LN-OZE

Robinson Helicopter Company
R44 II

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11731
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skylift Invest AS
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-02-18
Aircraft Deleted
Skyhost ApS
2014-10-10
Aircraft Added
Skyhost ApS
2014-01-27
Aircraft Deleted
European Helicopter Center AS
2011-01-07
Owner changed
Skylift Invest AS
2007-05-14
Aircraft Added
Beitovegen 3/456 AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-02-18 Skyhost ApS   effektueringsmelding
2015-02-13 Skyhost ApS   Utmelding
2014-10-10 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy
2014-10-06 Rene Amstrup   Declaration regarding ownership of the Company
2014-09-29 European Helicopter Center AS   nytt flyskjøte
2014-09-29 European Helicopter Center AS   Flyskjøte
2014-09-19 European Helicopter Center AS   Vedrørende skjøtet
2014-09-18 European Helicopter Center AS   Vedrørende skjøtet
2014-09-17 European Helicopter Center AS   Vedrørende redegjørelse fra dansk eier
2014-09-15 European Helicopter Center AS   forts. redegjørelse fra dansk eier
2014-09-01 European Helicopter Center AS   Flyskjøte
2014-08-28 European Helicopter Center AS   Flyskjøte
2014-01-24 European Helicopter Center AS   Utmelding
2013-07-05 European Helicopter Center AS   Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-OZE
2013-06-28 European Helicopter Center AS   Utmedling / avregistrering av luftfartøy
2013-06-28 DNB Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet
2012-12-19 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2012-06-01 DnB Bank ASA   registrering av panteobligasjon
2012-06-01 Sparebank1 Nøtterøy - Tønsberg   sletting av pant
2012-05-31 Sparebank1 Nøtterøy - Tønsberg   sletting av pant
2012-05-16 DnB Bank ASA   registrering av panteobligasjon
2012-02-07 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2011-02-11 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget Airworthiness Review Certificates
2011-02-08 European Helicopter Center AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2011-02-03 Thijs Kroondijk   svar på ny søknad om innleie
2011-01-20 SpareBank1   tinglysing av pant Skylift Invest AS
2011-01-18 SpareBank1   tinglysing av pant Skylift Invest AS
2011-01-07 SG Equipment Finance   frafall av panterett
2011-01-07 European Helicopter Center AS   Vedtak om avslag på godkjenning av drifts- og innleieavtale
2011-01-07 European Helicopter Center AS   Flyskjøte
2011-01-05 SG Equipment Finance   frafall av panterett
2011-01-04 European Helicopter Center AS   Flyskjøte
2010-12-20 European Helicopter Center AS   Dry-lease av luftfartøy
2010-12-13 SG Equipment Finance   Retur av pantedokument uten tinglysing
2010-12-13 European Helicopter Center AS   retur av dokumenter
2010-05-07 European Helicopter Center AS   Kopi av utstedt ARC
2009-08-21 Thijs Kroondijk - EHC   Avvent registrering til innleien er godkjent
2009-08-17 SG Equipment Finance   Panterett - Helikopterservice Beitostølen AS
2009-08-04 European Helicopter Center AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-08-03 European Helicopter Center AS   omregistering - flyskjøte, firmaattest
2009-07-02 SG Equipment Finance   retur av pantedokument
2009-06-29 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2009-05-18 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-27 European Helicopter Center AS   tilleggsdokumentasjon til søknad om fornyelse av ARC
2009-04-06 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - søknad om fornyelse av Airworthiness Review Certificate
2008-05-29 European Helicopter Center AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-29 European Helicopter Center AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-06 European Helicopter Center AS   tilleggsdokumentasjon til søknad om luftdyktighetsbevis for Robinson R44
2008-04-22 Pål Pettersen   SV: Søknad om fornyelse av Luftdyktighetbevis - ber om tilleggsdokumentasjon
2008-03-10 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-06-19 EHC   Godkjenning av innleie
2007-06-18 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center - EHC - Godkjenning av avtale for privat bruk av LN-OZE
2007-06-08 SG Finans AS   Registrert pantedokument
2007-06-08 SG Finans AS   Registrering av pantedokument
2007-06-04 SG Equipment Finance   vedrørende Beitovegen 3/456 AS - panterett - firmaattest
2007-05-22 European Helicopter Center AS   dokumentasjon til R44
2007-05-14 European Helicopter Center AS   Registrert av luftfartøy
2007-05-10 European Helicopter Center AS   Søknad om flåteutvidelse - Leieavtale
2007-05-10 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy - Flyskjøte - Bill of Sale - Apostille - Firmaattest - ID-dokumentasjon
2007-05-09 European Helicopter Center AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og annen dokumentasjon
2007-05-09 European Helicopter Center AS   ny innleieavtale for Robinson R44 II
2007-04-25 Federal Aviation Administration   slettelsesattest fra FAA
2007-04-19 European Helicopter Center AS   Export Certificate of Airworthiness Serie No 11731
2007-01-18 European Helicopter Center AS   Bekreftet reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: