LN-PFL

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA 42 NG

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA 42 NG
MSN: 42.N374
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Staten v/Universitetet i Tromsø
Adress: Breivika
9037 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-11-20
Owner changed
Staten v/Universitetet i Tromsø
2019-09-04
Owner verified
Sky Management AS
2019-09-03
Aircraft added NKOM
Pilot Flyskole AS
2019-08-26
Aircraft Added
Sky Management AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-11 University of Tromsø School of Aviation UTSA     ARC extension - UTSA CAMO NO.CAMO.0051
2020-10-15 Sofia Pettersson     ARC
2020-03-16 Universitetet i Tromsø - UTSA     Epost med permanent tillatelse
2020-03-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-03-06 Sky Management AS     eierskifte
2020-02-18 University of Tromsø School of Aviation     Bestilling av journaler til fly
2019-11-22 Universitetet i Tromsø     registrering av eierskifte
2019-11-11 Flyteknisk Notodden AS     flyskjøte
2019-09-11 Pilot Flyskole AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-09-11 Pilot Flyskole AS     Epost med permanent tillatelse
2019-09-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-09-10 Pilot Flyskole AS     bekreftelse på koding av ELT og Transponder
2019-09-02 Pilot Flyskole AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-09-02 Pilot Flyskole AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-09-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-PFL- kopi av midlertidig tillatelse
2019-08-27 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 15a, 25 og 45
2019-08-26 Sky Management AS     Registrering av luftfartøy
2019-08-23 Flyteknisk Notodden AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis for Diamond DA42 SN 42.N374
2019-08-21 Sky Management AS     Flyskjøte
2019-08-21 Runar Vassbotten     LN-PFL - Dokumentasjon og Form 52
2019-08-16 Runar Vassbotten     Tildeling av ICAO kode
2019-08-12 Diamond Aircraft Industries GmbH     Aircraft bill of sale
2019-08-07 Austro Control     confirmation of non-registration DA 42 NG, s/n 42.N374
source: caa.no