LN-OQE

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920047
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: GECAS Trading Ireland Ltd
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-08-31
Aircraft Deleted
GECAS Trading Ireland Ltd
2019-11-13
Owner changed
GECAS Trading Ireland Ltd.
2019-03-29
Owner changed
MSN 920047 LLC
2014-04-24
Owner changed
Waypoint Asset Company Number 2
2013-12-20
Owner changed
Waypoint Asset Company Number 1 (lreland) LTD.
2013-11-21
Owner changed
Heli-One Leasing (Norway) AS
2007-04-24
Aircraft Added
Lloyds TSB General Leasing (No. 20)

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-23 CHC Helikopter Service AS     Retur av original miljødyktighetsbevis
2021-07-23 CHC Helikopter Service AS     Retur av originale registreringsbevis
2021-06-03 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     bekreftet oppsigelse
2021-05-20 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Oppsigelse
2020-09-02 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Godkjennelse av S-92A AMP Revisjon 30 - LN-OQE og LN-ONU ut av flåten
2020-08-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om deregistrering - Effektuering
2020-08-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om deregistrering - bekreftelse av effektuering
2020-08-31 Internal Document     CHC Helikopter Service AS - flåtereduksjon for sjekkliste
2020-08-31 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OQE
2020-08-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av luftfartøy
2020-08-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om deregistrering
2020-08-25 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Fjerning av helikopter fra AOC - LN-OQE
2020-06-25 CHC Helikopter Service AS     CHC - Helikopterservice AS - Vedlagt signerte avtaler - søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale for S92A LN-OQE
2020-06-23 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQE
2020-06-22 CHC Helikopter Service AS     søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale
2020-06-08 CHC Helikopter Service AS     Angående utsatt utførelse av ASB 92-67-008
2020-06-04 CHC Helikopter Service AS     Informasjon fra CHC Helikopter Service Part M
2020-05-26 CHC Helikopter Service AS     ARC 2018-OQE-2 EASA Form15b for Sikorsky S-92A, S/N 920047,
2019-12-06 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - pålegg om tiltak etter gjennomført ACAM In Depth - 0002-5330
2019-11-20 CHC Helikopter Service AS     CHC - Søknad om godkjenning, forlenget innleieavtale for LN-OQE S/N 920047
2019-11-20 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQE S/N 920047
2019-11-14 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av eierskifte
2019-11-14 CHC Helikopter Service AS     Oversendelse av registreringsbevis
2019-11-13 Advokatfirmaet Thommessen AS     effektuering eierskifte
2019-11-13 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-OQE
2019-11-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     original advokatbekreftet Bill of Sale
2019-11-06 Advokatfirmaet Thommessen AS     CHC - Søknad om godkjenning av endring av innleieavtaler LN-OQE (msn 920047) - bekreftelse av leieperiode
2019-11-06 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2019-11-06 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bill of sale
2019-11-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning av endring av innleieavtaler i forbindelse med eierskifte av LN-OQE
2019-11-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår (msn 920047) THOMMESSEN-LIVE.FID395240
2019-10-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bestilling av attestert registerutskrift
2019-10-31 Ole Christian Sandnes Jenssen     attestert registerutskrift
2019-10-30 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - varsel om gjennomføring av ACAM In Depth - 0002-5330
2019-06-19 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - MEL RIE 2019-03 LN-OQE
2019-06-03 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQE S/N 920047
2019-06-03 CHC Helikopter Service AS     Søknad om godkjenning, forlenget innleieavtale for S92A, S/N 920047 f.o.m. 03.06.2019
2019-05-29 CHC Helikopter Service AS     ARC
2019-03-29 Wiersholm AS     ber om bekreftelse på eierskifte
2019-03-29 CHC Helikopter Service AS (1)     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-OQE
2019-03-29 Wiersholm AS     Registrering av eierskifte
2019-03-29 CHC Helikopter Service AS     Oversendelse av registreringsbevis
2019-03-29 Wiersholm AS     Sletting av heftelser
2019-03-28 Wiersholm AS     signert og datert AAA
2019-03-28 Wiersholm AS     Effektueringsmelding- Sletting av heftelse
2019-03-28 Wiersholm AS     Effektueringsmelding - Eierskifte
2019-03-27 Wiersholm AS     Signert innleieavtale
2019-03-27 Wiersholm AS     Svar på epost vedr. søknad om unntak for nasjonalitetsvilkår
2019-03-27 Wiersholm AS     Overdragelse av fartøy
2019-03-27 Wiersholm AS     Bill of Sale - Power of Attorney - Apostille
2019-03-27 Wiersholm AS     Aircraft Mortgage Deed
2019-03-26 Wiersholm AS     Søknad om unntak for nasjonalitetsvilkår
2019-03-22 Wiersholm AS     Søknad om unntak for nasjonalitetsvilkår
2019-03-22 Wiersholm AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2019-03-22 Wiersholm AS     Overdragelse av fartøyer
