LN-OFV

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8723
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skjolden Invest AS
Adress: Egge Gaard
3514 HØNEFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-10-04
Owner changed
Skjolden Invest AS
2019-07-10
Owner verified
Skjolden Cruisekai AS
2019-06-11
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS
2019-06-06
Aircraft added NKOM
Helitrans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-10-04 Skjolden Invest AS     Melding om fusjon
2019-07-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-07-04 Helitrans AS     Epost med permanent tillatelse
2019-07-04 Helitrans AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-07-01 Helitrans AS     Søknad om permanent tillatelse for radioutstyr
2019-06-12 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og EASA ARC Form 15a for fabrikknytt AS350B3e S/N 8723 helikopter importert fra Frankrike
2019-06-12 Helitrans AS     Oversendelse av registreringsbevis
2019-06-12 Skjolden Invest AS     Registrering av luftfartøy
2019-06-12 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OFV
2019-06-07 Østnes Helicopters     Effektuering registrering
2019-06-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2019-06-04 Helitrans AS     Innleie av luftfartøy
2019-06-04 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad om endring i AOC - flåteutvidelse for LN-OFU, LN-OFV og LN-OFT
2019-06-03 Helitrans AS     Søknad om Luftdyktighetsbeviser
2019-05-30 Helitrans AS     Søknad om Luftdyktighetsbeviser
2019-05-23 Østnes Aero     Søknad om Registrering
2019-05-23 Østnes Helicopters     Deed of sale for an Aircraft og Attestation - Apostille
source: caa.no

More information: