LN-OXJ

Leonardo Spa
AW169

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Leonardo Spa
Model: AW169
MSN: 69035
Engines: 2
Weight: 4600
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Organization number: 835232972
Adress: Førde Lufthavn Bringeland
6977 BYGSTAD
Norge
Fax: +47 57 71 81 01
Phone: 57 71 81 00/952 32 585
Radio License. Number: 5987
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: LCI Helicopters Ten Limited
Adress: Ground Floor, 6 George's Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-06-30
Aircraft Added
LCI Helicopters Ten Limited

Installed radio equipment

Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
TETRA for public safety 380-385 / 390-395 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Weather Radar X band
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by LCI Helicopters Ten Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-03 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelse og registrering av ny heftelse
2018-01-02 Advokatfirma Mageli     effektueringsmelding
2017-12-20 Advokatfirmaet Mageli ANS     sletting av pant - Aircraft Mortgage Deed
2017-08-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-07-20 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av påtegning til panterett i luftfartøy
2017-07-13 Advokatfirmaet Mageli ANS     Retting av inkurie i pantedokument
2017-07-03 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av luftfartøy
2017-07-03 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av heftelser
2017-06-30 Airlift AS     Original Certificate of Airworthiness
2017-06-30 Airlift AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og ARC EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Italia
2017-06-30 Advokatfirma Mageli     Registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2017-06-30 Advokatfirma Mageli     Aircraft Mortgage Deed
2017-06-30 Airlift AS     godkjenning av flåteutvidelse og innleiekontrakt
2017-06-09 Airlift AS     Forsikringsbevis
2017-06-09 Airlift AS     Forsikringsbevis
2017-06-08 Airlift AS     søknad registrering
2017-06-08 Airlift AS     Dry-lease
2017-05-15 Airlift AS     Airlift - søknader om CofA- 3 stk AW169
2017-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2017-05-09 Airlift AS     Søknad om godkjennelse av innleiekontrakt
2017-05-03 Airlift AS     LN-OXH, LN-OXI og reservasjon av registreringsmerker
2017-03-10 Airlift AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2017-03-09 Airlift AS     ICAO ID 24 bit til 3 ea nye AW169
2017-03-08 Airlift AS     SV: LN-OXH, LN-OXI og reservasjon av registreringsmerker
2017-01-31 Airlift AS     LN-OXH, LN-OXI og reservasjon av registreringsmerker
2017-01-30 Airlift AS     LN-OXH, LN-OXI og søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no