Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920014
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: ECN Capital (Aviation) Corp.
Operator: CHC Helikopter Service AS
Postboks 214
4097 SOLA
Tlf. 5194 1000/ Fax 5194 1320

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-06-12
Aircraft Deleted
ECN Capital (Aviation) Corp.
2013-06-26
Owner changed
Element Capital Corp.
2013-04-23
Owner changed
Heli-One Leasing (Norway) AS
2007-08-10
Owner changed
General Electric Canada Real Estate
2005-05-18
Aircraft Added
The CIT Group/Equipment Financing, Inc.

More aircraft owned by ECN Capital (Aviation) Corp.

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-23 CHC Helikopter Service AS     Retur av original ARC
2020-06-12 Kluge Advokatfirma AS     Effektuering - Sletting av fartøyet fra Norges luftfartøyregister (NRL)
2020-06-12 Kluge Advokatfirma AS     Sletting av luftfartøy
2020-06-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     Attestert registerutskrift - THOMMESSEN-LIVE.FID400973
2020-06-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bestilling av registerutskrift: LN-OQB THOMMESSEN-LIVE.FID400973
2020-06-10 Kluge Advokatfirma AS     Bekreftelse - signatur
2020-06-09 Kluge Advokatfirma AS     Removal/De-registration
2020-06-04 Saab AB     Utstedelse av oppdatert EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Sola til Humberside for levering til ny operatør
2020-06-03 Saab AB     Ärende PTF OQB2020052620a
2020-05-26 Saab AB     RE: Angående ansökan om Permit To fly
2020-05-26 Saab AB     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Sola til Humberside for levering til ny operatør
2020-05-25 Saab AB     Angående ansökan om Permit To fly
2020-05-25 Saab AB     Søknad om Permit to Fly
2020-05-20 Saab AB     Ansökan om Permit To fly
2020-04-03 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OQB
2020-04-02 Internal Document     CHC HS AS - flåtereduksjon for sjekkliste
2020-04-01 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om endring av AoC - flåtereduksjon med LN-OQB
2020-03-17 CHC Helikopter Service AS     søknad om fornyet innleieavtale - 2nd Amdt to Aircraft Lease Agreement - draft til søknad
2020-03-17 CHC Helikopter Service AS     utkast til sub-lease avtale
2020-03-17 CHC Helikopter Service AS     CHC - Søknad om godkjenning, korttids innleieavtale for S92A S/N 920014
2020-03-17 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQB
2020-03-06 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad, endring til AOC - endring av antall luftfartøy - LN-OQB fra vår AOC blir utelatt - korrigering
2020-03-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     bestilling av attestert registerutskrift
2020-03-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     attestert registerutskrift
2019-12-12 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Rettet vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQB
2019-12-11 CHC Helikopter Service AS     Søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale for S92A B S/N 920014
2019-12-09 CHC Helikopter Service AS     søknad om godkjenning, forlengelse av leieavtale
2019-12-09 Kluge Advokatfirma AS     søknad om godkjennelse av leieavtale
2019-12-09 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S-92 A S/N 920014
2019-12-06 Kluge Advokatfirma AS     søknad om godkjennelse av leieavtale
2019-12-06 Kluge Advokatfirma AS     søknad om godkjenning, forlengelse av leieavtale
2019-06-12 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQB S/N 920014 til og med 31.12.2019.
2019-06-11 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQB S/N 920014, nåværende godkjenning utløper 30.06.2019
2019-05-14 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning, forlenget innleieavtale for LN-OQB S/N 920014, nåværende godkjenning har utløpsdato 30.05.2019
2019-05-14 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQB S/N 920014 til og med 30.06.2019
2019-01-24 CHC Helikopter Service AS     søknad om nytt registreringsbevis etter navneendring
2019-01-24 CHC Helikopter Service AS     oversendelse av nytt registreringsbevis
2018-12-21 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - LN-OQB (S/N 920014) - utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2018-12-20 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - LN-OQB (S/N 920014) - Søknad om utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2018-12-19 Wiersholm AS     Bestilling av attestert registerutskrift
2018-12-19 Wiersholm AS     attestert registerutskrift
2018-12-19 Wiersholm AS     Innleieavtale
2018-12-19 Edita Ramadani     Attestert registerutskrift
2018-11-30 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OQB
2018-11-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-11-22 CHC Helikopter Service AS     Søknad om tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address, S92A S/N 920014
2018-11-15 Wiersholm AS     øknad om innleieavtale
2018-11-15 Kluge Advokatfirma AS     Endring av navn og adresse for eier av luftfartøy
2018-11-13 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service - Tillatelse iht. BSL D 2-3 § 13 til å benytte LN-OQB til offshoreoperasjoner selv om kravet i BSL D 2-3 § 8 om antikollisjonssystem ikke er oppfylt
2018-11-07 Wiersholm AS     Bestilling av attestert registerutskrift
2018-11-07 Wiersholm AS     Innleie - dokumentasjon for navneendring
2018-11-07 Wiersholm AS     attestert registerutskrift
2018-11-05 Saab AB     Issue of EASA Form 21a Permit to Fly for maintenance check flights at Stavanger Airport
2018-11-02 Saab AB     Application for Permit to Fly
2018-10-29 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Bekreftelse på utstyr - LN-OQB
2018-10-24 Wiersholm AS     08/04209-15 - Innleieavtale - skjema for oppsummering av innleieavtale
2018-10-23 Wiersholm AS     Innleie
2018-10-19 Wiersholm AS     Innleieavtale
2018-10-17 CHC Helikopter Service AS     Søknad iht. BSL D2-3 §13 om tillatelse til å fravike krav per BSL D2-3 §8 om ACAS II kapabilitet for LN-OQB (MSN920014), gjeldende for perioden 15.11.2018 til 31.12.2019.
2018-09-07 Saab AB     Saab AB - Godkjenning av vedlikeholdsprogram for S-92A - initial issue
2018-09-06 Corselli Peter     RE: AMP S92 - tilbakemelding etter korrigering
2018-09-05 Corselli Peter     AMP S92 - tilbakemelding etter korrigering
2018-09-04 Corselli Peter     AMP S92 - tilbakemelding
2018-08-28 Saab Support & Services     10/00754-27 - AMP S92 - tilbakemelding
2018-08-14 Saab Support & Services     AMP S92 - tilbakemelding
2018-07-18 Saab Support & Services     AMP S92 - tilbakemelding
2018-07-16 Saab Support & Services     SAAB Part M Certificate
2018-06-26 SAAB AB     Approval Of AMP Sikorsky S-92
2018-05-23 CHC Helikopter Service AS     bekreftelse på mottatt tidligere fartøybevis
2018-04-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2018-04-13 CHC Helikopter Service AS     Vedr. info om endring av disp.
2018-04-11 CHC Helikopter Service AS     Retur av tidligere fartøybevis
2018-04-11 CHC Helikopter Service AS     Retur av originale tidligere registreringsbevis
2018-01-08 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OQB
2018-01-03 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad - AOC, endring av antall luftfartøy (F), slettelse av LN-OQB S/N 920014
2017-06-01 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - S/N 920014 utvidelse av TBO S92A TRPC Shaft
2017-05-12 CHC Helikopter Service AS   ARC 2015-OQB-2 EASA Form 15b with expiry date 25.05.2018
2017-03-15 CHC Helikopter Service AS   S/N 920014 utvidelse av TBO S92A TRPC Shaft
2016-05-25 CHC Helikopter Service AS   ARC 2014-OQB-1
2016-04-25 Wiersholm AS   Vedtak om forlengelse av innleieavtaler
2016-04-21 Wiersholm AS   Forlengelse av innleieavtaler
2016-04-05 Wiersholm AS   søknad forlengelse av innleieavtale
2015-09-30 CHC Helikopter Service AS   MEL RIE 14-2015
2015-05-21 CHC Helikopter Service AS   ARC
2015-01-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OQB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-24 Wiersholm AS   CHC Barbados restrukturering - endret leiekjede
2014-10-24 Wiersholm AS   Vedtak om godkjenning av endret innleieavtale
2014-10-14 Wiersholm AS   Project World Cup - Skifte av sub-lessor
2014-10-13 Wiersholm AS   søknad om innleieavtale
2014-05-20 CHC Helikopter Service AS   Oversendelse av Airworthiness Review Certificate
2013-07-29 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - søknad om MEL RIE 13-2013 - ATA 34-01 Pitot Static Probes - Cat B
2013-06-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv   registrering eierskifte
2013-06-26 Wiersholm   Instructions to proceed with transaction
2013-06-26 Advokatfirmaet Wiersholm AS   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-06-26 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Effektueringsmelding
2013-06-26 Advokatfirmaet Wiersholm AS   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-06-24 Wiersholm   registrering av luftfartøy
2013-06-20 Advokatfirmaet Wiersholm AS   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-06-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   sletting av heftelser
2013-06-17 Wiersholm Mellbye & Bech adv   application to delete lease excerps registered as encumbrances against aircraft
2013-06-17 Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen   Attestert registerutskrift [BA-HR-Legal.FID588323]
2013-06-17 Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen   Attestert registerutskrift [BA-HR-Legal.FID588323]
2013-06-14 Advokatfirmaet Wiersholm AS   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-06-10 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2013-06-05 Advokatfirmaet Wiersholm AS   attestert registerutskrift LN-OQB MSN 920014
2013-06-05 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Overdragelse av LN-OQB MSN 920014 - søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2013-06-05 Advokatfirmaet Wiersholm AS   attestert registerutskrift
2013-05-21 CHC Helikopter Service AS   ARC
2013-05-13 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review certificate
2013-04-23 Wiersholm Mellbye & Bech adv   registrering av eierskifte
2013-04-23 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OQB og GE Canada change of office address Correct Version.PDF [WIERSHOLM-MATTERS.FID456084]
2013-04-22 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - Lease Agreement
2013-04-22 Wiersholm   effektueringsmelding
2013-04-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - Lease Agreement
2013-04-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Overdragelse av fartøy - bekreftelse adresse
2013-04-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Overdragelse av fartøy
2013-04-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Confirmation regarding General Electric Canada Real Finance Inc in relation to MNS 920014
2013-04-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   registrering av eieforhold
2013-04-17 Wiersholm Mellbye & Bech adv   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-04-16 Wiersholm Mellbye & Bech adv   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-04-12 Wiersholm   attestert registerutkrift
