LN-OQC

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920018
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2005
Max TO weight: 12020 kg
Mode-S Hex: 4783F0
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-07-31
Owner changed
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2005-11-21
Owner changed
SEB Finans AB (publ)
2005-07-15
Aircraft Added
Viko Bård Eivind

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-25 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Amendment no 3 til lease avtale - 2022-171.pdf
2022-01-25 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQC
2022-01-24 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad om forlengelse av lease avtale - januar 2022.pdf
2021-10-18 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-10-18 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Epost med permanent tillatelse
2021-10-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-10-08 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-09-13 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Dispensasjon fra BSL D 2-3 - LN-OQC
2021-09-09 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om dispensasjon fra BSL D 2-3 - LN-OQC
2021-06-14 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQC
2021-06-10 CHC Helikopter Service AS     Søknad om forlenget innleie
2020-08-06 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S-92A , S/N 920018
2020-06-08 CHC Helikopter Service AS     Angående utsatt utførelse av ASB 92-67-008
2020-06-04 CHC Helikopter Service AS     Informasjon fra CHC Helikopter Service Part M
2020-05-11 CHC Helikopter Service AS     Godkjennelse av variation - utsettelse av 750 FH med 55:57 timer i tillegg til 10% toleranse
2020-05-07 CHC Helikopter Service AS     Kopi av FTR
2020-02-06 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service - S92A - Forward float bottle - Extension of Hydrostatic test
2019-07-18 Per Ingar Mortensen     Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S-92A , S/N 920018 med registering
2018-07-20 CHC Helikopter Service AS     Oversendelse av EASA Form 15 b
2018-07-10 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - orientering om avsluttet tilsyn - ACAM InDepth - 0002-4037
2018-07-06 CHC Helikopter Service AS     LN-OQC S/N 920018, TRP - SLL extension to align with an aircraft inspection - til informasjon
2018-02-09 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Tilsynsrapport 0002-4037 - LN-OQC ACAM In-Depth Inspeksjon - kommentarer på tilbakemeldte tiltak
2018-01-15 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Tilsynsrapport 0002-4037 - LN-OQC ACAM In-Depth Inspeksjon - kommentarer på tilbakemeldte tiltak
2017-12-20 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Tilsynsrapport 0002-4037 - LN-OQC ACAM In-Depth Inspeksjon - kommentarer på tilbakemeldte tiltak
2017-12-15 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Virksomhetstilsynene 0002-3959 (LN-OPX Ramp Inspeksjon i Florø) og 0002-4037 (LN-OQC ACAM In-Depth Inspeksjon på Sola)
2017-12-15 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Virksomhetstilsynene 0002-3959 (LN-OPX Ramp Inspeksjon i Florø) og 0002-4037 (LN-OQC ACAM In-Depth Inspeksjon på Sola)
2017-11-16 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Virksomhetstilsyn - 0002-4037 - LN-OQC ACAM In-Depth Inspeksjon på Sola
2017-10-26 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Rapport etter ACAM InDepth - LN-OQC (0002-4037)
2017-09-27 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - varsel om ACAM In Depth - LN-OQO
2017-09-20 Beatrice Brøndrup   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - MSN 920018
2017-09-20 CHC Helikopter Service AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med endring av sub-lessor
2017-09-08 Wiersholm AS   Attestert registerutskrift
2017-09-07 Randi McDougall   Bestilling av registerutskrift for LN-OQC MSN 920018
2017-09-05 Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - MSN 920018
2017-09-01 Wiersholm AS   Bestilling av registerutskrift for MSN 920018
2017-09-01 Advokatfirmaet Wiersholm AS   attestert registerutskrift
2017-08-31 Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - MSN 920018 WIERSHOLM-MATTERS.FID636917
2017-07-31 CHC Helikopter Service AS   ARC 2017 EASA Form 15b with expiry date 05.08.2018
2016-08-08 CHC Helikopter Service AS   ARC 2015-OQC-1 EASA Form 15b with expiry date 05.08.2017
2016-07-13 Wiersholm AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2016-07-11 Wiersholm AS   Forlengelse av innleieavtaler LN-OQA og søknad om godkjennelse
2016-06-30 Wiersholm AS   Forlengelse av innleieavtaler LN-OQA og søknad om godkjennelse
2016-06-30 Wiersholm AS   Forlengelse av innleieavtaler LN-OQA og søknad om godkjennelse
2015-07-03 CHC Helikopter Service AS   ARC
2015-01-28 Wiersholm AS   skifte av sub-lessor
2015-01-28 Wiersholm AS   CHC Barbados - skifte av sub-lessor signeringsversjoner av leieavtaler WIERSHOLM-MATTERS.FID511873
