LN-TRP

Piper Aircraft, Inc.
PA-31

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc.
Model: PA-31
MSN: 31-8012048
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Staten v/Universitetet i Tromsø

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-06-28
Aircraft Deleted
Staten v/Universitetet i Tromsø
2015-05-20
Aircraft Added
Staten v/Universitetet i Tromsø

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-29 UiT Norges arktiske universitet     Sletting av luftfartøy
2021-06-16 UiT Norges arktiske universitet     avregistrering av luftfartøy
2020-05-05 University of Tromsø School of Aviation UTSA     svar på spørsmål vedr. avregistrering
2020-04-30 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Avregistrering av luftfartøy
2018-11-08 Sofia Pettersson     Rekommendationsrapport
2018-11-08 UTSA University of Tromsø School of Aviation     Vedtak om utstedelse av ARC 15a basert på anbefaling - ARC Recommendation
2017-04-26 CAM Lund university   ARC extension 2
2015-05-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-TRP- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-05-26 University of Tromsø School of Aviation   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis,EASA Form 45 støybevis og validering av EASA Form 15a ARC for luftfartøy importert brukt fra Sverige
2015-05-26 University of Tromsø School of Aviation UTSA   Omregistrering av LN-TRP (SE-ITC)
2015-05-26 University of Tromsø School of Aviation   informasjon om status
2015-05-22 University of Tromsø School of Aviation   Registrering av fartøy
2015-04-30 Patria Helicopters AS   Bestilling av ICAO 24 BITS kode
2015-04-30 Patria Helicopters AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S Transponder
2015-04-30 University of Tromsø School of Aviation   Søknad om luftdyktighetsbevis for Navajo
2015-04-30 University of Tromsø School of Aviation   Omregistrering av SE-ITC
2015-04-30 University of Tromsø School of Aviation   Original ARC - kopi av Noise Certificate og Certificate of Airworthiness
2014-12-02 University of Tromsø School of Aviation   Aircraft Bill of Sale - original
source: caa.no