LN-TRC

Cessna Aircraft Company
182T

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182T
MSN: 18282318
Mode-S Hex: 47A1DE
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Staten v/Universitetet i Tromsø
Adress: Breivika
9037 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-16
Aircraft Added
Staten v/Universitetet i Tromsø

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-01-12 Sofia Pettersson     ARC
2020-11-02 Internal Document     ARC ext. no. 2
2019-01-02 UTSA University of Tromsø School of Aviation     ARC extension No1 for Cessna 182T
2018-05-03 UTSA University of Tromsø School of Aviation     University of Tromsø School of Aviation (UTSA) - rapport etter ACAM InDepth og ACAM Ramp - 0002-5428
2018-01-15 Flyteknisk Notodden AS   ARC - review papirer
2017-01-17 CAM Lund university   ARC extension 2
2016-06-28 Lunds universitet, Trafikflyghögskolan   bestilling av fartøyjournaler
2016-06-28 Lunds universitet, Trafikflyghögskolan   bestilling av fartøyjournaler
2015-12-11 Stefan Tångne   ARC extension
2014-12-22 Lund Universitet   ARC
2014-12-17 University of Tromsø School of Aviation   LN-TRC og Vedrørende ARC extension
2014-12-04 Paul Holmen   Vedrørende ARC til LN-TRC
2014-11-28 Trafikhögskolan   ARC extension
2013-11-14 Aviation Engineering AS   ARC extension
2013-02-11 Post- og teletilsynet   kopi av tillatelse
2012-12-06 Universitetet i Tromsø   tstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-12-06 Universitetet i Tromsø   Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for fabrikknytt luftfartøy av type Cessna 182T
2012-12-04 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-11-29 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse
2012-11-28 Aviation Engineering AS   Satus på supplements
2012-11-27 Aviation Engineering AS   ARC søknad
2012-06-07 Helge Hem   utstedelse av revidert Permit to Fly
2012-06-07 Helge Hem   søknad om forlenget PtF
2012-04-23 Flyteknisk Notodden AS   søknad om luftdyktighetsbevis - original Export Certificate of Airworthiness
2012-04-16 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy
2012-04-13 Flyteknisk Notodden AS   Export Certificate of Airworthiness
2012-04-13 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse
2012-04-11 Flyteknisk Notodden AS   Tildeling av 24 bits ICAO kode
2012-04-10 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy
2012-03-27 Flyteknisk Notodden AS   24 bits kode
2012-02-16 Flyteknisk Notodden AS   Permit to Fly
2012-01-05 Universitetet i Tromsø   LN-TRA, LN-TRB, LN-TRC, LN-TRD, LN-TRE, LN-TRF, LN-TRH, LN-TRI, LN-TRJ, LN-TRK, LN-TRL og reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no