LN-OGQ

Airbus Helicopters
AS350B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS350B3
MSN: 8956
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans Invest AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-04-08
Owner changed
Helitrans Invest AS
2021-03-24
Aircraft Added
Kjell A. Østnes AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-04-30 HELITRANS AS     Epost med permanent tillatelse
2021-04-30 HELITRANS AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-04-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-04-27 Internal Document     Helitrans - innleie og flåteutvidelse med sjekkliste
2021-04-21 HELITRANS AS     Søknad om tillatelse for radioutstyr
2021-04-12 Sparebank 1 SMN     Registrering av panterett i luftfartøy
2021-04-09 Helitrans AS     oversendelse av registreringsbevis
2021-04-09 Helitrans Invest AS     registrering av eierskifte
2021-04-08 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OGQ
2021-04-07 Østnes Helicopters     Søknad om Registrering
2021-04-07 Østnes Helicopters     korrigert skjøte
2021-04-07 Kjell A. Østnes AS     Flyskjøte
2021-04-07 Helitrans AS     Utstedelse av luftdyktighets dokumentasjon for nytt helikopter importert fra EASA medlem Frankrike
2021-04-06 Sparebank 1 SMN     Pantedokument
2021-03-25 Helitrans AS     MTOW
2021-03-24 Helitrans AS     Søknad om Luftdyktighetsbeviser
2021-03-24 Østnes Helicopters     Søknad om Registrering
2021-03-24 Airbus Helicopters S.A.S     Effektuering - Registration documents for helicopter
2021-03-24 Helitrans AS     Helitrans AS - NF-0100 endring samt innleieavtale LN-OGQ
2021-03-24 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad om innleie og flåteutvidelse med LN-OGQ
2021-03-24 Kjell A. Østnes AS     Registrering av luftfartøy
2021-03-24 Østnes Helicopters     Gjelder søknad om registrering - Flyskjøte
2021-03-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2021-03-22 HELITRANS AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-03-22 HELITRANS AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-03-16 Airbus Helicopters     Registrering av luftfartøy
2021-03-16 Airbus Helicopters     Registrering av luftfartøy
2021-03-08 HELITRANS AS     søknad om midlertidig tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-03-08 Helitrans AS     Søknad om Luftdyktighetsbeviser
2021-02-07 Helitrans AS     21/00960-1 - 24-bits ICAO kode
2021-01-14 Helitrans AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode
2020-12-18 Helitrans AS     LN-OGQ, -OGU, -OGW, -OGX, -OGY, -OGZ - Reservasjon av registreringsmerke
2020-12-17 Helitrans AS     LN-OGQ, -OGU, -OGW, -OGX, -OGY, -OGZ - Søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: