LN-OPC

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8261
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skjolden Cruisekai AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-01-24
Aircraft Deleted
Skjolden Cruisekai AS
2016-06-10
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-24 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Rettet OM Part B revisjon 19 - flåteendring LN-OPB LN-OPC og LN-OPI
2017-03-08 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - OM revisjon 19 - flåteendring LN-OPB, LN-OPC og LN-OPI
2017-02-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-01-24 Skjolden Cruisekai AS   sletting av luftfartøy
2017-01-23 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPC
2017-01-19 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - LN-OPC fases ut av Nor Aviation pr 18 januar 2017
2017-01-19 Skjolden Cruisekai AS   avregistrering av luftfartøy
2016-07-07 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS ATO - Godkjenning av ATO flåteutvidelse LN-OPE, LN-OPC og LN-OPD
2016-07-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OPC- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-06-13 Nor Aviation AS   vedtak om godkjenning av innleiavtale
2016-06-10 Nor Aviation AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2016-06-10 Skjolden Cruisekai AS   Registrering av luftfartøy
2016-06-10 Nor Aviation AS   Oversendelse av originalt registreringsbevis
2016-06-09 Østnes Aero   Effektuering av registrering LN-OPC
2016-06-08 Nor Aviation AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2016-06-03 Østnes Helicopters   gjelder registrering
2016-05-19 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - OM revisjon 14 - flåteutvidelse LN-OPE, LN-OPC og Application for an ATO approval
2016-05-19 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - OM revisjon 14 - flåteutvidelse LN-OPE, LN-OPC og LN-OPD
2016-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2016-05-09 Nor Aviation AS   Innfasing av 3 nye helikoptre i Nor Aviation AS
2016-04-27 Nor Aviation AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode-S transponder
2016-04-25 Nor Aviation AS   Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
2016-04-18 Nor Aviation AS   LN-OPC og reservasjon Nor Avaition AS
2016-04-18 Nor Aviation AS   LN-OPC og reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no