LN-OXC

Airbus Helicopters AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4260
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift Helicopter AS
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2016-08-22
Aircraft Deleted
Airlift Helicopter AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-12
Aircraft Added
Airlift Helicopter AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-08-22 Dag Johan Sætre   Sletting av luftfartøy.
2016-08-22 Airlift Helicopter AS   sletting av luftfartøy
2016-07-26 Skandinaviska Enskilda Banken AB   Sletting av heftelse
2016-07-21 Skandinaviska Enskilda Banken AB   pantedokument
2013-10-15 Samferdselsdepartmentet   Oppfølging av tilråding i rapport SL2012/13 om luftfartsulykke ved Dalamot i Ullensvang i Hordaland den 4.7.2011 med LN-OXC
2013-07-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse Dalamot - Kinsarvik Hardangervidda 04.07.2011 - Informasjon om at EASA har lukket sikkerhetstilråding i rapport om luftfartsulykke
2013-02-06 Samferdselsdepartementet   Samferdselsdepartementet - oppfølging av sikkerhetstilrådninger i SL 2012/13 rapport om luftfartulykke ved Dalamot i Ullensvang i Hordaland den 04.07.2011 med LN-OXC
2012-11-13 Samferdselsdepartementet   Samferdselsdepartementet - oppfølging av sikkerhetstilrådninger i SL 2012/13 rapport om luftfartulykke ved Dalamot i Ullensvang i Hordaland den 04.07.2011 med LN-OXC
2012-10-05 Airlift AS   Airlift AS - Endring av Operations Specification rev. 61 i forbindelse med flåtereduksjon med LN-OXC grunnet havari 4. juni 2011
2011-08-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartsulykke - Dalamot - Kinsarvik Hardangervidda 04.07.2011 - underretning om undersøkelse
2011-07-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Notification Luftfartsulykke - Dalamot - Kinsarvik Hardangervidda 04.07.2011-AVSKJERMET
2011-05-18 Airlift AS   ARC
2010-06-07 Airlift AS   ARC - Airworthiness Review Certificate
2009-06-25 Airlift AS   ARC
2008-10-31 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T-inspeksjon
2008-10-23 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3 S/N 4260
2008-10-17 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T2-inspeksjon
2008-10-15 Airlift AS   søknad om utstedelse av utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registrert panterett
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-06-30 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-27 Airlift AS   Modrepairstatus
2008-04-28 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-09-12 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-07-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-07-02 Airlift AS   LN-OXA, LN-OXB, LN-OXC, vedr. dobbelinnbetaling av gebyr
2007-06-15 Airlift AS   innvilget søknad om luftdyktighetsbevis
2007-06-12 SEB Merchant Banking   Registrert pantedokument
2007-06-12 Simonsen Advokatfirma DA   ordre om å iverksette registrering
2007-06-12 Airlift AS   innvilget søknad om Permit to Fly
2007-06-12 Airlift AS   søknad om Permit to Fly for AS350B3 - S/N 4278
2007-06-12 Simonsen Advokatfirma DA   Innføring av luftfartøy i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-06-11 Airlift AS   kopier av EASA Form 52, CofA for eksport og Noise sertifikat
2007-06-07 Simonsen Advokatfirma DA   Nyregistrering av 1 Eurocopter AS 350 B3 - eier Airlift Helikopter as
2007-06-05 Airlift AS   Godkjenning av innleie
2007-04-20 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 31.07.2007
2007-04-13 Airlift AS   Airlift Helikopterselskap - søknad om innleie av nye AS 350 B3 - LN-OXC og LN-OXD
2007-04-10 Airlift AS   registreing av luftfartøy
2007-04-10 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-04-10 Airlift AS   søknad om flåteutvidelse - dry lease
2007-04-10 Airlift AS   søknad om utvidelse/fornyelse av fartøyflåten
2007-03-23 Airlift AS   søknad om tildeling av ICAO-ID 24-bit aircraft address
2007-01-29 Airlift AS   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2007-01-26 Airlift AS   søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no