LN-OPJ

Airbus Helicopters
EC 130 T2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 130 T2
MSN: 8352
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skjolden Cruisekai AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-09-02
Aircraft Deleted
Skjolden Cruisekai AS
2019-10-04
Owner changed
Skjolden Invest AS
2017-03-01
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-10-12 Helitrans AS     bekreftet oppsigelse
2020-09-08 Helitrans AS     oppsigelse - luftfartøy solgt
2020-09-07 Internal Document     Helitrans AS - Flåtereduksjon med sjekkliste
2020-09-03 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPJ
2020-09-02 Skjolden Cruisekai AS     sletting av luftfartøy
2020-09-02 Helitrans AS     Helitrans AS - flåtereduksjon med LN-OPJ
2020-08-29 Oddvar Røysi     sletting av luftfartøy
2020-07-16 Helitrans AS     Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy for eksport til Russland
2020-07-13 Helitrans AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis - Liste
2020-07-08 Helitrans AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2020-02-21 Helitrans AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - OPJ20200221a
2020-02-10 Sofia Pettersson     Rekommendation
2019-10-04 Skjolden Invest AS     Melding om fusjon
2019-02-07 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2018-03-09 Helitrans AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2018-02-08 Helitrans AS     1.st Extension
2017-03-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OPJ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-14 Helitrans AS   nytt registreringsbevis
2017-03-06 Helitrans AS   Registreringsbeviser LN-OPJ & LN-OPK
2017-03-06 Helitrans AS   Registreringsbeviser LN-OPJ & LN-OPK
2017-03-02 Helitrans AS   Helitrans AS - Endring AOC innleie 2 H130 - LN-OPK
2017-03-02 Skjolden Cruisekai AS   registrering av luftfartøy
2017-03-02 Helitrans AS   oversendelse av registreringsbevis
2017-03-02 Helitrans AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2017-03-01 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OPJ
2017-03-01 Helitrans AS   Helitrans - VS: Kopi av registreringsbevis
2017-03-01 Østnes Aero   effektueringsmelding eierskifte
2017-02-27 Helitrans AS   Søknad om luftdyktighetsbeviser
2017-02-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OPJ- kopi av midlertidig tillatelse
2017-02-24 Helitrans AS   Innleieavtale for 2 stk H130
2017-02-23 Østnes Helicopters   originalt skjøte - bekreftelse på ingen heftelser
2017-02-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2016-10-11 Nor Aviation AS   LN-OPJ (H130 sn: 8352) - Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
2016-10-11 Nor Aviation AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
source: caa.no