LN-OQD

Sikorsky Aircraft Corporation S-92A

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920022
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association
Adress: 299 S. Main Street,
5th Floor, MAC: U1228-051
Salt Lake City
Utah 84111, USA
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa

Aircraft event timeline

2022-01-15
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2019-11-01
Name
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2016-07-06
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2014-07-22
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2014-07-21
Owner changed
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2014-05-01
Adress
Waypoint Asset Company Number 1
2013-04-30
Owner changed
Waypoint Asset Company Number 1
2013-04-29
Former
Lloyds TSB General Leasing (No. 20) Limited
2005-10-28
Aircraft Added
Lufttransport AS

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQV

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-ODB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-12-23 Advokatfirmaet Wiersholm AS     Sletting av luftfartøy
2021-12-22 Marte Bergo Hildal     Effektueringsmelding
2021-11-29 Wiersholm AS     De-register av luftfartøy
2021-11-23 Wiersholm AS     Bestilling av Certificate of ownership and encumbrances - MSN 920022
2021-11-23 Wiersholm AS     Attestert registerutskrift
2020-08-27 Saab AB     Saab AB - Godkjennelse av SAAB AMP Sikorsky S-92A rev.2 - LN-OQG ut - LN-OQD inn samt oppdateringer
2019-06-18 Wiersholm AS     Retur av Power of Attorney
2019-06-18 Wiersholm AS     Sletting av heftelse
2019-06-17 Wiersholm AS     Applicattion to delete Mortgages registred as encmbrances
2019-03-13 Wiersholm AS     Bestilling av bekreftet kopi av pantedokument
2019-03-12 Wiersholm AS     Bestilling av bekreftet kopi av pantedokument
2019-02-15 Wiersholm AS     LN-OQK, LN-OQE, LN-OQG, LN-OQJ, LN-OQD og Bestilling av attesterte registerutskrifter
2019-02-15 Wiersholm AS     LN-OQK, LN-OQE, LN-OQG, LN-OQJ, LN-OQD og Attesterte registerutskrifter
2018-06-28 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S-92 A med registrering S/N 920022.
2018-06-22 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - S-92A LN-OQD S/N 920022, utløp av innleieavtale og planlagt retur til eier
2018-03-13 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for maintenance check flights ved Stavanger lufthavn Sola - Uten passasjerer eller last
2018-03-09 CHC Helikopter Service AS     Permit to fly
2018-01-12 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for maintenance check flights ved Stavanger lufthavn Sola - Uten passasjerer eller last
2018-01-10 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse av Permit to Fly
2016-09-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OQD- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-08-02 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 5 etter flåteutvidelse for LN-OQD
2016-08-01 CHC Helikopter Service AS   Funn gjort under importgransking. Underlag for å dokumentere lukking av ARC avvik
2016-07-28 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for brukt helikopter importert inn i EASA området fra Canada
2016-07-14 CHC Helikopter Service ASCHC Helikopter Service AS   Funn gjort under importgransking
2016-07-10 CHC Helikopter Service AS   ARC Recommendation
2016-07-07 Wiersholm AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse vedlagt oppdatert Operations Specifications
2016-07-07 Wiersholm AS   registrering av luftfartøy
2016-07-07 Wiersholm AS   Registrering
2016-07-07 Wiersholm AS   registrering av heftelser
2016-07-06 Wiersholm AS   Gjeninnførsel av MSN 920022
2016-07-06 Wiersholm AS   Gjeninnføring av effektueringsmelding
2016-07-06 Wiersholm AS   slettelsesattest
2016-06-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2016-06-30 Wiersholm AS   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2016-06-28 Wiersholm AS   Gjeninnførsel av MSN 920022 - søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2016-06-27 Wiersholm AS   Gjeninnførsel av MSN 920022 - søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2016-06-23 CHC Helikopter Service AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis og Noise Certificate - S92A S/N 920022
2016-06-21 CHC Helikopter Service AS   Originaldokument Ecport Airworthiness Certificate - S92A S/N 920022
2016-06-17 Wiersholm AS   Gjeninnførsel av MSN 920022 søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2016-06-17 Wiersholm AS   registrering av luftfartøy
2016-06-17 Wiersholm AS   Aircraft Mortgage Deed - IDERIA
