LN-EON

Pipistrel
ALPHA ELECTRO

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Pipistrel
Model: ALPHA ELECTRO
MSN: 938AE60
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Staten v/Universitetet i Tromsø
Adress: Breivika
9037 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-09-26
Aircraft Added
Staten v/Universitetet i Tromsø

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-08-24 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Import av nytt luftfartø - rapport 0003-1687
2020-08-21 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet     Epost med midlertidig tillatelse
2020-08-21 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet     midlertidig tillatelse og følgebrev
2020-08-14 UiT - Norges arktiske universitet     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-07-02 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Statement of Compliance for Alpha Electro
2019-09-27 UiT Norges arktiske universitet     registrering av luftfartøy
2019-09-23 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Søknad om luftdyktighetsbevis
2019-09-20 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Vekt og balanserapport på LN-EON og LN-ION
2019-09-20 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Vekt og balanserapport på LN-EON og LN-ION
2019-09-19 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Questions regarding flight documentation
2019-09-11 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2019-09-07 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Godkjennelse av vedlikeholdsprogram iht Part M samt vedlikeholdsforskrift BSL B 2-3 (Prosjekt elektriske fly, ALPHA Electro )
2019-09-07 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Godkjennelse av POH til ALPHA Electro model 167
2019-09-07 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Søknad ( klargjøring før registrering) om støybevis for (Elektriske fly- Pipistrel Alpha Electro)
2019-09-06 CAA Slovenia     bill of sale
2019-08-09 UTSA University of Tromsø School of Aviation     24 bit ICAO kode
2019-08-08 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Registrering og import av elektriske fly
2019-07-25 UTSA University of Tromsø School of Aviation     LN-ION og Reservasjon av registreringsmerker
2019-07-23 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Reservasjon av registreringsmerker - LN-ION og LN-EON
source: caa.no