2019-03-08 Wiersholm AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2019-03-07 Wiersholm AS     Søknad om unntak for nasjonalitetsvilkår
2019-03-07 Wiersholm AS     Overdragelse av fartøyer
2019-02-15 Wiersholm AS     LN-OQK, LN-OQE, LN-OQG, LN-OQJ, LN-OQD og Bestilling av attesterte registerutskrifter
2019-02-15 Wiersholm AS     LN-OQK, LN-OQE, LN-OQG, LN-OQJ, LN-OQD og Attesterte registerutskrifter
2018-11-18 CHC Helikopter Service AS     A) Forlengelse av innleieavtaler for LN-ONU, LN-ONV og LN-OQE.........B) Registerskifte for og innfasing av ny S-92, S/N 920295 (reservert registrering LN-OQS)
2017-11-07 Wiersholm AS   Registrering av heftelse
2017-11-03 Wiersholm AS   Signerte innleieavtaler - LN-OQE
2017-11-03 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Nytt vedtak om godkjenning av endring av innleieavtale for LN-OQE
2017-11-03 Wiersholm AS   Effektueringsmelding - registrering av IDERA
2017-10-26 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av endring av innleieavtale for LN-OQE
2017-10-20 Avskjermet   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2017-05-24 CHC Helikopter Service AS   ARC 2015-OQE-2 EASA Form 15b,
2016-10-18 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikoper Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQE
2016-10-18 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikoper Service AS - Søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQE
2016-06-01 CHC Helikopter Service AS   Oversendelse av Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S-92 A
2015-05-29 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Reivew Certificate EASA Form 15b for
2015-04-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2015/02) om alvorlig luftfartshendelse ved Gullfaks B på Tampen 1. april 2010 med Sikorsky S-92A,
2015-01-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OQE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-22 Wiersholm AS   Vedtak om godkjenning av endret innleieavtale
2014-10-22 Wiersholm AS   CHC Barbados restrukturering - LN-OQE MSN 920047 signerte avtaler
2014-10-14 Wiersholm AS   Project World Cup - Skifte av sub-lessor
2014-10-13 Wiersholm AS   søknad om innleieavtale
2014-10-09 Wiersholm   LN-OJN LN-OQO LN-OQI LN-OQM LN-OQE KN-OQN LN-OQH LN-OMF LNOLD og Attesterte registerutskrift
2014-10-07 Wiersholm   LN-OJN LN-OQO LN-OQI LN-OQM LN-OQE KN-OQN LN-OQH LN-OMF LNOLD og LN_OQD - Bestilling av registerurskrifter for div fartøy
2014-05-23 Wiersholm AS   Registrering av heftelse
2014-05-20 Wiersholm AS   Aircraft Mortgage Deed
2014-04-24 Advokatfirmaet Wiersholm AS, Box 1400 Vika, 0115 Oslo   Eierskifte luftfartøy
2014-04-24 Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av inneleiavtaler
2014-04-22 Wiersholm AS   Attestert registerutskrift
2014-04-22 Wiersholm AS   Attestert registerutskrift
2014-04-10 Wiersholm AS   registrering av luftfartøy
2014-04-10 Wiersholm AS   Vedrørende innleie
2014-04-10 Wiersholm AS   Vedtak om godkjenning av eierskifte
2014-04-03 Wiersholm AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2014-04-03 Wiersholm   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2014-04-02 Wiersholm AS   søknad om godkjenning av innleieavtale
2014-04-02 Wiersholm AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret - MSN 920047
2014-01-06 CHC Helikopter Service AS   10/00769-10 - Søknad om MEL RIE 21-2013, CHC HS
2013-12-23 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering eierskifte
2013-12-20 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Instrusjonsmelding LN-OQE WIERSHOLM-MATTERS.FID480432
2013-12-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OQE MSN 920047 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-12-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Vedtak om godkjenning av søknad om eierskifte/forlenget innleieperiode sendt fra Luftfartstilsynet
2013-12-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Vedtak om godkjenning av søknad om eierskifte/forlenget innleieperiode
2013-12-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OQE- MSN 920047 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-12-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av eierskifte - Bill of Sale
2013-12-16 CHC Helikopter Service AS   Søknad om MEL RIE 21-2013, CHC HS
2013-12-10 Advokatfirmaet Wiersholm AS   MSN 920047 // Søknad om registrering av eierskifte og unntak fra nasjonalitetsvilkåret WIERSHOLM-MATTERS.FID475543
2013-12-10 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2013-12-10 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OQE Søknad om fodkjennelse av innleieavtaler WIERSHOLM-MATTERS.FID475543
2013-11-22 Wiersholm Mellbye & Bech adv   registrering av eierskifte
2013-11-21 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Heli-One Leasing (Norway) AS - CHC Helikopter Service AS - Innleieavtaler - Søknad om godkjennelse av innleieavtale ifm. overdragelse av fartøy med kjennemerker LN-OPH, LN-OQE, LN-OQF, LN-OQN og LN-OQO
2013-11-21 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Heli-One Leasing (Norway) AS - CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjennelse av innleieavtale ifm. overdragelse av fartøy med kjennemerker LN-OPH, LN-OQE, LN-OQF, LN-OQN og LN-OQO
2013-11-21 Wiersholm Mellbye & Bech adv   vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2013-11-18 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale ifm. overdragelse av fartøy