2016-06-15 Wiersholm AS   unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2016-06-15 Transport Canada Civil Aviation   S92A SN 920022 - Statement regarding requirements for import to Norway
2016-06-14 Wiersholm AS   søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2016-06-14 Heli-One (Norway) AS   EASA godkjennelse status for modifikasjoner i Kanadisk LSTC
2016-06-14 CHC Helikopter Service AS   920022 - Kanadisk Limited STC
2016-06-14 CHC Helikopter Service AS   Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2016-06-13 CHC Helikopter Service AS   S92A SN 920022 - Anmodning om erklæring til Transport Canada om eventuelle importkrav
2016-06-01 CHC Helikopter Service AS   Søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address
2016-05-30 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Informasjon om planlagt innførsel av brukt luftfartøy Sikorsky S-92A S/N 920022 (tidligere LN-OQD)
2016-05-30 CHC Helikopter Service AS   Informasjon om planlagt innførsel av brukt luftfartøy Sikorsky S-92A S/N 920022 (tidligere LN-OQD) - CHC Helikopter Service AS
2014-10-09 Wiersholm   LN-OJN LN-OQO LN-OQI LN-OQM LN-OQE KN-OQN LN-OQH LN-OMF LNOLD og Attesterte registerutskrift
2014-10-03 Post- og teletilsynet   LN-OQD- kopi av dokument om tillatelse
2014-10-02 CHC Helikopter Service AS   retur av originaldokumenter etter slettelse i NLR
2014-08-06 Vigdis Solsem   Oppdatert Opr. Spec. etter slettelse av LN-OQD (S/N 920022) fra selskapets AOC
2014-08-06 CHC Helikopter Service AS   Oppdatert Opr. Spec. etter slettelse av LN-OQD (S/N 920022) fra selskapets AOC
2014-07-23 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Begjæring om sletting av luftfartøy
2014-07-22 Wiersholm AS   N-OQD - effektueringsmelding - sletting av luftfartøy
2014-07-22 Wiersholm AS   sletting av luftfartøy
2014-07-17 Wiersholm AS   egistrering av eierskifte
2014-07-16 Wiersholm   Effektueringsmelding]
2014-07-16 Wiersholm AS   effektueringsmelding
2014-07-14 Wiersholm AS   Eierskifte
2014-07-14 Wiersholm AS   Eierskifte
2014-07-11 CHC Helikopter Service AS   S92A LN-OQD S/N 920022 - avklaring vedrørende punkter etter besiktigelse av A/C i fm søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2014-07-09 Wiersholm AS   Application to register title of ownership in ralation to LN-OQD MSN 920022 and to De-register the aircraft from the Norwegian Civil aircraft register
2014-07-09 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av eksport luftdyktighetsbevis for brukt S-92A helikopter serienummer 920022 som skal eksporteres til Kanada
2014-07-09 CHC Helikopter Service AS   Søknad - S92A SN 920022 - søknad om eksportluftdyktighetsbevis, dt. 08.07.2014.pdf
2014-07-09 CHC Helikopter Service AS   Avklaringer etter besiktigelse på Flesland 8. juli i forbindelse søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2014-07-02 CHC Helikopter Service AS   slettelse av luftfartøy
2014-06-24 Wiersholm AS   vedtak om godkjenning av eierskifte
2014-06-24 Wiersholm AS   Vedtak på søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2014-06-20 Wiersholm AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2014-06-20 Wiersholm   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2014-05-22 CHC Helikopter Service AS   LN-OLB og Bekreftelse på mottak av informasjon om planlagt eksport
2014-05-20 CHC Helikopter Service AS   Informasjon vedrørende planlagt eksport
2014-04-02 Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2014-03-20 Wiersholm AS   dispensasjon for nasjonalitetsvilkåret for utenlandsk eier
2014-01-06 CHC Helikopter Service AS   10/00765-6 - MEL RIE 22-2013, CHC HS
2013-12-16 CHC Helikopter Service AS   MEL RIE 22-2013, CHC HS
2013-11-21 CHC Helikopter Service AS   ARC 2013-OQD EASA Form 15b with expiry date 24.11.2014 for S-92A serial #920022
2013-05-14 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - ACAM rapport 2013AC-004 - LN-OQD
2013-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Effektuering
2013-04-30 Wiersholm   Effektueringsmelding
2013-04-30 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2013-04-30 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Status ACAM 2013AC-004
2013-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   sletting av heftelser
2013-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   registrering eierskifte
2013-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   vedtak om godkjenning av innleieavtale
2013-04-29 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Power of Attorney - Apostille
2013-04-26 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Power of Attorney - Apostille
2013-04-25 Wiersholm   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret.
2013-04-25 Wiersholm Mellbye & Bech adv   bill of sale - power of attorney
