LN-ORK

Airbus Helicopters
AS 350 BA

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 BA
MSN: 1056
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Midtnorsk Helikopterservice AS
Adress: Slåttelid
7650 VERDAL
Operator: Midtnorsk Helikopterservice AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-06-17
Owner changed
Midtnorsk Helikopterservice AS
2007-01-09
Owner changed
Blue Flyer Høyte
2005-05-04
Owner changed
SG Finans AS
2004-08-24
Owner changed
Elcon Finans AS
2001-03-28
Owner changed
Helikopter 355 AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-11-17 Midtnorsk Helikopterservice AS     Utvidelse ACR
2018-11-12 Midtnorsk Helikopterservice AS     Utvidelse ARC
2017-11-06 Midtnorsk Helikopterservice AS   Ny ARC - etter Rekommendation
2017-10-30 Sofia Pettersson   Rekommendation
2016-12-06 Midtnorsk Helikopterservice AS   10/00827-24 - Utvidelse ARC
2016-11-04 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utvidelse ARC
2016-01-27 Midtnorsk Helikopterservice AS   ARC ext.1
2016-01-21 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utvidelse ARC
2014-11-06 Midtnorsk Helikopterservice AS   ARC ORK20141106a
2014-11-06 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2014-11-05 Post- og teletilsynet   LN-ORK- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-05 Sofia Pettersson   ARC - Rekommendation
2014-10-07 Midtnorsk Helikopterservice AS   Ettersendelse av oppdatert Operations Specifications rev 04 etter flåteutvidelse med LN-ORK
2014-07-30 Midtnorsk Helikopterservice AS   Midtnorsk Helikopterservice AS - Utvidelse av fartøyflåten LN-ORK
2014-07-09 Midtnorsk Helikopterservice AS   Midtnorsk Helikopterservice AS - Søknad innfasing AS 350 BA - LN-ORK
2014-06-18 Midtnorsk Helikopterservice   Registrering av eierskifte
2014-06-18 Eika Kredittbank AS   Tinglysning av pantedokument
2014-06-18 SG Finans AS   Sletting av panterett i luftfartøy
2014-06-17 SG Finans   LN-ORK , frigivelse av pantedokumenter for hhv. tinglysing og sletting.
2014-06-17 Steinkjeradvokatene   LN-ORK (serienummer 1056) effektuering
2014-06-17 Steinkjeradvokatene   LN-ORK (serienummer 1056) og LN-OZZ (serienummer 11730)
2014-06-05 Eika Kredittbank AS   Tinglysning
2014-06-03 Advokatfirmaet Christensen - Ertsaas - Kjøren - Smalåsen ANS   Flyskjøte
2014-05-27 Advokatfirmaet Christensen - Ertsaas - Kjøren - Smålås ANS   utskrift fra luftfartøyregisteret
2014-05-27 SG Finans AS   panterett i luftfartøy
2014-05-26 Advokatfirmaet Christensen - Ertsaas - Kjøren - Smålås ANS   utskrift fra luftfartøyregisteret
2013-07-04 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert OPS SPEC etter opphør av innleieavtaler på LN-ORK og LN-OMV
2013-03-21 Statens Havarikommisjon for Transport   SHT - Rapport (SL RAP 2013/11 ) om luftfartsulykke på Moss lufthavn Rygge 16.07.2008 - LN-ORK
2012-06-21 Helitrans   Helitrans AS - avtale om privat bruk av LN-ORK
2012-06-14 Helitrans AS   Privatflyving Helitrans AS
2012-05-04 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 12-0154
2012-05-03 Helitrans AS   søknad om utstedelse av ARC
2012-04-18 Helitrans AS   søknad om privat bruk
2012-03-13 Helitrans AS   søknad om privat bruk av kommersielt helikopter
2011-12-02 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-ORK
2011-12-01 Post- og teletilsynet   Kopi - permanent tillatelse - bruk av radioutstyr - norskregistrert luftfartøy
2011-11-22 Helitrans AS   Helitrans AS - Innleiekontrakt LN-ORK
