LN-HTB

British Aerospace Publ. LTD Co
JETSTREAM 3200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: British Aerospace Publ. LTD Co
Model: JETSTREAM 3200
MSN: 795
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Alio AS
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-06-05
Aircraft Deleted
Alio AS

More aircraft operated by Helitrans AS

LN-OFL

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFN

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFO

Bell Helicopter
205A-1

LN-OFR

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFS

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFT

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFV

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFW

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFX

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFY

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGA

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGE

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGH

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGN

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGO

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGP

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGQ

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGW

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGX

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGY

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGZ

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OVV

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-ACE

Twin Commander Aircraft
690A

LN-ACX

Cessna Aircraft
551

LN-FAH

Twin Commander Aircraft
690B

LN-FWA

Twin Commander Aircraft
690C

LN-FWB

Twin Commander Aircraft
690C

LN-HTC

AerospatialATRe SNI
ATR 42-300

LN-HTD

Fairchild Aircraft
SA226-T(B)

LN-HTE

Aerospatiale SNI
ATR 42-300

LN-OCC

MD Helicopter
369E

LN-OFA

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OGH

Robinson Helicopter
R44

LN-OGI

Robinson Helicopter
R44

LN-OMD

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OMY

Airbus Helicopters
AS 350 BA

LN-OPA

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OPB

Airbus Helicopters
AS 350 B1

LN-OPC

Airbus Helicopters
AS 350 B2

LN-OPO

Bell Helicopter
214B

LN-OTR

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-SFT

Fairchild Aircraft
SA226-T(B)

LN-SVZ

British Publ LTD Co
JETSTREAM 3100

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-06-06 Alio AS   Sletting av luftfartøy
2012-06-05 Rotate Aviation   effektuering Cancellation of registration, Jetstream 32EP, msn 795 - Reg. LN-HTB
2012-06-04 Helitrans AS   retur av fartøydokumenter
2012-05-18 Alio AS   Anmodning om sletting av luftfartøy
2012-04-27 ALIO AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis
2012-04-20 Fokus Bank   Pantedokument for sletting
2012-04-20 Nordenfjeldske Luftfart AS   Registreringer Helitrans - Slettelse
2012-04-18 Fokus Bank   Pantedokument for sletting
2012-04-17 Nordenfjeldske Luftfart AS   Registreringer Helitrans - Slettelse vedrørende LN - HTB
2012-04-03 Helitrans AS   Dokumentasjon vedr søknad om eksportbevis
2012-04-03 Helitrans AS   Dokumentasjon vedr søknad om eksportbevis
2012-03-19 ALIO AS   Søknad om eksportlluftdyktighetsbevis
2011-05-30 Helitrans AS   ARC
2010-06-01 Helitrans AS   EASA Form 15b
2009-05-27 Helitrans AS   utstedelse av ARC -rapport no. 2009AR-160
2009-05-20 Helitrans AS   søknad om utstedelse av ARC
2008-06-24 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-30 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-14 Helitrans AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis / ARC
2008-04-16 Helitrans AS   Søknad om engangs inspeksjon
2007-06-21 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-06-05 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 05.09.2007
2007-05-29 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2008
2007-05-04 Helitrans AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-22 Helitrans AS   Helitrans - Rapport om lufttrafikkhendelse 19.09.2006 med LN-HTB (Jetstream 32) - ENAL
2006-06-28 Alio AS   Registrering av luftfartøy
2006-06-27 Air Kilroe Ltd   Bill of Sale
2006-06-26 Helitrans AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-06-22 Helitrans AS   Fax vedr. forsendelse til Norges luftfartøyregister
2006-06-20 Helitrans AS   Helitrans - Akseptering av operativ dokumentasjon vedr. utvidelse av flåten - LN-HTB
2006-06-16 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-16 Helitrans AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007
2006-06-06 Helitrans AS   kopi av vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-31 Helitrans AS   eksportluftdyktighetsbevis
2006-05-29 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 28.09.2006
2006-05-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-05-26 Fokus Bank   Registrert pantedokument
2006-05-25 Kongelig Norsk Ambassade, London   kopi av faks fra ambassaden i London
2006-05-24 Helitrans AS   innvilget søknad om Permit to Fly
2006-05-24 Utenriksdepartementet   kopi av UDs faks til ambassanden i London
2006-05-24 Fokus Bank   Panterett
2006-05-23 Utenriksdepartementet   Anmodning om føreløpig registrering av luftfartøy i Humberside Airport, Storbritania
2006-05-23 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy
2006-05-23 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering i engelsk versjon
2006-05-22 Helitrans AS   søknad om Permit to Fly
2006-05-22 Helitrans AS   søknad om foreløpig registrering
2006-05-21 Helitrans AS   Flight Manual - Jetstream 32
2006-05-12 Helitrans AS   LN-HTB og OY-SVZ - tilleggsdokumentasjon ifm innleie
2006-05-12 Helitrans AS   tilleggsdokumentasjon ifm innleie
2006-05-09 Helitrans AS   søknad om flåteutvidelse - ber om tilleggsdokumentasjon
2006-04-20 Helitrans AS   Søknad om flåteutvidelse
2006-03-28 Helitrans AS   søknad om tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft adress
2006-03-28 Helitrans AS   ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-03-22 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: