LN-OPE

Airbus Helicopters
EC 120 B

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1694
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skjolden Cruisekai AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-03-10
Aircraft Deleted
Skjolden Cruisekai AS
2019-10-04
Owner changed
Skjolden Invest AS
2016-05-27
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-04-09 Internal Document     Helitrans AS - flåtereduksjon med sjekkliste
2021-03-22 HELITRANS AS     bekreftet oppsigelse
2021-03-10 Skjolden Cruisekai AS     Sletting av luftfartøy
2021-03-09 HELITRANS AS     oppsigelse - luftfartøy solgt
2021-03-09 Helitrans Invest AS     Effektuering - Sletting av luftfartøy
2021-03-08 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-OPE
2021-03-01 Skjolden Cruisekai AS     sletting av luftfartøy
2020-03-17 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2020-03-09 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2019-10-04 Skjolden Invest AS     Melding om fusjon
2019-02-20 Helitrans AS     ARC - 1.st Extension
2018-03-20 Helitrans AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate OPE20180320a
2018-03-14 Torulf Andersson     ARC Recomendation
2017-06-07 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OPE
2017-06-06 Nor Aviation AS   Utstedelse av nytt EASA Form 25 Luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis - Originale bevis tapt
2017-06-02 Nor Aviation AS   ARC extension
2017-05-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OPE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-31 Nor Aviation AS   Behov for ny original av CoA og Noice cert
2017-05-29 Helitrans AS   Helitrans AS - Nytt fartøy inn i AOC - registrering av inneleieavtale
2017-05-23 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPE
2017-05-22 Nor Aviation AS   Flåtereduksjon for LN-OPE
2017-05-22 Nor Aviation AS   LN-OPE fases ut av Nor Aviation fra mandag 22 mai 2017
2017-05-19 Nor Aviation AS   ARC extension
2016-07-07 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS ATO - Godkjenning av ATO flåteutvidelse LN-OPE, LN-OPC og LN-OPD
2016-06-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-06-24 Nor Aviation AS   Vedr.: - (EC120B sn: 6994) - Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
2016-06-03 Nor Aviation AS   LN-OPE Original ARC og Fartøymappe
2016-05-30 Nor Aviation AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis for EC120B - sn: 1694
2016-05-27 Skjolden Cruisekai AS   Registrering av luftfartøy
2016-05-27 Nor Aviation AS   oversendelse av registreringsbevis
2016-05-25 Østnes Aero   effektueringsmelding
2016-05-20 Nor Aviation AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis for EC120B - sn: 1694
2016-05-19 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - OM revisjon 14 - flåteutvidelse LN-OPE, LN-OPC og Application for an ATO approval
2016-05-19 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - OM revisjon 14 - flåteutvidelse LN-OPE, LN-OPC og LN-OPD
2016-05-18 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy
2016-05-13 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OPE
2016-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2016-05-10 Nor Aviation AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode-S transponder
2016-05-10 Nor Aviation AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode-S transponder
2016-05-09 Nor Aviation AS   Innfasing av 3 nye helikoptre i Nor Aviation AS
source: caa.no