LN-OFS

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8707
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skjolden Invest AS
Adress: Egge Gaard
3514 HØNEFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-25
Owner verified
Skjolden Invest AS
2019-05-28
Aircraft Added
Skjolden Invest AS
2019-05-07
Aircraft added NKOM
Helitrans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-06-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OFS- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-06-12 Helitrans AS     Epost med permanent tillatelse
2019-06-12 Helitrans AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-06-07 Helitrans AS     søknad om permanent tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-05-28 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og EASA ARC Form 15a for fabrikknytt AS350B3e S/N 8707 helikopter importert fra Frankrike
2019-05-28 Helitrans AS     Oversendelse av registreringsbevis
2019-05-28 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OFS
2019-05-28 SG Finans AS     Registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2019-05-28 Skjolden Invest AS     Registrering av luftfartøy
2019-05-27 Østnes Helicopters     effektueringsmelding
2019-05-20 Helitrans AS     Vedlegg til søknad om Luftdyktighetsbeviser
2019-05-13 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad om ending i AOC - flåteutvidelse for LN-OFN, LN-OFR og LN-OFS
2019-05-13 Helitrans AS     Innleie av luftfartøy
2019-05-08 Østnes Helicopters     Deed of sale for an Aircraft - Apostille
2019-05-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopier av dokumenter for midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2019-05-03 SG Equipment Finance     IDERA
2019-04-30 Helitrans AS     Søknad om Luftdyktighetsbeviser
source: caa.no

More information: