LN-OTA

Robinson Helicopter Company
R22 Beta

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 Beta
MSN: 3620
Max TO weight: 621 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: European Helicopter Center AS
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-08-07
Aircraft Deleted
European Helicopter Center AS
2013-05-02
Owner changed
European Helicopter Center AS
2007-02-02
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-08-10 EHC European Helicopter Center AS     sletting av luftfartøy
2020-08-07 DnB Bank ASA     Sletting av pantesikkerhet
2020-08-04 DnB Bank ASA     Sletting av pantesikkerhet
2020-07-05 EHC European Helicopter Center AS     Begjæring om sletting
2020-06-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     bekreftet oppsigelse sendt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
2020-06-25 European Helicopter Center AS     bekreftet oppsigelse
2020-06-21 EHC European Helicopter Center AS     solgt til Startrade Heli GmbH i Tyskland
2020-06-09 European Helicopter Center AS     Retur av tillatelse
2019-08-21 OSM Aviation AirTech AB     ARC extension
2018-09-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-09-12 Scandinavian AirTech AB     Registrering av ARC - 201809
2018-09-06 Scandinavian AirTech AB     Copy of new ARC
2017-09-12 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2017-09-11 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2017-02-06 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2016-04-08 DNB Bank ASA   attestert registerutskrift og bekreftet kopi av pantedokument
2016-04-07 DnB Bank ASA   bestilling av attestert registerutskrift og bekreftet kopi av pantedokument
2016-02-25 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2015-11-26 European Helicopter Center AS   LN-OTA, LN-OTB og Oversendelse av attesterte kopier av pantedokumenter
2015-02-23 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2014-03-20 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OTA20140320a
2014-02-20 European Helicopter Center AS   Recommendation Report
2013-06-18 European Helicopter Center AS (EHC)   European Helicopter Center AS (EHC) - Vedtak om endring av fartøyflåten LN-OTA LN-OTB LN-OTE
2013-05-21 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2013-05-02 SEB Finans   sletting av heftelse
2013-05-02 Tenden Advokatfirma ANS   registrering av eierskifte og heftelse
2013-04-30 SEB Finans   Sletting av pantedokument
2013-04-26 Tenden Advokatfirma ANS   Flyskjøte - Pantedokument
2013-04-12 Pegasus Helicopter AS   ARC
2012-03-22 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2011-03-22 Pegasus Helicopter AS   retur ARC
2010-02-22 Pegasus Helicopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-02-15 Pegasus Helicopter AS   Rec report - ARC
2009-03-24 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-03-06 Pegasus Helicopter AS   Vedlikeholdsrapport - VR
2009-01-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-15 Pegasus Helicopter AS   tildeling av ICAO-koder
2008-05-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2008-03-31 Pegasus Helicopter AS   LN-OTA- utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-03-31 Pegasus Helikopter AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-07-10 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Søknad om flåteutvidelse - LN-OBC
2007-04-20 Pegasus FTO   Tilsynsrapport
2007-03-29 SEB Finans   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200604604 - 4 DEN 30032007 AV AKN: tinglysning av panterett i luftfartøy
2007-03-29 SEB Finans   tinglysning av panterett i luftfartøy
2007-03-09 Pegasus FTO AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis og autorisasjonsside til flygehåndboken
2007-03-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-02-21 Pegasus FTO   dokumentasjon i forbindelse med innleie av luftfartøy
2007-02-20 Pegasus FTO   dokumentasjon angående innleie av luftfartøy
2007-02-14 Pegasus FTO   Pegasus FTO - Innleie avtale
2007-01-26 SEB Finans   Tinglysning av panterett i luftfartøy
2007-01-24 Pegasus Helicopter AS   Anmodning om registrering
source: caa.no