LN-OFU

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8721
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2019
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skjolden Cruisekai AS
Adress: Eggemoveien 199
3514 HØNEFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-10-04
Owner changed
Skjolden Invest AS
2019-07-10
Owner verified
Skjolden Cruisekai AS
2019-06-06
Aircraft added NKOM
Helitrans AS
2019-06-04
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-18 Statens havarikommisjon     Rapport (Luftfart rap. 2022/02) om luftfartsulykke ved Skoddevarre i Alta kommune, Troms og Finnmark fylke 310819 med AS 350 B3, LN-OFU
2022-03-18 STATENS HAVARIKOMMISJON     Rapport (Luftfart rap. 2022/02) om luftfartsulykke ved Skoddevarre i Alta kommune, Troms og Finnmark fylke 31.08.2019 med AS 350 B3, LN-OFU
2021-02-18 Avskjermet     Flyteknisk Mappe - Avskjermet
2019-10-09 Internal Document     Helitrans AS - Sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OFG, LN-OZC, LN-OCC og LN-OFU
2019-10-09 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 31 etter flåtereduksjon for LN-OFG, LN-OZC, LN-OCC og LN-OFU
2019-10-04 Skjolden Invest AS     Melding om fusjon
2019-07-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-06-12 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og EASA ARC Form 15a for fabrikknytt AS350B3e S/N 8721 helikopter importert fra Frankrike
2019-06-12 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OFU
2019-06-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2019-06-04 Skjolden Cruisekai AS     Registrering av luftfartøy
2019-06-04 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad om endring i AOC - flåteutvidelse for LN-OFU, LN-OFV og LN-OFT
2019-06-04 Helitrans AS     Oversendelse av registreringsbevis
2019-06-04 Helitrans AS     Innleie av luftfartøy
2019-05-30 Helitrans AS     Søknad om Luftdyktighetsbeviser
2019-05-23 Østnes Aero     Søknad om Registrering
2019-05-23 Østnes Helicopters     Deed of sale for an Aircraft og attestation - Apostille
source: caa.no