LN-OXB

Airbus Helicopters AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4258
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2007 (17 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 478495
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Flyplassvegen 93
6977 BYGSTAD
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2023-04-17
Adress
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-04
Aircraft Added
Airlift Helicopter AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-02-06 Airlift AS     Airlift AS - MEL RIE 2024-001 - LN-OXB
2023-04-17 Airlift AS     Airlift - ARC extension
2023-01-18 AIRLIFT AS     Airlift AS - godkjenning på bruk av Technical Statement fra Airbus Helicopters - LN-OXB
2023-01-16 AIRLIFT AS     Application to keep MGB sump in service
2022-11-24 AIRLIFT AS     Bekreftelse - opplysning om utvidelse av gangtid
2022-10-28 AIRLIFT AS     Opplysning om utvidelse av gangtid
2022-10-27 AIRLIFT AS     Airlift AS - oppfølging av hendelse Avskjermet
2022-09-13 AIRLIFT AS     bekreftelse_opplysning om utvidelse av gangtid
2022-09-09 AIRLIFT AS     Opplysning om utvidelse av gangtid
2022-05-06 AIRLIFT AS     Form 15b ARC
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelser
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     registrering av panterett
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     sletting av IDERA
2022-03-01 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelse - registrering av ny heftelse
2021-12-08 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelser i luftfartøy eiet av Airlift AS
2021-10-12 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-09-27 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysing av 2. pr. pant - retting av innsendt pantedokument
2021-07-28 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed
2021-06-07 Airlift AS     ARC extension AS350 B3
2021-03-16 Airlift AS     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Attesterte registerutskrifter
2021-03-15 Stian Hårklau     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Bestilling av attestert registerutskrift
2020-06-17 Airlift AS     ARC AS350 B3
2019-07-02 Airlift AS     10/01063-18 - Bekreftelse på mottatt og registrert Extension på T-inspection
2019-06-21 Airlift AS     Extension T-inspection
2019-06-10 Airlift AS     ARC
2018-05-23 Airlift AS     1st ARC extension
2017-04-27 Airlift AS   AR-report and ARC
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   LN-OXBFusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-06-22 Airlift AS   ARC Extension report
2015-06-17 Airlift AS   1st ARC extension
2015-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-01-14 Airlift AS   Utvidelse av OTL for Swashplate - 4 contacts bearing
2015-01-14 Airlift AS   Utvidelse av OTL for Swashplate - 4 contacts bearing
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-09-22 Airlift AS   Airlift AS - nye addendum 5
2014-06-18 Airlift AS   ARC
2014-06-03 Airlift AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2014-06-03 Airlift AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2014-06-03 Airlift AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleie.
2014-05-27 Airlift AS   Airlift AS - LN-OXA, LN-OXB og LN-OXD Addendum til leikontrakter
2014-03-06 Airlift AS   Utvidelse av TBO for Module M01 i Arriel 2B1 motor SN: 23424
2013-09-03 Airlift AS   Utvidelse av TBO- Module 05
2013-06-19 Airlift AS   2nd extension ARC 2011-08
2013-05-08 Airlift AS   Utvidelse av TBO modul 05
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektuering
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-05-29 Airlift AS   ARC Ext
2012-05-21 SEB Finans   sletting pantedokument i luftfartøy
2011-06-01 Airlift AS   ARC
2010-06-13 Airlift AS   ARC
2009-06-25 Airlift AS   ARC
2008-10-17 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T2-inspeksjon
2008-10-15 Airlift AS   søknad om utstedelse av utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3
2008-09-19 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T-inpeksjon
2008-09-17 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inpeksjon
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registrert panterett
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-06-30 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-19 Airlift AS   Modrepairstatus
2008-04-28 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-08-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutsyr i luftfartøy
2007-07-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-07-02 Airlift AS   LN-OXA, LN-OXB, LN-OXC, vedr. dobbelinnbetaling av gebyr
2007-06-12 Airlift AS   dokumentasjon 1/3 - 2/3 - 3/3
2007-06-12 Airlift AS   fartøysdokumenter for Eurocopter AS 350 B3, S/N 4258
2007-06-05 Simonsen Advokatfirma DA   Registrering av luftfartøy
2007-06-05 Skandinaviska Enskilda Banken AB   Registrering av pantedokument
2007-06-04 Airlift AS   innvilget søknad om Permit to Fly
2007-05-31 Simonsen Advokatfirma DA   registrering av luftfartøy
2007-04-20 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 31.07.2007
2007-04-13 Airlift AS   Airlift Helikopterselskap - søknad om innleie av nye AS 350 B3 - LN-OXC og LN-OXD
2007-04-10 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-04-10 Airlift AS   registreing av luftfartøy
2007-04-10 Airlift AS   flåteutvidelse - dry lease
2007-04-10 Airlift AS   søknad om utvidelse/fornyelse av fartøyflåten
2007-03-23 Airlift AS   søknad om tildeling av ICAO-ID 24-bits aircraft address
2007-01-29 Airlift AS   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2007-01-26 Airlift AS   søknad om resverasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: