LN-OZI

Robinson Helicopter Company R22 Beta

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 Beta
MSN: 4239
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Vaage Arild
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa

Aircraft event timeline

2012-01-17
Aircraft Deleted
Vaage Arild
2010-02-19
Owner changed
Vaage Arild
2007-12-03
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-04-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL RAP 2013/13 - Om lyftfartsulykke ved Løfallstrand i Hordaland 01.05.2011
2012-01-17 Arild Vaage   Sletting av luftfartøy
2012-01-04 Arild Vaage   Sletting av luftfartøy
2011-09-09 SG Equipment Finance   slettelse av pantedokument
2011-09-07 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy - firmaattest
2011-05-12 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av luftfartsulykke Løfallstranda 01.05.2011
2010-11-08 European Helicopter Center AS   utstedt ARC
2010-04-20 Skytec AS   Rettelse i godkjent AMP
2010-04-19 Skytec AS   tillegg i vedlikeholdsprogrammet
2010-04-09 Arild Vaage   Godkjent AMP
2010-04-09 Skytec AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat
2010-03-26 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2010-03-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-16 Skytec AS   Over til privat drift - Villighetserklæring
2010-03-05 European Helicopter Center v/Pål Pettersen   Reisejournal
2010-03-05 European Helicopter Center v/Pål Pettersen   Reisejournal
2010-02-19 SG Equipment Finance   Pantedokument i luftfartøy
2010-02-19 European Helicopter Center AS   flyskjøte
2010-02-02 European Helicopter Center AS   flyskjøte
2009-11-02 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-10-28 European Helicopter Center AS   Søknad om fornyelse av ARC
2009-06-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-03 European Helicopter Center AS   Utsettelse av 406 ELT på helikopter som ikke opererer under JAR-OPS 3
2008-12-01 European Helicopter Center AS   utstedels av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-23 European Helicopter Center AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-03-28 European Helicopter Center AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft kode
2008-01-28 Luftfartstilsynet   LN-OZI signert Form 37 og 18
2008-01-02 European Helicopter Center AS   Utstedelse av autorisasjonsside for Flight Manual
2007-12-19 European Helicopter Center AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-17 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-17 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-17 Nesvold, Per Erik   VS: ARC med vedlegg
2007-12-13 Nesvold, Per Erik   ARC
2007-12-12 European Helicopter Center AS   utstedelse av Permit to Fly
2007-12-12 Thijs Kroondijk - EHC   Re: Permit to Fly LN-OZI
2007-12-11 European Helicopter Center AS   tilleggsdokumentasjon til søknad om fornyelse av ARC
2007-12-10 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-10 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport
2007-12-06 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-12-06 Post- og teletilsynet   LN-OZI tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-06 European Helicopter Center AS   søknad om Permit to fly
2007-12-04 European Helicopter Center AS   Registrert luftartøy
2007-11-29 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
2007-11-29 European Helicopter Center AS   EHC European Helicopter Center - flåteutvidelse
2007-11-12 FAA   slettelsesattest
2007-11-08 European Helicopter Center AS   export certificate of airworthiness
2007-06-04 European Helicopter Center AS   bekreftelse på reservering av registreringsmerke
source: einnsyn.no

More information: