LN-OXJ

Leonardo Spa
AW169

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Leonardo Spa
Model: AW169
MSN: 69035
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: LCI Helicopters Ten Limited
Adress: Ground Floor, 6 George's Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-06-30
Aircraft Added
LCI Helicopters Ten Limited

More aircraft owned by LCI Helicopters Ten Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-03 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelse og registrering av ny heftelse
2018-01-02 Advokatfirma Mageli     effektueringsmelding
2017-12-20 Advokatfirmaet Mageli ANS     sletting av pant - Aircraft Mortgage Deed
2017-08-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-07-20 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av påtegning til panterett i luftfartøy
2017-07-13 Advokatfirmaet Mageli ANS     Retting av inkurie i pantedokument
2017-07-03 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av luftfartøy
2017-07-03 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av heftelser
2017-06-30 Airlift AS     Original Certificate of Airworthiness
2017-06-30 Airlift AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og ARC EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Italia
2017-06-30 Advokatfirma Mageli     Registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2017-06-30 Advokatfirma Mageli     Aircraft Mortgage Deed
2017-06-30 Airlift AS     godkjenning av flåteutvidelse og innleiekontrakt
2017-06-09 Airlift AS     Forsikringsbevis
2017-06-09 Airlift AS     Forsikringsbevis
2017-06-08 Airlift AS     søknad registrering
2017-06-08 Airlift AS     Dry-lease
2017-05-15 Airlift AS     Airlift - søknader om CofA- 3 stk AW169
2017-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2017-05-09 Airlift AS     Søknad om godkjennelse av innleiekontrakt
2017-05-03 Airlift AS     LN-OXH, LN-OXI og reservasjon av registreringsmerker
2017-03-10 Airlift AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2017-03-09 Airlift AS     ICAO ID 24 bit til 3 ea nye AW169
2017-03-08 Airlift AS     SV: LN-OXH, LN-OXI og reservasjon av registreringsmerker
2017-01-31 Airlift AS     LN-OXH, LN-OXI og reservasjon av registreringsmerker
2017-01-30 Airlift AS     LN-OXH, LN-OXI og søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no