LN-OZF

Robinson Helicopter Company R22 Beta

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 Beta
MSN: 4148
Max TO weight: 621 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Kjærevik Anders Johnny
Adress: Kjæreviksvegen 200
5636 VARALDSØY
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa

Aircraft event timeline

2018-10-26
Aircraft Deleted
Kjærevik Anders Johnny
2014-08-26
Owner changed
Kjærevik Anders Johnny
2008-10-13
Owner changed
Os Maskin AS
2007-11-01
Name
Skylift Invest AS
2007-05-21
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-14 EHC European Helicopter Center AS   10/01117-27 - Kopi av fornyet ARC
2017-07-31 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2017-04-25 Skytec AS   Vedtak om godkjennelse av revisjon 2 til vedlikeholdsprogram
2017-04-19 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 2
2016-07-08 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2015-09-09 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2015-07-13 Skytec AS   Godkjennelse av AMP Rev. 1
2015-07-08 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 1
2014-09-17 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2014-09-16 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-05 Skytec AS   Bestilling av ny reisedagbok
2014-08-27 Anders Kjærevik   registrering av eierskifte
2014-08-21 Anders Kjærevik   flyskjøte
2014-07-28 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 0
2014-07-23 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 0
2014-07-03 DnB Bank ASA   slettelse av panteobligasjon
2014-07-01 DnB Bank ASA   Panteobligasjon
2013-12-19 Os Maskin AS   Eierskifte - Flyskjøte
2013-08-15 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2013-07-18 Skytec AS   AMP revisjon 2 godkjent
2013-07-17 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 2
2012-09-30 Airtechnic AS   100 timers inspeksjon
2012-08-13 Skytec AS   AMP Rev 01 godkjent
2012-08-11 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2012-07-17 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 1
2011-09-14 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2011-08-25 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2011-07-20 Skytec AS   vedlikeholdsprogram godkjent
2011-07-19 Skytec   Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2011-04-15 Os Maskin AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-04-14 Skytec AS   Søknad om forlengelse av ARC
2010-04-19 Os Maskin AS   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Revies Certificate (N-ARC)
2010-04-10 Skytec AS   Søknad om forlengelse av Airworthiness Review Certificate
2009-06-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-02 Os Maskin AS   Utstedelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-15 Skytec AS   søknad om fornyelse av Ariworthiness Review Certificate (ARC) for Robinson R22
2008-12-23 Skytec AS   villighetserklæring
2008-12-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-01 European Helicopter Center AS   Luftfartøy fjernet fra European Helicopter Centers Ops. Spec.
2008-11-26 European Helicopter Center AS   innleie
2008-11-11 Thijs Kroondijk - EHC   SV: Vedrørende søknad om godkjennelse av innleieavtale for LN-OZF
2008-10-22 Thijs Kroondijk - EHC   SV: Vedrørende søknad om godkjennelse av innleieavtale for LN-OZF
2008-10-20 Thijs Kroondijk - EHC   Re: Vedrørende søknad om godkjennelse av innleieavtale for LN-OZF
2008-10-17 thijs@helicopter-center.no   Vedrørende søknad om godkjennelse av innleieavtale for LN-OZF
2008-10-14 DnB NOR Finans AS   retur av pantobligasjon i tinglyst stand
2008-10-14 European Helicopter Center AS   registrering av eierskifte
2008-10-06 SG Finans AS   Sletting av pant i luftfartøy
2008-10-03 European Helicopter Center AS   omregistrering av luftfartøy
2008-10-03 European Helicopter Center AS   endring av eierskap / Leieavtale
2008-10-02 SG Finans AS   Sletting av pant i luftfartøy
2008-09-25 DnB NOR Finans AS   pantobligasjon i luftfartøy
2008-06-16 European Helicopter Center AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-16 European Helicopter Center AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-20 European Helicopter Center AS   Tilleggsdokumentasjon til søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-22 palp@helicopter-center.no; palp@ehc.no   SV: Søknad om fornyelse av Luftdyktighetbevis - ber om tilleggsdokumentasjon
2008-04-08 European Helicopter Center AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-03-28 European Helicopter Center AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft kode
2007-06-19 European Helicopter Center AS   innvilget søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-06-14 European Helicopter Center AS   Godkjent flåteutvidelse
2007-06-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-06-01 European Helicopter Center AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og diverse dokumentasjon
2007-05-24 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy
2007-05-22 SG Equipment Finance AS   Panterett i luftfartøy
2007-05-21 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
2007-05-18 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
2007-05-18 European Helicopter Center AS   Søknad om flåteutvidelse
2007-01-18 European Helicopter Center AS   Bekreftet reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no