LN-TRO

Piper Aircraft, Inc.
PA-31

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc.
Model: PA-31
MSN: 31-8212018
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Staten v/Universitetet i Tromsø

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-06-28
Aircraft Deleted
Staten v/Universitetet i Tromsø
2014-11-07
Aircraft Added
Staten v/Universitetet i Tromsø

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-29 UiT Norges arktiske universitet     Sletting av luftfartøy
2021-06-16 UiT Norges arktiske universitet     ( SE-ITS ) - avregistrering av luftfartøy
2020-05-05 University of Tromsø School of Aviation UTSA     svar på spørsmål vedr. avregistrering
2020-04-30 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Avregistrering av luftfartøy
2016-05-04 CAM Lund university     ARC extension
2015-04-13 CAM Lunds universitet   ARC
2014-11-14 Post- og teletilsynet   LN-TRO- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-11 Universitetet i Tromsø   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av EASA Form 15a ARC for luftfartøy importert brukt fra Sverige
2014-11-07 Universitetet i Tromsø   Registrering av fartøy
2014-11-04 Trafikflyghögskolan   SE-ITS - aircraft bill of sale
2014-10-22 University of Tromsø School of Aviation UTSA   Når blir luftfartøyet registrert i Norges Luftfartøyregister?
2014-10-09 Trafikflyghögskolan   SE-ITS - aircraft bill of sale
2014-10-03 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2014-10-03 Universitetet i Tromsø   ARC
2014-10-03 University of Tromsø School of Aviation UTSA   Omregistrering av SE-ITS til ARC - COA - NC og CAA
2014-10-02 Hem Helge   Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-09-18 Lunds universitet, Trafikflyghögskolan   Beställning journaler
2014-09-17 Stein Erik Jakobsen   Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt transponder
2014-09-16 Stein Erik Jakobsen   Anmodning om ICAO 24 bits kode
2014-09-11 Universitetet i Tromsø   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no