2011-11-07 Helitrans AS   Helitrans AS - Foreløpig svar i forbindelse med ny innleieavtale på LN-ORK
2011-11-04 Helitrans AS   Helitrans AS - Ny innleieavtale på LN-ORK
2011-11-03 Helitrans AS   Helitrans AS - Avslag på søknad om godkjenning av innleie og flåteutvidelse med LN-ORK og LN-OBE
2011-10-21 Midtnorsk Helikopterservice AS   Midtnorsk Helikopterservice AS - Oppdatert Operations Specification - flåteredusering med LN-ORK
2011-10-20 Midtnorsk Helikopterservice AS   Midtnorsk Helikopterservice AS - Utmeldelse av LN-ORK
2011-10-20 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2011-10-14 Midtnorsk Helikopterservice AS   Midtnorsk Helikopterservice AS - Godkjenning av CAME revisjon 13 - LN-ORK ut av organisasjonen
2011-10-03 Midtnorsk Helikopterservice AS   Midtnorsk Helikopterservice AS - Easa Form 02 - LN-ORK ut av organisasjonen
2011-10-03 Midtnorsk Helikopterservice AS   Midtnorsk Helikopterservice AS - LN-ORK ut av organisasjonen - søknad om godkjenning av CAME revisjon 13
2011-05-02 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utvidelse ARC
2010-10-22 Blue Flyer Høyte   registreringsbevis
2010-06-08 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-06-01 Walthers Flygservice AB   ARC-rekommendation
2010-06-01 Erling.Hoyte@arntzendebesche.no   kopi av registreringsbevis
2010-05-28 Blue Flyer Høyte   Duplikat av registreringsbevis
2010-03-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-30 SG Equipment Finance   slettet pant og registrert pant
2009-09-28 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy - Blue Flyer Høyte
2009-06-03 Midtnorsk Helikopterservice AS   Retur av EASA Form 013 part 4
2009-05-13 Helifly Maintenance As   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-05-07 Midt Norsk Helikopterservice   LN-ORK, vedlegg ARC utstedelse
2009-05-06 Helifly Maintenance AS   Utstedelse av ARC
2009-04-28 Helifly AS   søknad om ARC
2009-03-12 Helifly AS   Tildeling av ICAO 24 bits kode
2008-09-05 HeliFly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2008-07-31 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av luftfartsulykke på Rygge flyplass 16.07.2008
2008-07-04 Midtnorsk Helikopter AS   Midtnorsk helikopter - CRS dokumentasjon for LN-ORK/OBO/OAL
2008-05-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-26 Helifly AS   vedlikeholdsrapport
2007-01-10 Scan Aviation   godkjennelse av innleie
2007-01-10 Blue Flyer Høyte   Registrert eierskifte
2007-01-10 SG Finans AS   Registering av panterett
2007-01-05 ScanAvuation AS   dokumentasjon - innleie
2007-01-04 ScanAviation AS   kopi av skjøte
2007-01-04 SG Finans AS   Registering av panterett
2006-11-30 Mariann Gulbrandsen   E-post vedrørende LN-ORK og utilstrekkelig kontraktsgrunnlag for sub-lease
2006-11-29 SG Finans AS   godkjenning av fremleie
2006-11-22 ScanAviation AS   forsikringsbevis - ref. møte 21.11.2006
2006-11-22 ScanAviation AS   søknad om flåteutvidelse
2006-11-21 NorCopter AS   utfylt tilsynsrapport og retur av luftdyktighetsbevis
2006-11-20 Scan Aviation   leie av luftfartøy - Helikopter - AS350-B3
2006-10-27 NorCopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.10.2006
2006-10-17 NorCopter AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD/LDP status
2006-02-13 Jan Ivar Skjedsvold   Rapport om driftsforstyrrelse
2005-11-22 NorCopter AS   utkvittert tilsynsrapport
2005-05-23 Statens Luftfartsvæsen   søknad om godkjennelse av innleieavtale på vegne av Norcopter AS
source: caa.no