LN-FGE

The Boeing Company
737-8

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-8
MSN: 63560
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2022
Max TO weight: 78925 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: ALC B378 63560A, LLC
Adress: South Dupont Highway, Camden
19934 Delaware
Operator: Flyr AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-04-26
Aircraft Added
ALC B378 63560A, LLC

Related Youtube videos

LN-FGE data-toggle=

FLYR Boeing 737 MAX 8 ( LN-FGE ) FS1403 landing at Oslo Gardermoen Airport

LN-FGE data-toggle=

FLYR Boeing 737 MAX 8 ( LN-FGE ) FS115 landing at Oslo Gardermoen Airport

LN-FGE data-toggle=

FLYR Boeing 737 MAX 8 ( LN-FGE ) Taking off at Oslo Gardermoen Airport

LN-FGE data-toggle=

Flyr B737 Max (LN-FGE) landing on rather unusual rw 12/30 at CPH 27/5 2022 due to strong winds.

LN-FGE data-toggle=

FLYR Boeing 737 MAX 8 ( LN-FGE ) FS1585 landing at Oslo Gardermoen Airport

LN-FGE data-toggle=

FLYR Boeing 737 MAX 8 ( LN-FGE ) FS1403 landing at Oslo Gardermoen Airport. @Flyr

LN-FGE data-toggle=

FLYR Boeing 737 MAX 8 ( LN-FGE ) FS314 Taking off at Oslo Gardermoen Airport @flyr

LN-FGE data-toggle=

Flyr Boeing 737-8Max LN-FGE Landing Malaga LEMG

LN-FGE data-toggle=

FLYR Boeing 737 MAX 8 ( LN-FGE ) FS454 Taking off at Oslo Gardermoen Airport

LN-FGE data-toggle=

FLYR Boeing 737 MAX 8 ( LN-FGE ) FS316 Taking off at Oslo Gardermoen Airport

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-08-22 SAM AERO AS     SAM Aero AS - AOG LN-FGE in SVG on 18-Aug-2022
2022-04-29 FLYR AS     Registrering av luftfartøy
2022-04-29 FLYR AS     CMA F2
2022-04-27 FLYR AS     Flyr AS - vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-FGE.
2022-04-26 FLYR AS     Midlertidig Registreringsbevis & Statement Export CofA
2022-04-26 FLYR AS     bill of sale
2022-04-26 FLYR AS     Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsdokumentasjon EASA Form 25, Form 45 og ARC 15a for nytt luftfartøy importert fra U.S.A.
2022-04-26 FLYR AS     Temporært Registreringsbevis & Statement Export CofA
2022-04-25 FLYR AS     Epost med permanent tillatelse
2022-04-25 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-04-25 FLYR AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-04-22 FLYR AS     Flight Log
2022-04-22 FLYR AS     Digitale Leveransedokumenter - Mail 3
2022-04-21 FLYR AS     Digitale Leveransedokumenter Mail 2
2022-04-21 FLYR AS     Original Export CofA
2022-04-20 FLYR AS     søknad om permanent tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-04-11 FLYR AS     Export Certificate of Airworthiness - original
2022-04-11 FLYR AS     First Weighing Report
2022-04-11 FLYR AS     AIN + AFM sider
2022-04-07 Internal Document     Flyr - Innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2022-03-31 Federal Aviation Administration faa.gov     slettelsesattest - Confirmation
2022-03-29 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Declaration Regarding Company
2022-03-24 FLYR AS     JAR 26 Compliance Form og EASA Air Ops Checklist
2022-03-22 UTENRIKSDEPARTEMENTET     Søknad om midlertidig registrering
2022-03-22 FLYR AS     søknad om registrering ved utenriksstasjon
2022-03-22 NLR Norges Luftfartøyregister     Anmodning om midlertidig registrering MSN 63560 LN-FGE
2022-03-18 FLYR AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2022-03-17 FLYR AS     søknad om Innleie og flåteutvidelse
2022-03-17 FLYR AS     Søknad om registrering og søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2022-02-15 FLYR AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-02-14 FLYR AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-02-14 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-02-14 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-02-05 FLYR AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2022-02-05 FLYR AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-10-26 Flyr AS     ildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Transponder
2021-10-21 Flyr AS     Søknad om 24 Bit hex koder til Flyr AS
source: caa.no