2013-11-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering eierskifte - Bill of Sale
2013-07-11 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - søknad om MEL RIE for LN-OQE
2013-05-16 CHC Helikopter Service AS   kopi av Airworthiness Review Certificate EASA form 15b
2013-04-11 CHC Helikopter Service AS   Søknad om extension - 100 flytimer
2013-04-11 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - godkjenning av utvidelse av OTL på Oil cooler blower
2013-03-19 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - MEL RIE 06-2013 LN-OQE
2012-10-26 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2012-10-26 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Sletting av heftelse
2012-10-26 Wiersholm   Effektueringsmelding MSN 920047 LN-OQE
2012-10-24 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Sletting av heftelse
2012-10-04 Petter Thomren Moltu   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-10-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - LN-OQE MSN 920047 [WIERSHOLM-MATTERS.FID364290]
2012-07-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   RE: Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - LN-OQF MSN 920056 [WIERSHOLM-MATTERS.FID364290]
2012-07-04 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknand om godkjennelse av innleieavtaler
2012-05-24 CHC Helikopter Service AS   ARC for Sikorsky S-92A
2011-12-09 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-05-23 CHC Helikopter Service AS   ARC - Airworthiness Review Certificate Sikorsky S 92A
2010-05-26 CHC Norway AS   ARC - Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S 92
2010-05-07 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse ved Gullfaks B 01.04.2010
2009-05-27 CHC Norway AS   Kopi av Airworthiness Review Certificate
2009-04-29 CHC Norway AS   Godkjenning av innleieavtale
2009-04-29 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma as   application for approval of lease agreements
2009-02-24 CHC Helikopter Service AS   Confirmation reegarding ownership
2009-02-16 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Permit to Fly
2009-02-06 CHC Helikopter Service AS   søknad om Permit to fly
2008-12-22 Wiersholm, Melbye & Bech, advokatfirma AS   Vedtak om godkjenning av endring i innleieavtale
2008-12-15 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Vedr. registrering av lease m.v. - retur av mottatte dokumenter
2008-12-12 CHC Helikopter Service AS   Fullmakt fra CHC Helikopter Service AS
2008-12-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Application for registration lease agreements in respect of one Sikorsky S 92A Helicopter with norwegian registration mark LN-OQE and MSN 920047
2008-12-09 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   CHC - Søknad om godkjenning av endrede innleieavtaler vedrørende LN-OQE
2008-12-09 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   CHC - rettet søknad om godkjenning av endrede innleieavtaler vedrørende LN-OQE (rettet søknad)
2008-12-09 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Permit to Fly
2008-12-04 CHC Helikopter Service AS   søknad om Permit to Fly
2008-12-04 European Aviation Safety Agency   Design Related Flight Conditions for S92A Flight in Icing Conditions
2008-05-29 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-28 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-15 CHC Helikopter Service AS   Søknad fornyelse av luftdyktighetsbevis og utstedelse av ARC - luftfartøy SN 920047
2007-09-20 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service - endringsavtale S-92A (S/N 920047)
2007-06-01 CHC Helikopter Service AS   Tilsynsrapport - Tilbakemelding.
2007-05-31 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-05-24 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelsen i BSL 0 2-10, medføring av M-ADS utstyr i S-92A - LN-OQE
2007-05-21 CHC Helikopter Service AS   Veiing av luftfartøy
2007-05-16 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad om dispensasjon fra bestemmelsen i BSL 0 2-10, medføring av M-ADS utstyr i S-92A - LN-OQE
2007-04-23 Federal Aviation Administration   slettelsesattest fra FAA
2007-04-18 CHC Helikopter Service AS   FAA eksportsertifikat og tekniske data - Luftfartøy Sikorsky S-92A S/No 920047
2007-04-02 CHC Helikopter Service AS   S-92A, (920047) Tilleggsopplysninger
2007-04-02 CHC Helikopter Service AS   S-92A, (920047)
2007-03-28 Denton Wilde Sapte LLP   MSN 920047 - Declaration regarding ownership of the company - Apostille
2007-03-28 CHC Helikopter Service AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-03-28 Denton Wilde Sapte LLP   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200701202 - 2 DEN 12042007 AV MNE: MSN 920047 - Declaration regarding ownership of the company - Apostille
2007-03-27 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 30.04.2007
2007-03-23 Wiersholm, Mellbye&Bech, advokatfirma AS   Registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2007-03-23 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjenning av endring av Air Operator Certificate
2007-03-23 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjennelse av tilføyelse til Maintenanse Contract No M110/06 - LN-OQE
2006-07-18 CHC Helikopter Service AS   Bekreftet reservert registreringsmerke
source: caa.no