2015-01-28 Advokatfirmaet Wiersholm   attestert registerutskrift
2015-01-28 Wiersholm AS   vedtak om godkjenning av innleieavtale
2015-01-27 Advokatfirmaet Wiersholm   attestert registerutskrift
2015-01-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-01-27 Wiersholm AS   CHC Barbados - skifte av sub-lessor signeringsversjoner av leieavtaler
2015-01-07 Wiersholm AS   CHC Barbados - skifte av sub-lessor
2014-07-16 CHC Helikopter Service AS   Oversendelse av Airworthiness Review Certificate, EASA Form 15b for Sikorsky S92A S/N 920018
2013-10-24 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Godkjenning - MEL RIE for LN-OQC, ATA 33-09 C og MEL RIE for LN-OQO, ATA 33-02 tom 25.10.2013
2013-10-23 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - søknad om MEL RIE for LN-OQC, ATA 33-09 C og MEL RIE for LN-OQO, ATA 33-02
2013-10-15 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av Permit to Fly for å overføre helikopteret til Bergen for å bytte girboks - Uten passasjerer eller last
2013-10-14 CHC Helikopter Service AS   Søknad om Permit to Fly
2013-07-31 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale etter refinansiering
2013-07-31 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av eierskifte
2013-07-31 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Sletting av heftelser
2013-07-31 Wiersholm Mellbye & Bech adv   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-07-31 Wiersholm Mellbye & Bech adv   søknad om godkjennelse av innleieavtaler - LN-OQC MSN 920018 [WIERSHOLM-MATTERS.FID466067]
2013-07-31 Wiersholm   Effektueringsmelding
2013-07-31 Wiersholm   effektuering
2013-07-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Eierskifte - Bill of Sale
2013-07-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Sletting av heftelser
2013-07-19 Advokatfirmaet Wiersholm AS   attestert registerutskrift
2013-07-19 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2013-07-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   MSN 920018 - Registerutskrift
2013-07-12 CHC Helikopter Service AS   kopi av Airworthiness Review Certificate
2013-01-31 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - SV - MEL RIE 01.13 - LN-OQC
2013-01-31 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - MEL RIE 01.13 - LN-OQC
2013-01-29 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - MEL RIE 01.13 - LN-OQC
2012-08-06 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S92A
2012-07-02 Wiersholm Mellbye & Bech adv   CHC - Søknad om forlengelse av leieavtale
2012-06-29 Wiersholm Mellbye & Bech adv   CHC - Søknad om forlengelse av leieavtale -
2012-01-20 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2011-08-09 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate
2011-06-17 CHC Helikopter Service AS   Søknad ICAO-id bit aircraft address
2010-07-22 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate Sikorsky S 92 A
2009-08-05 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate
2009-06-04 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Bergen lufthavn, Flesland 17.04.2009 S-92A
2009-05-25 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-BUD og Tilbakemelding på innrapportert lufttrafikkhendelse Bergen Lufthavn Flesland 30.04.2009
2009-04-29 CHC Norway AS   CHC - vedtak om godkjent forlenget innleie LN-OQC
2009-02-16 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Permit to Fly
2009-02-06 CHC Helikopter Service AS   søknad om Permit to fly
2008-12-09 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Permit to Fly
2008-12-04 CHC Helikopter Service AS   søknad om Permit to fly
2008-12-04 European Aviation Safety Agency   Design Related Flight Conditions for S92A Flight in Icing Conditions
2008-10-29 Wiersholm, Melby & Bech, advokatfirma AS   CHC - vedtak om godkjent forlenget innleie LN-OQC
2008-10-28 Ellen Teresa Heyerdahl   CHC - Forlengelse av leieavtale - kvittering gebyr
2008-10-28 Wiersholm AS   forlengelse av leieavtale
2008-10-28 Wiersholm AS   kvittering - forlengelse av innleie
2008-10-24 Wiersholm   CHC - søknad om forlenget innleie LN-OQC
2008-08-26 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-26 CHC Helikopter Service AS   søknad om fornyelse av luftdyktighet - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-08-18 CHC Helikopter Service AS   søknad om fornyelse av luftdyktighet - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-08-18 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport
2007-08-13 CHC Helikopter Service AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD Compliance Record
2007-08-10 CHC Helikopter Service AS   LN-OQC Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-27 CHC Helikopter Service AS   Veiing av luftfartøy
2006-07-19 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-12 CHC Helicopter Service AS   innleie av luftfartøy
source: caa.no