2013-04-25 Wiersholm Mellbye & Bech adv   power of attorney
2013-04-23 Wiersholm   Refinansiering - MSN 920022 [WIERSHOLM-MATTERS.FID434977]
2013-04-19 Advokatfirmaet Wiersholm AS   registerutskrift
2013-04-17 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-04-03 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - endring av tidspunkt ACAM - BGO
2013-03-22 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring - LN-OQD
2012-11-19 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate EASA Form 15b for Sikorsky S92-1 S/N 920022
2012-10-18 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Vedtak om godkjenning av søknad av innleieavtaler
2012-10-17 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-10-11 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-04-24 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2010-12-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på alvorlig luftfartshendelse Bergen lufthavn Flesland 12.12.2010
2010-11-19 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S-92A
2009-11-27 Cook Janet   SV: C Thomson CAA Reference No.410994E
2009-11-24 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S 92
2009-11-04 OBjerkas@chc.ca   CHC Norway - DMR 539319 LN-OQD
2009-10-15 OBjerkas@chc.ca   dok
2009-10-14 CHC Norway AS   Rapport vedrørende sak angående 1250 timers ettersyn
2009-10-14 CHC Norway AS   rapportering sak angående 1250 timers ettersyn
2009-10-12 CHC Norway AS   Rapportering i saken vedrørende hendelse ved vedlikehold
2009-10-12 OSolberg@chc.ca   Rapportering fra Øivind Solberg
2009-09-29 CHC Norway AS   Angående rapportering av hendelse ved velikehold
2009-09-15 CHC Norway AS   Rapportering av hendelse ved vedlikehold av S-92
2009-09-15 CHC Norway AS   CHC Norway AS - rapportering av hendelse ved vedlikhold av S-92
2009-07-15 CHC Norway AS   LN-OQD S-92A S/N 920022 Ferry flight Molde Lufthavn til Bergen Lufthavn
2009-07-14 CHC Norway AS   S-92A S/N 920022 Ferry Flight Molde Lufthavn til Bergen lufthavn
2009-04-29 CHC Norway AS   Godkjenning av innleieavtale
2009-02-16 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Permit to Fly
2009-02-06 CHC Helikopter Service AS   søknad om Permit to Fly
2008-12-09 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Permit to Fly
2008-12-04 CHC Helikopter Service AS   søknad om Permit to fly
2008-12-04 European Aviation Safety Agency   Design Related Flight Conditions for S92A Flight in Icing Conditions
2008-11-24 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for LN-OQD
2008-11-21 CHC Helikopter Service AS   søknad om fornyelse av EASA Form 15A for Sikorsky S-92A
2008-11-13 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport
2008-10-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   vedtak om godkjent forlengelse av innleieavtaler
2008-10-23 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-16 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   LN-OQD (msn 920022) - godkjennelse av forlengelse av innleieavtaler
2008-07-30 CHC Helikopter Service AS   -92A engangsutvidelse av gangtid for Pitch shaft Assembly P/N 92358-06303-041 - S/N B063-00123
2008-07-29 CHC Helikopter Service AS   -92A søknad om engangsutvidelse for Pitch shaft Assembly P/N 92358-06303-041 - S/N B063-00123
2007-11-30 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-29 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2007-11-29 CHC Helikopter Service AS   LN-OQD nye dokumenter ifm utstedelese av ARC 07
2007-11-19 CHC Helikopter Service AS   Dokumenter i fm. utstedelse av ARC LN-OQD
2007-11-19 CHC Helikopter Service AS   Dokumenter i fm. utstedelse av ARC
2007-11-07 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-07 CHC Helikopter Service AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis og utstedelse av ARC
2006-11-09 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport (VR) og AD Notes status
2006-10-27 CHC Helikopter Service AS   Veierapport
2006-08-03 CHC Helikopter Service AS   Tilsynsrapport
2006-07-28 CHC Helikopter Service AS   tilsynsrapport vedlagt rotocraft flight manual
2006-07-17 CHC Helikopter Service AS   Tilsynsrapport Sikorsky S-92A
2006-06-16 CHC Helikopter Service AS   manglende retur av tilsynsrapport
2006-02-10 CHC Helikopter Service AS   Oversendelse av utgått registreringsbevis etter eierskifte
2006-01-17 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Registrering av eierskifte samt leieavtaler
2005-12-20 CHC Helikopter Service AS   Tillatelse for radioutstyr i norskregistrerte luftfartøy
2005-12-20 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Godkjennelse av innleieavtaler
source: einnsyn.no