2013-04-11 Wiersholm Mellbye & Bech adv   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-04-11 Wiersholm Mellbye & Bech adv   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2013-04-11 Wiersholm   attestert registerutkrift
2013-03-21 Wiersholm Mellbye & Bech adv   vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2013-03-20 Wiersholm Mellbye & Bech adv   CHC Helikopter Service - LN-OQB MSN 920014 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-03-20 Wiersholm Mellbye & Bech adv   CHC Helikopter Service - Heli-One - LN-OQA/MSN 920013 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-03-20 Wiersholm Mellbye & Bech adv   MSN 920014 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-03-06 Wiersholm Mellbye & Bech adv   MSN 920014 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-02-22 CHC   LN-OQA og Innleie av luftfartøy
2013-01-22 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OQB MSN 920014 - ettersendte signerte innleieavtaler
2013-01-18 Advokatfirma Wiersholm AS   CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av innleieavtaler på LN-OQB
2013-01-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   MSN 920014 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-01-16 Wiersholm Mellbye & Bech adv   MSN 920014 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - forlengelse
2012-12-06 Wiersholm Mellbye & Bech adv   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-10-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - MSN 920014
2012-10-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2012-07-26 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2012-07-20 Wiersholm Mellbye & Bech adv   MSN 920014 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - WIERSHOLM-MATTERS.FID427946
2012-07-20 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OQB MSN 920014 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler WIERSHOLM-MATTERS.FID427946
2012-07-12 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Attestert registerutskrift for LN-RYG, LN-OPX, LN-OQA og LN-OQB
2012-07-12 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Attestert registerutskrift for LN-RYG, LN-OPX, LN-OQA og LN-OQB
2012-07-12 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Attestert registerutskrift for LN-RYG, LN-OPX, LN-OQA og LN-OQB
2012-05-25 CHC Helikopter Service AS   Oversendelse av Airworthiness Review Certificate
2012-04-27 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-01-24 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-05-26 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate
2011-01-03 CHC Helikopter Service AS   Vedrørende søknad om utsettelse - ELB-3000 - Airfoil Beacon Pressure Cartrige
2010-12-22 CHC Norway AS   Søknad om utsettelse - ELB-3000 - Airfoil Beacon Pressure Cartrige
2010-10-07 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse Bergen lufthavn Flesland 16.08.2010
2010-05-26 CHC Norway AS   Oversendelse av kopi av Airworthiness Review Certificate
2009-05-26 CHC Norway AS   Kopi av ARC
2009-04-29 CHC Norway AS   søknad om godkjenning av innleie - msn 920014
2009-04-16 Henriksen, Jan-Roald   False eng fire warning
2009-02-17 CHC Helikopter Service AS   søknad om fergeflyging uten CPI
2009-02-17 CHC Helikopter Service AS   svar på søknad om fergeflyging uten CPI
2009-02-09 CHC Helikopter Service AS   svar på søknad om fergeflyging uten CPI
2009-02-05 CHC Helikopter Service AS   søknad om fergeflyging uten CPI
2008-12-09 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2008-12-08 Herman Jorkjend   CHC - LN-OQA og søknad om godkjennelse av innleie
2008-12-08 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2008-05-29 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-28 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-26 CHC Helikopter Service AS   Søknad fornyelse av luftdyktighetsbevis og utstedelse av ARC - luftfartøy SN 920014
2008-03-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Nedklassifisering av innrapportert alvorlig luftfartshendelse ved Bergen lufthavn Flesland 06.01.2008
2007-08-10 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   søknad om godkjenning av innleie - msn 920014
2007-08-10 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2
2007-08-10 Wiersholm, Mellbye og Bech   registrering av eierskifte
2007-08-09 Wiersholm, Mellbye og Bech   registrering av eierskifte
2007-07-03 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   søknad om godkjenning av innleie - msn 920014
2007-05-10 CHC Helikopter Service AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport og AD liste
2007-05-10 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport
2006-07-18 CHC Helikopter Service AS   vektrapport
2006-06-21 CHC Helikopter Service AS   Revidert Miljødyktighetsbevis og Autorisasjonsside
2006-05-18 CHC Helikopter Service AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007
2006-05-08 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no