LN-OWI

Schweizer Aircraft Corporation
269C-1

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Schweizer Aircraft Corporation
Model: 269C-1
MSN: 220
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sentrum Eiendom AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-12-08
Aircraft Deleted
Sentrum Eiendom AS
2013-03-01
Owner changed
Sentrum Eiendom AS
2008-01-29
Owner changed
Hughes AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-12-08 Aeroservice AS   Sletting av luftfartøy
2015-12-07 Sentrum Eiendom AS   avregistrering av fartøy
2015-10-28 Aeroservice AS   Registerutskrift LN-OWI og LN-ODC
2015-10-28 Mads Engen Sopp   Registerutskrift LN-OWI og LN-ODC
2015-10-27 Fjellfly AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt helikopter Sikorsky (Schweizer) 269C1 SN 0220 som skal eksporteres ut av EASA området til Filipinene
2015-10-12 Fjellfly AS   Vedlikeholdsrapport
2015-10-12 Fjellfly   ARC Extension II
2015-09-28 Fjellfly AS   Søknad om eksport
2015-09-17 Fjellfly AS   Fjellfly AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OWI
2015-05-12 Fjellfly AS   Søknad om godkjennelse av MP Sikorsky S-300CB Model 269C-1 Issue 1, Rev 1 for Fjellfly AS
2015-03-03 Fjellfly   ARC 1.ext Fjellfly
2014-09-04 ECAC   DGCA/63 - Draft List of Decisions
2013-05-29 Norwegian Camo Support AS   ARC
2013-05-27 Helifly Maintenance AS   Weight and Balance Record
2013-05-24 Norwegian Camo Support AS   Recomandation
2013-05-06 Fjellfly AS   Godkjent innleie
2013-05-06 Fjellfly AS   Godkjent innleie
2013-05-06 Fjellfly AS   Godkjent innleie
2013-05-05 Einar Andersen   Fjellfly AS - Innleie - ny leieavtale
2012-06-04 Fjellfly AS   Søknad om innleie fra Fjellfly AS
2012-06-03 Fjellfly AS   Fjellfly AS - LN-HAI og søknad om Innleie av luftfartøy
2010-06-07 Hughes AS   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-06-02 Helifly Maintenance AS   Søknad om N-ARC
2010-06-02 Helifly AS   2 nd.Extension av N-ARC
2009-06-29 Hughes AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-06-13 Helifly Maintenance AS   søknad om førstegangs fornyelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC) og vedlikeholdsrapport
2008-10-23 Hughes AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Hughes AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-23 Hughes AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-05-30 Torgeir Jacobsen   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-15 HelikopterDrift AS   Søknad om å bruke LN-OGT i RFen
2008-04-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-02 HelikopterDrift RF   HelikopterDrift RF - søker herved om bruk av LN-OWI i vår skolevirksomhet
2008-03-17 HelikopterDrift RF   HelikopterDrift RF - søker herved om bruk av LN-OWI i vår skolevirksomhet
2008-02-26 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2008-01-29 Hughes AS   Overdragelse av luftfartøy
2008-01-21 SG Finans AS   slettelse av pantedokument
2008-01-15 SG Equipment Finance   slettelse av frivillig heftelse - firmaattest
2007-10-17 Skolehelikopter AS   Overdragelse av luftfartøy
2007-08-23 Skolehelikopter AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008 - fra erverv til privat
2007-08-01 Skolehelikopter AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat - vedlikeholdsrapport
2007-07-17 Pegasus FTO   Opphør av leieforhold Hughes 269
2007-01-12 Pegasus FTO AS   fornyet luftdyktighetsbevis - vedlagt tilsynsrapport
2007-01-04 Pegasus FTO AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-02-10 Pegasus FTO   Pegasus FTO - innvilget søknad om installasjon av 406 MHz ELT i henhold til Engineering Order i anbefaling av søknad til EASA
2006-02-01 Pegasus FTO   Utkvittert tilsynsrapport
2006-01-30 Pegasus FTO   Utsendelse av registreringsbevis
2006-01-30 SG Finans AS   Registrert panterett i luftfartøy
2006-01-26 Pegasus FTO   godkjent innleie av luftfartøy, samt godkjent utvidelse av fatrøyflåte
2006-01-18 Pegasus FTO AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2007
2006-01-17 Bjørn Erling Hansen   Forside Flightmanual, støydata, Export certificate + div
2006-01-16 Pegasus FTO   Task allocation - application by Pegasus FTO AS for EASA Certification
2006-01-09 SG Finans AS   Registrering av frivillig heftelse - Panterett
2005-12-22 SG Finans AS   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte - Firmaattest - Tinglysningskopi
2005-12-19 Pegasus FTO   Ettersendelse av forsikringsdokumentasjon
2005-12-13 Pegasus FTO   Søknad om støysertifikat
2005-12-09 Pegasus FTO   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2005-12-02 Pegasus Flight Training Organistion as   Søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2005-12-02 Pegasus Flight Training Organisation as   Temporary Radio Licence
2005-11-29 Pegasus FTO   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2005-11-03 W. Stuart Schweizer   Eiendomsoverdragelse - Bill of sale
source: caa.no

More information: