LN-ICE

The New Piper Aircraft, Inc
PA-46R-350T

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-46R-350T
MSN: 4692202
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Staten v/Universitetet i Tromsø

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-10-11
Aircraft added NKOM
UiT - Norges arktiske universitet
2020-05-25
Aircraft Added
Staten v/Universitetet i Tromsø

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-22 University of Tromsø School of Aviation UTSA     ARC extension
2020-10-19 UiT - Norges arktiske universitet     Epost med permanent tillatelse
2020-10-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-10-19 UiT - Norges arktiske universitet     permanent tillatelse og følgebrev
2020-10-13 UiT - Norges arktiske universitet     søknad om permanent tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-07-17 UiT - Norges arktiske universitet     Epost med midlertidig tillatelse
2020-07-17 UiT - Norges arktiske universitet     midlertidig tillatelse og følgebrev
2020-07-17 UiT - Norges arktiske universitet     Kopi av underskrevet midlertidig tillatelse - kommentarer til søknaden.
2020-07-17 Oddbjørn Skogstad     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2020-07-16 UiT - Norges arktiske universitet     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-06-26 University of Tromsø School of Aviation UTSA     vedtak om utstedelse av EASA Form 15c, 25 og 45
2020-06-25 University of Tromsø School of Aviation UTSA     RE: Dokumentasjon
2020-06-25 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Re: CAMO
2020-06-23 Frank Søgaard     Re: 20/03989-7 - Review Rekommandation
2020-06-23 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Dokumentasjon
2020-06-23 Frank Søgaard     20/03989-7 - Review Rekommandation
2020-06-15 Air Service Vamdrup ApS     Review Rekommandation
2020-06-15 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Anbefaling om utstedelse av Form 15
2020-06-04 University of Tromsø School of Aviation UTSA     ICAO code
2020-05-29 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Søknad om luftdyktighetsbevis
2020-05-26 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Vedrørende utstedelse av registreringsbevis
2020-05-25 UiT Norges arktiske universitet     Registrering av luftfartøy
2020-05-04 European Aircraft Sales ApS     Aircraft bill of sale
2020-02-25 Kirsten Falk Mortensen     Confirmation of de-registration - Aircraft Piper Aircraft, Inc., PA-46R-350T (Malibu Matrix), s/n 4692202
2020-02-19 University of Tromsø School of Aviation UTSA     20/03989-1 - Innførsel av nytt fly Danmark - Norge
2020-02-19 University of Tromsø School of Aviation UTSA     RE: 20/03989-1 - Innførsel av nytt fly Danmark - Norge
2020-02-18 University of Tromsø School of Aviation     Innførsel av nytt fly Danmark - Norge
2020-02-18 University of Tromsø School of Aviation     Bestilling av journaler til fly
2019-11-01 Adrian Zierenberg     LN-IMC og reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no