LN-OXD

Airbus Helicopters AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4278
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2007 (17 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 478497
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Flyplassvegen 93
6977 BYGSTAD
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2023-04-17
Adress
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-07-02
Aircraft Added
Airlift Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-08-30 Airlift AS     Airlift AS - Utkvittering av RIE 2023-001 LN-OXD
2023-07-27 Airlift AS     Airlift AS - MEL-RIE extension - LN-OXD
2023-05-19 Svein Ystaas     Form 15b ARC
2022-05-10 AIRLIFT AS     ARC extension
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelser
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     registrering av panterett
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     sletting av IDERA
2022-03-01 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelse - registrering av ny heftelse
2022-02-09 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     permanent tillatelse for radioutstyr
2022-02-09 AIRLIFT AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-02-03 AIRLIFT AS     registrering av portabel AIS transponder på helikopter
2021-12-08 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelser i luftfartøy eiet av Airlift AS
2021-12-03 Radiocommunication Bureau (BR)     LN-OXD- SAR aircraft MMSI notification form
2021-12-03 AIRLIFT AS     registrering av portabel AIS transponder på helikopter
2021-12-02 AIRLIFT AS     registrering av portabel AIS transponer helikopter
2021-10-12 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-08 Airlift AS     AIrlift AS - angående Modifikasjonsliste LN-OXD
2021-10-08 Airlift AS     Airlift AS - Modifikasjonsliste LN-OXD
2021-10-06 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed - retur etter avtale
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-09-27 Airlift AS     Airlift AS - Dokumentasjon LN-OXD- Tilsyn 0003-0370
2021-09-27 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysing av 2. pr. pant - retting av innsendt pantedokument
2021-07-28 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed
2021-05-12 Airlift AS     1st extension - Airworthiness Review Certificate ARC
2021-03-16 Airlift AS     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Attesterte registerutskrifter
2021-03-15 Stian Hårklau     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Bestilling av attestert registerutskrift
2020-05-26 Airlift AS     ARC (ARC nr 2020-02)
2020-05-11 Airlift AS     Oppdatert Søknad om Permit to Fly etter vedlikehold
2020-05-11 Airlift AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for maintenance check flights ved Førde lufthavn - Uten passasjerer eller last
2020-05-06 Airlift AS     Søknad om Permit to Fly etter vedlikehold
2019-02-15 Airlift AS/Svein Ystaas     10/01077-14 - 2nd ARC extension
2019-02-05 Airlift AS     2nd ARC extension
2018-09-30 Airlift AS     Airlift AS - MEL Extension RIE-AL-13 LN-OXD
2018-01-10 Airlift AS   1st ARC extension
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-12-15 Airlift AS   ARC
2016-02-08 Airlift AS   ARC
2015-02-05 Airlift AS   Validert ARC & Report
2015-01-14 Airlift AS   Utvidelse av OTL for Swashplate - 4 contacts bearing
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-09-22 Airlift AS   Airlift AS - nye addendum 5
2014-06-03 Airlift AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2014-06-03 Airlift AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2014-06-03 Airlift AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleie.
2014-05-27 Airlift AS   Airlift AS - LN-OXA, LN-OXB og LN-OXD Addendum til leikontrakter
2014-01-24 Airlift AS   ARC extension
2013-02-06 Airlift AS   ARC
2012-07-30 Airlift AS   Godkjennelse av engangs TBO utvidelse fra 3500 til 3600 timer for Module 03 - serienummer 00886 - For å harmonisere med Modul 1,2,4 og 5
2012-07-18 Airlift AS   Søknad om TBO utsettelse Module 03
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektuering
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-05-29 Airlift AS   ARC Ext
2012-05-21 SEB Finans   sletting pantedokument i luftfartøy
2011-07-06 Airlift AS   ARC 15b
2010-05-28 Airlift AS   extended ARC
2010-03-09 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2009-06-25 Airlift AS   ARC
2008-10-17 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T2-inspeksjon
2008-10-15 Airlift AS   søknad om utstedelse av utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3
2008-09-19 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T-inspeksjon
2008-09-17 Airlift AS   søknad om utstedelse av utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3
2008-09-01 Arild Ryland   SV: Retur av signerte EASA form 13
2008-08-27 Airlift AS   retur av signerte EASA Form 13 - 2008AR-172
2008-08-14 Airlift AS   Utstedelse av Permit to Fly for Eurocopter AS 350B3, S/N 4278
2008-08-01 Airlift AS   søknad om permit to fly - flight conditions
2008-07-30 Airlift AS   søknad om permit to fly
2008-07-28 stefan.pagel@easa.europa.eu   Permit to Fly for Eurocopter AS 350B3
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registrert panterett
2008-07-04 Airlift AS   unntak iht Artikkel 10.3 1592/2002 ifm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 2008AR-172
2008-07-04 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-07-02 Airlift AS   Application for a Permit to Fly
2008-06-25 Airlift AS   Permit to Fly for Eurocopter AS 350B3, S/N 4278
2008-06-25 Airlift AS   Permit to Fly for Eurocopter AS 350B3, S/N 4278
2008-05-27 Airlift AS   Supp_index_OXD.pdf; AFM_frontpage_OXD1 .pdf; AirliftOXD_sup.pdf; AuthorizationPage_PMV_LN-OXD.pdf; ModrepairstatusOXD.pdf; Subpart K&L listJAR0PS3_0XD.pdf; Supp_frontpage.pdf
2008-04-28 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-08-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-07-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2007-07-06 Airlift AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2008
2007-07-05 Airlift AS   fartøydokumenter
2007-07-02 Airlift AS   Oversendelse av registreringsbevis per fax
2007-07-02 Simonsen Advokatfirma DA   Registrert luftfartøy
2007-07-02 SEB Merchant Banking   Registrert panterett
2007-07-02 Airlift AS   LN-OXA, LN-OXB, LN-OXC, vedr. dobbelinnbetaling av gebyr
2007-07-02 Airlift AS   Permit to Fly for Eurocopter AS 350B3, S/N 4278
2007-07-02 Airlift AS   Easa Form 52 for AS 350B3 s7N 4278
2007-07-02 Airlift AS   oversendelse av fartøydokumenter
2007-06-29 SEB Merchant Banking   Panterett i luftfartøy - firmaattest
2007-06-27 Simonsen Advokatfirma DA   Nyregistrering - Eier Airlift Helikopter AS
2007-06-12 Airlift AS   søknad om Permit to Fly
2007-06-05 Airlift AS   LN-OXD-Godkjenning av innleie
2007-04-20 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 31.07.2007
2007-04-13 Airlift AS   Airlift Helikopterselskap - søknad om innleie av nye AS 350 B3 - LN-OXC og LN-OXD
2007-04-10 Airlift AS   registreing av luftfartøy
2007-04-10 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-04-10 Airlift AS   søknad om flåteutvidelse - dry lease
2007-04-10 Airlift AS   søknad om utvidelse/fornyelse av fartøyflåten
2007-03-23 Airlift AS   søknad om tildeling av ICAO-ID 24 bits aircraft address
2007-03-12 Airlift AS   serienummer til fartøyet
2007-01-29 Airlift AS   bekreftelse på rservasjon av registreringsmerke
2007-01-26 Airlift AS   søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: