-07-17 Telemark politidistrikt   Rapport - om hendelse
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: